Cena Metrohm 2023 | LabRulez GCMS

Cena Metrohm 2023

1 - 1. únor 2023
METROHM Česká republika s.r.o. ve spolupráci s Odbornou skupinou analytické chemie a Odbornou skupinou elektrochemie České společnosti chemické vyhlašuje 12. ročník soutěže Cena Metrohm 2023.
METROHM Česká republika: Cena Metrohm 2023

METROHM Česká republika: Cena Metrohm 2023

Pro rok 2023 jsou vyhlášeny následující ceny.

💡 Registrace na seminář a předávání Ceny Metrohm 2023

1. Cena Metrohm za nejlepší publikaci mladého chemika (do 35 let)

Uděluje se pět cen, každá dotovaná částkou 10 000 Kč:

2. Cena firmy Metrohm za celoživotní přínos k rozvoji elektroanalytické chemie

Uděluje se jediná cena, dotovaná částkou 20 000 Kč.

Jak získat Cenu Metrohm 2023?

1. Cena Metrohm za nejlepší publikaci mladého chemika (do 35 let)

Soutěžící nechť zašlou pdf-verzi své publikace, vyšlé v roce 2022, e-mailem na adresy (barek@natur.cuni.cz) a (peter.barath@metrohm.cz) spolu se svými identifikačními údaji (příjmení, jméno, pracoviště, datum narození, rodné číslo, případně členské číslo České společnosti chemické) do 31. prosince 2022. Do předmětu prosíme uvést Cena Metrohm 2023.

2. Cena Metrohm za celoživotní přínos k rozvoji elektroanalytické chemie

Nominační návrh se stručným zdůvodněním v rozsahu asi dvě stránky může zaslat jednotlivec i instituce na emailové adresy (barek@natur.cuni.cz) a (peter.barath@metrohm.cz) do 31. prosince 2022.

O udělení ceny bude rozhodovat komise ve složení:
  • Ing. P. Barath
  • prof. J. Barek
  • prof. J. Labuda
  • prof. J. Ludvík
  • prof. L. Trnková
  • prof. P. Janoš
  • prof. P. Matějka

Rozhodnutí této komise je definitivní a nepodléhá žádnému dalšímu schvalování jinými orgány.

Vyhlášení vítězů této soutěže proběhne na slavnostním semináři firmy Metrohm Česká republika na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze dne 1. února 2023 v hybdridním formátu. V návaznosti na tento seminář proběhne workshop v demonstrační laboratoři Metrohm na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Za Metrohm Česká republika s.r.o.

Ing. Peter Barath, Ph.D. (ředitel společnosti)

Za Odbornou skupinu analytické chemie ČSCH

prof. RNDr. Jiří Barek, CSc. (Vedoucí UNESCO laboratoře elektrochemie životního prostředí, Katedra analytické chemie PřF UK)

Metrohm Česká republika
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.