Školení základů FTIR a Ramanovy spektrometrie Bruker

17 - 17. květen 2023
Jedná se o první část dvoudenního školení zakončené předáním certifikátu.
Optik Instruments: Školení základů FTIR a Ramanovy spektrometrie Bruker

Optik Instruments: Školení základů FTIR a Ramanovy spektrometrie Bruker

Stravování i vhodné školící prostory budou zajištěny.

Registrace možná e-mailem nebo prostřednictvím registračního formuláře.

Náplň školení:

  • Teoretické základy vibrační spektrometrie

  • Přehled instrumentace Bruker Optics (FTIR a Raman)

  • Interpretace a vyhodnocení IČ a Ramanových spekter

  • Úvod do spektroskopického softwaru OPUS a jeho funkcí

  • Workshop: FTIR spektrometr ALPHA II a NIR spektrometr TANGO – nastavení, perzonalizace a přizpůsobení softwaru, měření a porovnání spekter, manipulace se spektry

Cena: 1.500,- Kč/os.; uživatelé přístrojů instalovaných 2022/2023 ZDARMA

Forma: Prezenční školení v Brně

Organizátor: Optik Instruments s.r.o.

Optik Instruments