11. Česká konference hmotnostní spektrometrie 2023

19 - 21. červen 2023
Jedenáctý ročník konference České společnosti pro hmotnostní spektrometrii proběhne ve dnech 19. - 21. 6. 2023 v Brně v prostorách Moravského zemského muzea.
ČSHS: 11. Česká konference hmotnostní spektrometrie 2023

ČSHS: 11. Česká konference hmotnostní spektrometrie 2023

Jedenáctý ročník konference České společnosti pro hmotnostní spektrometrii proběhne ve dnech 19.-21. 6. 2023 v Brně v prostorách Moravského zemského muzea.

Konference je organizována pod záštitou primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové.

Odeslání abstraktu: do pátku 2. června 2023

Po termínu již nebude možné přihlásit abstrakt práce k prezentování

On-line registrace: do pondělí 5. června 2023

Po tomto termínu bude možné přihlášení pouze na místě.

Jazyk konference

Hlavním jazykem konference je angličtina. Ústní a plakátové prezentace i jejich abstrakty by tak měly být v anglickém jazyce.

Plenární přednášku přednesesou

1. dr. Jan Kratzer (Ústav analytické Chemie AVČR v.v.i, Brno)

SSJMM: Next generation of dielectric barrier discharge atomizers for ultratrace element analysis (J. KRATZER)

2. dr. Graham Cooks (Fakulta Chemie, Purdue University, West Lafayette, IN, USA)

Purdue University/John Underwood: dr. Graham Cooks ve své laboratoř

3. dr. Adam Schröfel (Přírodovědecká fakulta UK, Praha)

CD Werbeagentur/Český rozhlas: Adam Schröfel s ministryní pro vědu a výzkum Anette Schavan

Kromě klasických 20min ústních sdělení a posterů bude opět kategorie poster + 5min ústní sdělení, která je zároveň soutěží o poster prize.

Program CMSC 2023

Pondělí 19. června 2023

10:00 - 11:30 Exkurze v Thermo Fisher Scientific
12:00 - 19:30 Registrace
12:30 - 12:40 Zahájení 11. CMSC
12:40 - 13:30 Plenární přednáška I: ICP-MS: the other mass spectrometry
 • Jan Kratzer (Ústav analytické Chemie AVČR v.v.i, Brno)

13:30 - 14:30 Workshop (Pragolab)

14:30 - 14:50 Přestávka na kávu

14:50 - 16:10 Sekce I

 • Chairperson: Lenka Hernychová
14:50 - 15:10 Orbitrap Ascend - experience in proteomics core facility
 • Karel Harant
15:10 - 15:30 The characterization of proteome and protein-tissue analysis in the samples of the cervical mucus
 • Tomáš Oždian
15:30 - 15:50 Paclitaxel Neuropathy: A Glycoproteomic Approach to Predictive Biomarkers in Breast Cancer
 • Adam Paulin Urminský
15:50 - 16:10 Perturbed N-glycosylation of IgG expressed in HEK293T cells in the presence of fluorinated monosaccharide analogs determined by MS
 • Tomáš Ječmen
16:10 - 16:30 Přestávka na kávu

Sponzoři a partneři

 • Bruker Daltonics
 • Merck

16:30 - 17:50 Sekce II

 • Chairperson: Jan Fiala
16:30 - 16:50 Identification and Characterization of Compounds Using Electron Activated Dissociation on SCIEX ZenoTOF 7600 System
 • Tomáš Korba
16:50 - 17:10 Lipids and bone dismorphology in insig1 gene-deficient mice
 • Karel Chalupský
17:10 - 17:30 Novel desorption-ionization ms affinity enzyme-linked assay for Clostridium bacteria family toxin activity detection
 • Josef Dvořák
17:30 - 17:50 Investigation of human Hsc70 oligomerization
 • Aleksandr Melikov

17:50 - 18:20 Krátká sdělení I

A Comprehensive Tool for State-of-the-Art Pre-processing Analysis in Metabolomics included in updated App: COVAIN v2.0.0
 • Jana Schwarzerova
Insights into the transport dynamics of prokaryotic chloride/proton antiporter
 • Jasmína Portašiková
Quantitative Cross-linking Mass Spectrometry Using Data-Independent Acquisition
 • Valérie Procházková
Fast FluoroAlkylation of Proteins (FFAP): A Novel Cross-linking Strategy for Aromatic Residues
 • Michael Karpíšek
18:20 - 22:00 Občerstvení a posterová sekce I

Úterý 20. června 2023

9:00 - 10:20 Sekce III

9:00 - 9:20 Unravelling Biological Sample Complexity With Advanced Mass Spectrometry
 • Isabel Riba
9:20 - 9:40 Multiple linear regression of mobilograms of isomeric new synthetic drugs analyzed by cyclic ion mobility
 • Marianna Nytka
9:40 - 10:00 RNA-modifications analysis by hydrophilic interaction liquid chromatography-mass spectrometry
 • Anton Škríba
10:00 - 10:20 Aspergillus fumigatus and Pseudomonas aeruginosa interplay at a host interface
 • Rutuja Patil

10:20 - 11:10 Předání ceny Zdeňka Hermana Nadačním fondem Resonance a prezentace vítězné práce

11:10 - 11:30 Přestávka na kávu

11:30 - 12:30 Sekce IV

 • Chairperson: Rutuja Patel
11:30 - 11:50 Drawing a better map: Optimizing LC-MS analysis of biologicals
 • Stanislav Kukla
11:50 - 12:10 Application of the mass spectrometry to identify protein markers of Alzheimer's disease
 • Ondřej Bucek
12:10 - 12:30 Photo-Methionine, Azidohomoalanine and Homopropargylglycine Have Distinct Effect on the Growth of Auxotrophic and Prototrophic E. coli in Minimal Medium, Alter Protein Expression Levels and Incorporate into Newly Synthesized Proteins at Different Rates
 • Roman Tuzhilkin
12:30 - 14:00 Oběd

14:00 - 15:00 Workshop (Bruker)

15:00 - 16:00 Plenární přednáška II: Mass Spectrometry for Chemical Synthesis and Analysis: including an appreciation of the work of Zdenek Herman (on-line)

 • Graham Cooks (Fakulta Chemie, Purdue University, West Lafayette, IN, USA)
16:00 - 16:20 Přestávka na kávu
16:20 - 17:30 Schůze ČSHS

Středa 21. června 2023

9:00 - 10:20 Sekce V

9:00 - 9:20 The benefits of trapped ion mobility for single-cell proteomics
 • Gary Kruppa
9:20 - 9:40 Zapping ions – using powerful lasers for more informative mass spectrometry
 • Alan Kádek
9:40 - 10:00 Fast photochemical oxidation of nucleic acids coupled to high-resolution MS analysis
 • Marek Polák
10:00 - 10:20 Internal standard normalization in MALDI mass spectrometry imaging
 • Hynek Mácha
10:20 - 10:50 Přestávka na kávu

10:50 - 11:50 Plenární přednáška III: Introduction to three dimensional cryo-electron microscopy

 • Adam Schröfel (Přírodovědecká fakulta UK, Praha)

"This talk provides a concise introduction to three-dimensional cryo electron microscopy (3D cryo-EM) and electron tomography. We will cover the basic principles of sample preparation, imaging, and data collection using cryo-EM techniques, as well as the reconstruction methods involved in deriving high-resolution structures. Additionally, we will explore the application of electron tomography, a powerful extension of cryo-EM, for studying three-dimensional cellular architectures and larger macromolecular complexes. The talk aims to provide participants with a foundational understanding of 3D cryo-EM and electron tomography, showcasing their potential for advancing structural biology and uncovering intricate cellular details.”

11:50 - 12:00 Závěr konference, vyhlášení nejlepších posterů
12:30 - 14:00 Oběd
14:00 - 15:30 Exkurze v Thermo Fisher Scientific

Seznam posterů

Sulfated phenolic acids are common plant metabolites
 • Klára Supíková
Development of sample pretreatment methods for the analysis of selected growth factors in various biological fluids by CZE-MS
 • Martina Opetová
Optimisation of infliximab middle-up analysis by capillary electrophoresis - mass spectrometry
 • Jana Havlikova
Development of modern analytical methods for the characterization of keyhole limpet hemocyanin (KLH) as immunogenic carrier protein in biopharmaceuticals
 • Ondrej Štefánik
An application of UPLC-QQQ MS to characterize changes in free cholesterol and cholesterol esters in lung cells and lung tissue after mice exposure to metal oxide nanoparticles
 • Markéta Laštovičková
Monitoring of conformational changes in transmembrane proteins using HDX and FFAP radical labeling
 • Lukáš Fojtík
The ion mobility/mass spectrometry method for analysis of phosphorylated tau peptides in cerebrospinal fluid
 • Andrej Kovac
LC-MS analysis of internal DNA modification-method development
 • Kristína Spustová
Analysis of Insulin-like Growth Factor 1 in Pharmaceutical Preparations by On-line Capillary Electrophoresis-Mass Spectrometry
 • Radovan Tomašovský
The effect of domain order on modulation of fusion two-domain proteins structure and its dynamics studied by hydrogen-deuterium exchange
 • Martin Hubálek
Simple UHPLC-MS amino acid analysis for determination of immunogenic proteins in biopharmaceuticals
 • Juraj Piešťanský
Single particle inductively coupled plasma mass spectrometry imaging of immunochemically labeled spheroid sections
 • Vilém Svojanovský

ČSHS: Sponzoři: 11. Česká konference hmotnostní spektrometrie 2023

Česká společnost pro hmotnostní spektrometrii