20. Škola hmotnostní spektrometrie

8 - 13. září 2019
Jubilejní 20. ročník Školy hmotnostní spektrometrie samozřejmě počítá se speciálním programem. Zavede nás k počátkům hmotnostní spektrometrie v České Republice i na Slovensku v milé společnosti pamětníků a významných osobností tohoto oboru. Samozřejmě, nezůstane jen u vzpomínání a historie, ale zaměříme se zejména na moderní trendy a současné aplikace. Můžete se těšit na teoretické i praktické přednášky zahrnující mnoho odvětví přes analýzu malých molekul v bioanalýze, v analýze rostlinných materiálů, v „-omics sciences“ až po analýzu velkých molekul v proteomice a analýze bioléčiv.
20. Škola hmotnostní spektrometrie

Vážení příznivci hmotnostní spektrometrie,

rádi bychom vás pozvali na 20. ročník Školy hmotnostní spektrometrie, která se bude konat 9. - 13. září 2019, opět v hotelu Horal ve Špindlerově Mlýně. Máte se tentokrát opravdu na co těšit, protože tento ročník bude jubilejní a připravujeme pro vás speciální program. Navíc, na jaře v hotelu Horal proběhne rozsáhlá rekonstrukce a čeká nás tedy i nová tvář hotelového zázemí. Odborný program letošního ročníku Školy bude zaměřen na vývoj hmotnostní spektrometrie od prvních přístrojů po současné trendy. Ano, tušíte správně, při 20. výročí si kromě oslav také zavzpomínáme a s námi i významné osobnosti v oblasti hmotnostní spektrometrie.

Součástí programu budou přednášky zabývající se vývojem hmotnostní spektrometrie v České Republice, teoretickými aspekty, instrumentací a současnými trendy. Nevynecháme ani využití této techniky v širokém spektru aplikací. Bude také zachována Sekce plakátových sdělení, která byla účastníky loňské Školy kladně hodnocena. Tato sekce umožní zejména mladým účastníkům prezentovat výsledky jejich výzkumné práce v oblasti hmotnostní spektrometrie. Nejlepší postery budou opět oceněny.

Můžete se také těšit na populární Krátké kurzy ve dnech 8. – 9. září 2019. Na krátké kurzy a na Školu hmotnostní spektrometrie je možné se registrovat zvlášť.

Věříme, že jubilejní ročník Školy bude důstojnou oslavou 20. výročí této akce, přínosem pro nováčky i pokročilé, ale také příjemným místem pro získání nových znalostí i navazování kontaktů.

Těšíme se na viděnou ve Špindlerově Mlýně!

Za organizační tým,

Lucie Nováková

Spektroskopická společnost Jana Marka Marci