18. Škola hmotnostní spektrometrie

10 - 15. září 2017
Odborný program 18. Školy hmotnostní spektrometrie bude zaměřen zejména na aplikace hmotnostní spektrometrie v široké škále oborů. Nebudou však chybět ani přehledné přednášky o základních i pokročilejších technikách a metodách hmotnostní spektrometrie.
 18. Škola hmotnostní spektrometrie

Milí příznivci hmotnostní spektrometrie,

je nám velkým potěšením vás pozvat na letošní, již 18. Školu hmotnostní spektrometrie, která se uskuteční ve dnech 11. – 15. září 2017 v hotelu Harmonie v Luhačovicích.

Odborný program Školy bude sestaven s důrazem na skutečnost, že hmotnostní spektrometrie nachází čím dál širší uplatnění v mnoha vědních oborech. Vedle přednášek zabývajících se tradičním využitím hmotnostní spektrometrie v chemické analýze zde budou představeny i některé méně rozšířené oblasti její aplikace. Nebudou však chybět ani přednášky o základních principech, nejrozšířenějších technikách a metodách, spojení s dalšími separačními technikami a nejnovější trendy.

Rádi bychom vás upozornili na dvě letošní novinky. Škola bude oproti minulým ročníkům o den kratší, tzn. pouze od pondělního odpoledne do pátečního poledne. Druhou novinkou bude kurz interpretace EI spekter, který se bude konat ve dnech 10. - 11. září 2017 v prostorách hotelů Harmonie I a II. Na obě akce, tj. na Školu hmotnostní spektrometrie a na kurz interpretace EI spekter, je možno se registrovat zvlášť.

Věříme, že připravovaný program bude atraktivní pro nováčky i pokročilé, a že letošní ročník Školy bude opět skvělým místem pro předávání znalostí, zkušeností a navazování osobních kontaktů.

Těšíme se na viděnou v Luhačovicích!

Za organizátory

Miroslav Polášek

Program bude mimo jiné zahrnovat následující témata:

 • Spojení hmotnostní spektrometrie se separačními technikami (GC, LC, CE, SFC)
 • Zobrazovací hmotnostní spektrometrie
 • Spektrometrie iontové mobility
 • Hmotnostní spektrometrie s přenosem protonu
 • Principy detekce iontů
 • Fotoionizace a iontově-molekulové reakce
 • Principy 3D tisku a jeho aplikace v hmotnostní spektrometrii
 • Aplikace hmotnostní spektrometrie v problematice: dopingové kontroly, archeologického výzkumu, chemické komunikace hmyzu, nových syntetických drog, nádorových onemocnění, studia reakčních intermediátů, bojových látek
Součástí programu budou rovněž přednášky zahraničních hostů:
 • Pietro Franceschi (Research and Innovation Centre - Fondazione Edmund Mach, San Michele all'Adige, Italia)
 • Philipp Sulzer (IONICON Analytik G.m.b.H., Innsbruck, Österreich)
 • Roland Thissen (Laboratoire de Chimie Physique, Université Paris Sud, Orsay, France)
Spektroskopická společnost Jana Marka Marci