GCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Pořadatel
Lipidomická sekce ČSBMB
Cílem Lipidomické sekce ČSBMB je vytvořit platformu pro výměnu zkušeností a vzájemnou spolupráci odborníků v oblasti lipidů a lipidomiky v České republice. Svým působením chce šířit obecné povědomí o lipidomice a jejím významu pro společnost. Prostředkem k dosažení těchto cílů budou různá vědecká setkání, semináře a konference organizované sekcí.

8. Česká lipidomická a metabolomická konference

16 - 17. květen 2024
Konference bude tematicky navazovat na již tradiční setkání odborníků zabývajících se lipidy v různých oblastech chemie, biologie a lékařství. Novinkou konference je rozšíření stávajících témat i do oblasti metabolomiky.
Bližší informace naleznete zde
Lipidomická sekce ČSBMB: 8. Česká lipidomická konference

Lipidomická sekce ČSBMB: 8. Česká lipidomická konference

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si Vás pozvat jménem organizačního výboru na 8. Českou lipidomickou a metabolomickou konferencí, která se bude konat ve dnech 16.5. - 17.5.2024 v Aule Filozofické fakulty UP Olomouc. Akci pořádá Fakultní nemocnice Olomouc a Univerzita Palackého v Olomouci.

Témata konference:
 • Translace lipidomiky a metabolomiky do praxe
 • Pokroky v lipidomické a metabolomické analýze
 • Biologie a biochemie lipidů
 • Aplikace lipidomiky a metabolomiky
Termíny:
 • registrace účastníků od 1. 2. 2024
 • deadline pro abstrakta přednášek do 31. 3. 2024
 • deadline pro abstrakta posterů do 30. 4. 2024
Registrace a registrační poplatky:

kontakt: [email protected]

Vědecký výbor:
Místní organizační výbor:
 • prof. RNDr. David Friedecký, Ph.D., organizátor, Fakultní nemocnice a Univerzita Palackého Olomouci
 • Mgr. Aleš Kvasnička, Mgr. Eliška Ivanovová, Mgr. Barbora Piskláková, Univerzita Palackého Olomouc
 • Radka Klásková, Ing. Petr Hrabálek, Fakultní nemocnice Olomouc

PROGRAM

ČTVRTEK 16. 5. 2024

10:00 – 10:15 Opening of the Conference
 • O. Kuda, D. Friedecký

10:15 – 12:15 Lipidomics Advances: From Cellular Dynamics to Structural Analysis

 • Chair: M. Lísa
Tracking Neutral Lipid Metabolism in Hepatocytes and Adipocytes
 • O. Kuda (Institute of Physiology CAS, Prague) 25min
Analysis of FAHFA isomers in biological samples using RP-LC fractionation and chiral SFC/MS
 • O. Kozlov (University of Hradec Králové) 20min
LC-HDX-MS for enhancing structure elucidation of unknowns
 • T. Čajka (Institute of Physiology CAS, Prague) 25min
Use of mass spectrometry with UV photodissociation for structural analysis of ester lipids
 • J. Cvačka (Institute of Organic Chemistry and Biochemistry CAS, Prague) 25min
Comprehensive data acquisition workflow on Orbitrap Astral MS for untargeted lipidomics to achieve deep lipidome coverage with high confidence annotations
 • J. Ngere (Pragolab) 15min
12:15 – 13:45 Lunch, posters

13:45 – 15:20 Exploring Metabolic Frontiers: Novel Insights and Analytical Approaches

 • Chair: M. Holčapek
Potential Novel Regulators of Adipose Tissue Thermogenesis: Insights from Multi-omics Analysis.
 • D. Olešová (Biomedical Research Center SAV, Bratislava) 20min
The role of glucose and trehalose metabolism by cyclic pentose phosphate pathway in pathogen resistance and host protection in Drosophila
 • M. Moos (University of South Bohemia, České Budějovice) 20min
LORA: Lipid Over-Representation Analysis Based on Structural Information
 • M. Vondráčková (Institute of Physiology CAS, Prague) 20min
Lipidomic analyses and single-cell profiling of glycosphingolipids in non-tumor and tumor breast in vitro models and clinical samples
 • J. Procházková (Institute of Biophysics CAS, Brno) 15min
Targeted lipidomics and metabolomics using LC/MS triple quadrupole Agilent 6495D
15:20 – 16:00 Coffee break, posters

16:00 – 17:45 Innovations in Clinical Lipidomics: From Screening to Therapeutic Insights

 • Chair: J. Cvačka
Clinical Validation of Pancreatic Cancer Screening Test and Investigation of Mechanism of Observed Dysregulations
 • M. Holčapek (University of Pardubice) 25min
Brain lipidomic and metabolomic changes in psychotic relapse relevant to schizophrenia
 • E. Cífková (University of Hradec Králové) 15min
Clinical lipidomics in cardiology and rheumatology
 • A. Kvasnička (Palacky University Olomouc) 20min
Fully validated lipid fatty acid analysis after transmethylation by isotope-coded derivatization and GC-PICI-MS
 • L. Řimnáčová (Biology Centre, CAS, České Budějovice) 20min
Quantitation and structural characterization of lipid mediators by high-resolution mass spectrometry
 • M. Maldini (SCIEX) 10min
19:00 – 22:30 Dinner, Konvikt Restaurant

PÁTEK 17. 5. 2024

9:00 – 10:40 Integrative Omics: Unraveling Complex Metabolic Pathways

 • Chair: T. Čajka
Workflows enabling simultaneous targeted and non-targeted metabolomics
 • G. Koellenperger (University of Vienna, Austria) 30min
Lessons learned from repository-scale machine learning on tandem mass spectra
 • T. Pluskal (Institute of Organic Chemistry and Biochemistry CAS, Prague) 25min
Clinical applications of targeted metabolomics
 • D. Friedecký (Palacký University Olomouc) 25min
Mass spectrometer radicalisation - OAD-TOF
10:40 – 11:20 Coffee break, posters

11:20 – 12:50 Next-Generation Analytical Techniques: Advancing Metabolomics Research

Chair: T. Pluskal

LC/MS analysis of polar metabolites and endocannabinoids in spontaneous preterm birth human placenta samples
 • M. Lísa (University of Hradec Králové) 25min
Metabolomic changes in malted barley after pulsed electric field (PEF) treatment
 • A. Behner (University of Chemistry and Technology, Prague) 20min
Can lipid profiles reflect the true biological age and healthy ageing?
 • L. Najdekr (IMTM, Palacký University Olomouc) 20min
Bruker 4D-Lipidomics™: Exploring the lipidome at the speed of PASEF®
 • D. Vláčil (Bruker) 10min
12:50 – 13:00 Closing of the Conference
12:30 – 14:00 Light lunch

POSTERY

1. Comparison of Bioinert and Conventional UHPLC Systems for Metabolomic Analysis
 • A. Langová (University of Pardubice)
2. Detailní LC-MS/MS analýza cukrů a jejich alditolů pro diagnostiku dědičných metabolických poruch
 • E. Ivanovová (Univerzita Palackého v Olomouci)
3. Hodnocení rizika kardiovaskulárních příhod pomocí skóre CERT
 • B. Piskláková (Univerzita Palackého v Olomouci)
4. Komplexní analýza nepolárních lipidů ve vzorcích plazmy a séra pomocí RP-UHPSFC/MS
 • V. Šubrtová (University of Pardubice)
5. Lipidom protizánětlivých a prozánětlivých makrofágů tukové tkáně
 • V. Vrkoslav (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)
6. Lipidomic test for early detection of pancreatic cancer – transfer to clinical practice
 • Z. Dolečková (Lipidica a.s.)
7. Lipidomická analýza pacientů se střádavými lysozomálními poruchami (LSD)
 • J. Rozhon (Univerzita Palackého v Olomouci)
8. Mass spectrometry Core laboratory in BIOCEV offers metabolomic, proteomic and lipidomic services for public
 • P. Žáček (Charles University, Prague)
9. Metabolic pathways of acylcarnitine synthesis
 • K. Brejchová (Institute of Physiology CAS)
10. Metabolomic changes across various matrices in mice in response to chow and high-fat diet
 • S. Rakušanová (Institute of Physiology CAS)
11. Permeability Assessment of Antiepileptic Drugs Using in vitro BBB Model
 • M. Morozovová (Institute of Organic Chemistry and Biochemistry CAS)
12. Stratification of patients with and without significant carotid plaque by LC-HRMS/MS plasma lipidomics
 • V. Kosek (University of Chemistryand Technology, Prague)
13. Study on lipid changes in animal model for Type 2 diabetes
 • P. Majerova (Institute of Neuroimmunology SAV)
14. Untargeted lipidomics distinguish Streptococcus zooepidemicus mucoid and non-mucoid phenotype
 • V. Berka (Contipro a.s.)
15. Utilization of Comprehensive Online RP-UHPLC×UHPSFC/MS/MS configuration to Lipidomic Analysis of Human Plasma
 • Z. Vaňková (University of Pardubice)
16. Androgen levels determination in ADTRP male and female knock-out mice
 • M. Riečan (Institute of Physiology CAS)
Lipidomická sekce ČSBMB
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.