LABORANT/KA
Neaktivní

Laboratoř environmentální chemie a biochemie - Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický - Fakulta rybářství a ochrany vod - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Laboratoř environmentální chemie a biochemie

Činnost laboratoře

Sledování výskytu cizorodých látek ve vodních ekosystémech a výzkum jejich vlivu na exponované organismy patří k hlavním činnostem laboratoře. Pozornost je zaměřena také na hodnocení vlivu vybraných zdrojů znečištění na vodní prostředí včetně působení na vodní organismy, dále hodnocení kontaminace ryb vyskytujících se ve volných vodách i v chovech. Pracoviště kooperuje v národních programech biomonitoringu koordinovaných ČHMÚ. V rámci hodnocení kontaminace vodního prostředí laboratoř dále spolupracuje s MZe, MŽP, institucemi a organizacemi zabývajícími se ochranou životního prostředí, policií, firmami zabývajícími se hodnocením ekologických rizik atd. V posledních letech se laboratoř specializuje na monitoring kontaminace vodního prostředí pomocí metod pasivního vzorkování. Realizuje laboratorní toxikologické studie zaměřené převážně na hodnocení vlivu vybraných chemických sloučenin (v současnosti především farmak a pesticidů) na modelové organismy. Vliv cizorodých látek vyskytujících se ve vodním prostředí na ryby zjišťuje především pomocí stanovení vybraných biochemických parametrů (tzv. biochemických markerů kontaminace) v tkáních. Laboratoř je vybavena nejmodernější instrumentací pro stopové analýzy. Jsou k dispozici systémy LC/LC-HRMS, LC/LC-MS/MS a GC-MS/MS umožňující vysoce citlivé analýzy environmentálních vzorků. Část chemických a biochemických analýz pracoviště provádí ve spolupráci se specializovanými laboratořemi nacházejícími se v jiných institutech u nás i v zahraničí (Umea University, Švédsko, SLU Uppsala, Švédsko, SVÚ Praha) a rozsah analýz zahrnuje nejen polutanty limitované státní legislativou, ale i dosud prakticky nesledované cizorodé sloučeniny představující dle nejnovějších vědeckých informací potenciální riziko pro exponované organismy. V současné době se soustředíme především na vývoj metod detekce a následné sledování koncentrací širokého spektra farmak, drog, UV filtrů, pesticidů a nových potenciálních průmyslových polutantů v environmentálních vzorcích. Realizujeme poloprovozní experimenty zaměřené na kalibraci pasivních vzorkovačů POCIS, na hodnocení účinnosti stávajících a nově vyvíjených čistírenských technologií při eliminaci širokého spektra většinou dosud nesledovaných biologicky účinných sloučenin a vyvíjíme biomonitorovací systémy využívající ryby jako bioindikátory pro kontinuální monitoring kvality vody. Laboratoř v rámci těchto aktivit spolupracuje se společnostmi zabývajícími se úpravou pitné vody a čištěním odpadních vod.

Management obhospodařování pstruhových vod

Pracovníci laboratoře se dále zabývají otázkami managementu obhospodařování pstruhových vod. Ve spolupráci s rybářskými svazy se podílejí na vývoji šetrných metod umělého chovu různých věkových kategorií pstruha obecného a lipana podhorního včetně generačních ryb. Cílem je zvýšení počtu generačních ryb a následně zvýšení množství kvalitních násad využitelných k posílení volně žijících populací pstruha obecného a lipana podhorního. Laboratoř realizovány terénní experimenty zaměřené na hodnocení adaptability různých kategorií násadových ryb v podmínkách volných vod. Hodnocením adaptability odchovaných násad v podmínkách volných vod a porovnáváním ekologických nároků vysazovaných a původních volně žijících jedinců získává velmi důležité informace využitelné v rámci managementu obhospodařování našich pstruhových vod. Experimentální činnost z velké části realizuje v podmínkách Pstruhařství Kaplice, s.r.o. a v účelovém revíru FROV JU Vodňany. Na základě zjištěných poznatků navrhuje a rybářské praxi doporučuje efektivnější způsoby managementu obhospodařování pstruhových revírů podporující stabilizaci a rozvoj populací pstruha obecného a lipana podhorního ve volných vodách.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod přijme pracovníkana pozici LABORANT/KA

Náplň práce:

 • Činnosti spojené se zajištěním chodu laboratoře – doplňování spotřebního materiálu pro chod laboratoře a analýzy, evidence standardů, příprava standardních roztoků, příprava mobilních fází pro LC/MS apod.;

 • Provádění odběrů vzorků a jejich příprava k analýzám pomocí GC/MS a LC/MS, a po zaškolení samostatné provádění některých analýz;

 • Zabezpečování zpracování prvotních výsledků do tabulek a grafů a technická pomoc při přípravě dílčích/závěrečných zpráv a publikací;

 • Vedení agendy spojené s provozem laboratoře, včetně potřebných administrativních úkonů;

 • Zajišťování nákupu laboratorního materiálu a ochranných pomůcek pro potřeby laboratoře;

 • Zabezpečování údržby používaných přístrojů a zařízení;

 • Participace na zabezpečení laboratorních experimentů.

Požadujeme:

 • Minimálně SŠ vzdělání získané v rámci chemického, biochemického či molekulárně biologického oboru;

 • Pracovní zkušenosti na pozici laboratorního technika či odborného pracovníka;

 • Praxe s LC/MS či GC/MS výhodou;

 • Schopnost komunikace v anglickém jazyce slovem i písmem;

 • Komunikativnost, smysl pro týmovou práci, samostatnost, systematičnost, zodpovědnost, pečlivost, organizační schopnosti, ochotu učit se novým věcem;

 • Možnost práce přesčas při výjezdech a sezónních experimentech;

 • Řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič/ka;

 • Dobrý zdravotní stav.

Nabízíme:

 • Získání pracovních zkušeností v oblasti provozu chemické analytické laboratoře;

 • Zajímavou práci v mezinárodním kolektivu;

 • Příjemné pracovní prostředí ve zrekonstruovaných prostorách fakulty;

 • Možnost osobního i profesního rozvoje (jazykové a zaměstnanecké kurzy);

 • Další zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, stravenky, zvýhodněné mobilní volání či bankovní služby u partnerské banky, MS Office zdarma pro soukromé využití).

Video a bližší o činnosti Laboratoř environmentální chemie a biologie

Laboratoř environmentální chemie a biochemie: Příprava vzorků

 

Mohlo by vás zajímat

Supelco Ionic Liquid GC columns - Introduction to the Technology

Prezentace
| 2012 | Merck
Instrumentace
GC kolony, Spotřební materiál
Výrobce
Merck
Zaměření
---

Supelco Ionic Iiquid GC columns - Applications

Prezentace
| 2012 | Merck
Instrumentace
GC kolony, Spotřební materiál
Výrobce
Merck
Zaměření
Životní prostředí, Potraviny a zemědělství, Forenzní analýza a toxikologie, Průmysl a chemie, Klinická analýza

Dioxin & PCB Analysis

Brožury a specifikace
| 2007 | Merck
Instrumentace
Příprava vzorků, GC kolony, Spotřební materiál
Výrobce
Merck
Zaměření
Životní prostředí
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.