Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Další projekty
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Sledujte nás
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

CHEMIK
Neaktivní

Povodí Ohře

Povodí Ohře, státní podnik, je správce významných a určených vodních toků, provozuje a udržuje vodní díla ve vlastnictví státu, k nimž má právo hospodařit, vykonává činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod a další činnosti související se správou povodí.

Odbor vodohospodářských laboratoří

Vodohospodářské laboratoře Povodí Ohře, státní podnik jsou zkušební laboratoří č. 1459 akreditovanou Českým institutem pro akreditaci o. p .s.

Laboratoř splňuje kriteria ČSN EN ISO/IEC 17025:2018, má povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost k měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve vodě.

Předmětem akreditace jsou chemické, ra­diolo­gické, mikrobiologické a hydro-biolo­gické roz­bo­ry, stanovení těžkých kovů, organických po­lutantů a pesticidů v povrchové, podzemní, pitné a odpadní vodě, plaveninách, sedimentech, kalech ČOV, ze­minách a odpadech, včetně odběrů vzorků.

LABORATOŘ ZABEZPEČUJE A PROVÁDÍ:

 • zpracování programů odběru vzorků a monito­ringů
 • provozní a účelový chemický a hydrobiolo­gický monitoring vodních toků a nádrží na území správce povodí v rozsahu vyplý­vajícím z potřeb vodohospo­dářského plá­nování
 • akreditované odběry vzorků vod, pevných a biologic­kých materiálů
 • hodnocení naměřených dat
 • odběry a rozbory pitných vod, včetně radio­logic­kých stanovení pro účely kontroly ja­kosti pitných a bale­ných vod, kolaudací staveb
 • odběry a rozbory vzorků a hodnocení vod koupa­lišť a bazénů
 • odběry a rozbory vzorků odpadních vod a kalů z městských i domovních čistíren odpadních vod
 • programy vzorkování, odběry a rozbory a hodno­cení vzorků zemin, sedimentů a kalů s ohledem na využití a ukládání na skládky
 • další rozbory dle potřeb a přání veřejnosti a zákaz­níků (rozbory k určení jakosti vod ve stud­nách, stu­dánkách, potocích, rybní­cích, nádržích atp.)

Do odboru vodohospodářských laboratoří v Teplicích hledáme zaměstnance na pozici CHEMIK

Zaměstnanecna této pozici

 • provádí chemické analýzy voda pevných matric, přípravy roztoků

 • obsluhuje laboratorní přístroje a analyzátory

 • provádí nebo spolupracuje na vývoji analytických metod, zejména v oblasti GC, HPLC, skupinové analýzy AOX, TOC, TN

 • provádí uživatelskou údržbu laboratorních přístrojů

 • provádí vyhodnocení naměřených dat a jejich zápis do laboratorního informačního systému

Požadujeme

 • SŠ/VŠ vzdělání v oboru (analytické) chemie, instrumentální analýzy apod.

 • schopnost samostatné práce na PC včetně práce se SW k analyzátorům

 • znalost anglického jazyka výhodou

 • schopnost samostatné práce

 • praxe v analytické laboratoři výhodou

 • nástup ihned nebo dohodou

Nabízíme

 • Povodí Ohře, státní podnik, je správce významných a určených vodních toků, provozuje a udržuje vodní díla ve vlastnictví státu, k nimž má právo hospodařit, vykonává činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod a další činnosti související se správou povodí. práci v moderně vybavené laboratoři se zavedeným systémem jakosti

 • zajímavou práci ve stabilním a ekonomicky silném podniku

 • širokou nabídku zaměstnaneckých benefitů např. 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, dotované stravování, příspěvek na rekreaci, kulturu a sport

 • motivující finanční ohodnocení

Registrační formulář pro uchazeče

Mohlo by vás zajímat

GC Capabilities

Prezentace
| 2014 | Merck
Instrumentace
GC
Výrobce
Merck
Zaměření
---

Capillary GC Column Selection and Method Development

Prezentace
| 2016 | Merck
Instrumentace
GC kolony, Spotřební materiál
Výrobce
Merck
Zaměření
---

Injection Techniques for Capillary GC

Prezentace
| 2014 | Merck
Instrumentace
GC
Výrobce
Merck
Zaměření
---
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.