CHEMIK
Neaktivní

Povodí Ohře

Povodí Ohře, státní podnik, je správce významných a určených vodních toků, provozuje a udržuje vodní díla ve vlastnictví státu, k nimž má právo hospodařit, vykonává činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod a další činnosti související se správou povodí.

Odbor vodohospodářských laboratoří

Vodohospodářské laboratoře Povodí Ohře, státní podnik jsou zkušební laboratoří č. 1459 akreditovanou Českým institutem pro akreditaci o. p .s.

Laboratoř splňuje kriteria ČSN EN ISO/IEC 17025:2018, má povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost k měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve vodě.

Předmětem akreditace jsou chemické, ra­diolo­gické, mikrobiologické a hydro-biolo­gické roz­bo­ry, stanovení těžkých kovů, organických po­lutantů a pesticidů v povrchové, podzemní, pitné a odpadní vodě, plaveninách, sedimentech, kalech ČOV, ze­minách a odpadech, včetně odběrů vzorků.

LABORATOŘ ZABEZPEČUJE A PROVÁDÍ:

 • zpracování programů odběru vzorků a monito­ringů
 • provozní a účelový chemický a hydrobiolo­gický monitoring vodních toků a nádrží na území správce povodí v rozsahu vyplý­vajícím z potřeb vodohospo­dářského plá­nování
 • akreditované odběry vzorků vod, pevných a biologic­kých materiálů
 • hodnocení naměřených dat
 • odběry a rozbory pitných vod, včetně radio­logic­kých stanovení pro účely kontroly ja­kosti pitných a bale­ných vod, kolaudací staveb
 • odběry a rozbory vzorků a hodnocení vod koupa­lišť a bazénů
 • odběry a rozbory vzorků odpadních vod a kalů z městských i domovních čistíren odpadních vod
 • programy vzorkování, odběry a rozbory a hodno­cení vzorků zemin, sedimentů a kalů s ohledem na využití a ukládání na skládky
 • další rozbory dle potřeb a přání veřejnosti a zákaz­níků (rozbory k určení jakosti vod ve stud­nách, stu­dánkách, potocích, rybní­cích, nádržích atp.)

Do odboru vodohospodářských laboratoří v Teplicích hledáme zaměstnance na pozici CHEMIK

Zaměstnanecna této pozici

 • provádí chemické analýzy voda pevných matric, přípravy roztoků

 • obsluhuje laboratorní přístroje a analyzátory

 • provádí nebo spolupracuje na vývoji analytických metod, zejména v oblasti GC, HPLC, skupinové analýzy AOX, TOC, TN

 • provádí uživatelskou údržbu laboratorních přístrojů

 • provádí vyhodnocení naměřených dat a jejich zápis do laboratorního informačního systému

Požadujeme

 • SŠ/VŠ vzdělání v oboru (analytické) chemie, instrumentální analýzy apod.

 • schopnost samostatné práce na PC včetně práce se SW k analyzátorům

 • znalost anglického jazyka výhodou

 • schopnost samostatné práce

 • praxe v analytické laboratoři výhodou

 • nástup ihned nebo dohodou

Nabízíme

 • Povodí Ohře, státní podnik, je správce významných a určených vodních toků, provozuje a udržuje vodní díla ve vlastnictví státu, k nimž má právo hospodařit, vykonává činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod a další činnosti související se správou povodí. práci v moderně vybavené laboratoři se zavedeným systémem jakosti

 • zajímavou práci ve stabilním a ekonomicky silném podniku

 • širokou nabídku zaměstnaneckých benefitů např. 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, dotované stravování, příspěvek na rekreaci, kulturu a sport

 • motivující finanční ohodnocení

Registrační formulář pro uchazeče

 

Mohlo by vás zajímat

Halogenated hydrocarbons - Analysis of chlorinated volatiles and C1-C6 hydrocarbons

Aplikace
| 2011 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC, GC kolony, Spotřební materiál
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí

Sulfur Compounds Rxi™-1ms

Aplikace
| N/A | Restek
Instrumentace
GC, GC kolony, Spotřební materiál
Výrobce
Restek
Zaměření
Průmysl a chemie

Analysis of Boiling Point Distributions in Petroleum Fractions using Simulated Distillation (ASTM D2887A)

Aplikace
| 2020 | SCION Instruments
Instrumentace
GC
Výrobce
SCION Instruments
Zaměření
Průmysl a chemie
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.