ANALYTICKÝ CHEMIK – identifikace a analýza neznámých látek

Neaktivní

Školící středisko a chemická laboratoř Kamenice

Chemické laboratoře Hasičského záchranného sboru České republiky

Chemické laboratoře zabezpečují rychlou a přesnou identifikaci a analytické stanovení vzorků neznámých chemických látek včetně bojových chemických látek. Vzorky pro analýzu jsou odebírány pracovníky výjezdové skupiny chemické laboratoře, jednotkami požární ochrany. V některých případech jsou vzorky ke zpracování dodávány i fyzickými osobami nebo jinými složkami státní správy. Rychlost a přesnost jednotlivých analýz je dána typem vzorku, standardním operačním postupem příslušné metody stanovení a použitým přístrojem ve vybavení laboratoře.

Závěry analýz slouží pro ochranu obyvatelstva a jednotek požární ochrany při vzniku mimořádných událostí, zvláště při závažných haváriích s únikem nebezpečných chemických látek. Výsledkem každé analýzy je zpracování písemného protokolu, který je zasílán příslušným osobám a organizacím, které si vyžádaly analytické zpracování dodaného vzorku.

Pracoviště mají možnost provádět

Analýzy neznámých vzorků s důrazem na důkaz jejich toxických vlastností ve všech typech matric :

  • pevných (zeminy, potraviny, stěry z povrchů),
  • kapalných (pitná a znečištěná voda, barvy, ředidla, rtuť),
  • plynných (vaky s odebraným vzduchem z místa havárie, vzorků ze sorpčních trubiček, SPME vláken, páry organických rozpouštědel apod.).

Stanovení toxických anorganických látek a iontů (např. kyanidů, těžkých kovů - rtuť, olovo, arsen atd.) v hodnotách havarijních koncentrací v kapalných a pevných matricích.

Určení druhu a míry zamoření - znečištění vzorků životního prostředí, organickými chemickými látkami v havarijních koncentracích.

Stanovení stopových množství organických látek (zápachu na předmětech, stopy rozpouštědel, drogy, léky, výbušniny).

Stanovení akcelerantů hoření pro potřebu zjišťování příčin požáru.

Stanovení methanolu v alkoholických nápojích pro potřeby Policie ČR, Celní správy a Státní správy a samosprávy.

Stanovení vybraného biologického znečištění vody koliformní bakterie včetne E.Coli, enterokoky, jako E. faecium a E. faecalis a bakterie Pseudomonas aeruginosa.

ANALYTICKÝ CHEMIK – identifikace a analýza neznámých látek

Člen výjezdové skupiny chemické laboratoře Kamenice, HZS Středočeského kraje (řidič s oprávněním přednosti v jízdě).

Ztížené pracovní podmínky (práce v terénu, v ochranných prostředcích).

Nabízíme

  • Služební poměr u HZS Stč. Kraje

  • Rovnoměrně rozvržená pracovní doba (37,5 h/týden)

  • Zaměstnanecké benefity (dovolená 30 dnů, stravenky, školení zdarma …)

Požadujeme

  • Splnění požadavků pro služební poměr příslušníka bezpečnostních sborů (psychická a fyzická odolnost)

  • Minimální vzdělání – vysokoškolské v bakalářském studijním programu s přírodovědným zaměřením

  • Flexibilita, smysl pro odpovědnost, schopnost dodržování předpisů, schopnost práce v týmu

  • Řidičské oprávnění sk. B, výhoda řidičského oprávnění sk. C, E (v rámci výkonu služby řízení nákladního automobilu i s přívěsem), možnost získat požadované řidičské oprávnění v rámci zaměstnání