Přihlášení
LabRulez
Registrace
Nastavení
Filtrování
Filtrování
Obnova hesla
Obnova hesla

VÝZKUMNÝ A VÝVOJOVÝ PRACOVNÍK – VŠ ANALYTIK

Neaktivní

Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy

*Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně více než šest desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. **

V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/NAZV, MŠMT, GAČR, MK, TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků VO a předávané do RIV. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech.

Organizace vydává již téměř 50 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CAB Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.

K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 70 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce (12 pěstitelských metodik za posledních 5 let). Samostatnou kapitolou jsou Směrnice pro integrované systémy pěstování ovoce, které jsou vydávány ve dvouletých cyklech od roku 1992. Směrnice slouží především členům Svazu pro integrované systémy pěstování ovoce (SISPO) jako metodický návod k produkci ovoce s minimálním podílem chemických vstupů a minimální zátěží agroekosystému.

Náplň práce:

 • Práce v analytické laboratoři na pozici VŠ analytik

 • Zaměření na analýzy ICP-MS, CFA

 • Řešení projektových úkolů

 • Výzkum v oblasti chemických analýz

 • Vedení řádné dokumentace o všech provedených zkouškách

Požadujeme:

 • Ukončené magisterské VŠ vzdělání chemického, farmaceutického nebo potravinářského směru

 • Minimální praxe 2 roky v laboratorním prostředí

 • Dobrá znalost angličtiny slovem i písmem

 • Dobrá znalost práce na PC – programy MS office

 • Spolehlivost, pečlivost, svědomitost

 • Schopnost práce v kolektivu

 • Řidičský průkaz sk. B výhodou

 • Předchozí zkušenost práce v prostředí se zavedeným managementem kvality výhodou

 • Praktické zkušenosti v analytické laboratoři výhodou

Nabízíme:

 • Nástup možný ihned

 • Průběžné proškolování a získání nových zkušeností v oboru

 • Stálé a perspektivní zaměstnání

 • Zajímavou práci ve společnosti s bohatou historií

 • Firemní benefity (5 týdnů dovolené, jazykové kurzy, příspěvek na stravování)

Požadované doklady:

 • Strukturovaný životopis

Laboratoře Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy

Základní přístrojové vybavení laboratoří VŠÚO

Kapalinový chromatograf (HPLC, Agilent 1260 Infinity)

Přístroj je určen ke stanovení zdraví prospěšných látek u perspektivních odrůd a novošlechtění různých ovocných druhů, ale i u starých odrůd peckového a jádrového ovoce. Hlavními sledovanými analyty jsou flavonoidy (antokyany) a jiné polyfenolické látky, karotenoidy, vitaminy a sacharidy. Vybrané látky budou sledovány rovněž v průběhu procesu skladování a zpracování ovoce (lyofilizace, zamrazování, džus). Vzhledem k širokému záběru prováděných analýz (na všech druzích ovoce mírného pásma) je očekáváno plné vytížení tohoto přístroje.

CoulArray (CoulArray Multi-electrode Array Detector)

Jedná se o elektrochemický detektor, který je tandemově propojený s kapalinovým chromatografem a umožňuje sledování elektroaktivních látek. Tento přístroj je určen především ke stanovení celkové antioxidační aktivity.

Plynový chromatograf s hmotnostním spektrometrem (GC-MS, Agilent 7890B GC, Agilent 7000C Quadrupiole GC-MS systém)

GC-MS je určen především k analýze množství aromatických látek v plodech ovoce. Jedná se o spektra vonných látek, která jsou charakteristická pro určitý druh ovoce (aromatické aldehydy- např. benzaldehyd). Přístroj dále slouží k prověření zdravotní nezávadnosti ovoce (rezidua pesticidů atd.).

Sekvenovací linka

Jedním ze zakoupených přístrojů je sekvenátor na bázi kapilární elektroforézy, další z nich je již přístroj, který se řadí k sekvenátorům nové generace (Next generation sequencing –NGS). S využitím NGS probíhá sekvenování velkého množství vzorku na mikročipu. Hlavní využití je plánováno v oblasti molekulární charakterizace genomu ovocných plodin a odrůd uchovávaných v polních kolekcích VŠÚO Holovousy s cílem vybrat nejvhodnější odrůdy jako výchozí materiál pro šlechtitelské účely a vytvořit core collection. Předpokládá se nalezení markerů, které budou v těsné vazbě s důležitými fenotypovými znaky. Získané poznatky budou následně využity při výběru optimálních rodičovských kombinací ve šlechtitelských programech. Dalším plánem je výzkum genetického základu rezistencí a odolností k napadení škodlivými organismy i ke stresovým a abiotickým faktorům.

FT-NIR spektrometr (Antaris II)

Přístroj Antaris II je založen na tom, že měřené plody nejsou přístrojem poškozeny. Tento přístroj pracuje na principu spektrometrie v blízké infračervené oblasti (tedy 800-2500 nm). Přístroj je určen k nedestruktivnímu měření refrakce, penetrace, obsahu vlákniny, obsahu vody, aj. K této metodě je vždy ke kalibraci přístroje potřeba porovnávací destruktivní metoda (refraktometr, penetrometr, aj.). Pokud máme dostatek kalibračních dat (několik tisíc), je možné destruktivní metody vynechat.

Ruční NIR spektrometr (MicroPhazir)

Ruční NIR spektrometr pracuje na podobném principu jako Antaris II s výhodou možnosti vzít přístroj přímo do sadu a s nevýhodou menší přesnosti. Je nejprve opět třeba destruktivních kalibračních dat. Bude se využívat hlavně na určení sklizňové zralosti plodů přímo na stromě/keři.

Titrátor (Titroline 7000)

Titrátor je určen k jednoduchým analýzám kyselosti, množství kyselin a vitaminu C ve šťávě z ovoce, v přesnídávkách atd.

Lyofilizátor (LyoQuest Eco -55)

Lyofilizace ovoce, neboli sušení mrazem je způsob úpravy vzorku k chromatografickým metodám. Přístroj také slouží k úpravě ovoce, které bude až rok skladováno. Ovoce si zachová svou barvu, vůni a veškeré prospěšné látky, kromě vody.

Diferenční skenovací kalorimetr (Q 20)

Diferenční skenovací kalorimetr (DSC) slouží k naměření tepelných změn ve vzorku. Tyto analýzy mají za cíl zpřesnit kryoprotokol, tak aby při zamražování a odtávání nedocházelo v rostlinném materiálu k intracelulární tvorbě ledových krystalů, což je pro buňky letální.

Programovatelný zamrazovač (IceCube 14S)

IceCube slouží k zamrazení vzorků dle předem zadaných podmínek tak, aby při zamražení nedocházelo v rostlině k tvorbě ledových krystalů. (Tyto podmínky byly zjištěny pomocí DSC.) Zamražené vzorky budou přeneseny do skladovací dewarovy nádoby s kapalným dusíkem a uchovány až několik desítek let.

Flow boxy (Mini-H), biohazard boxy (Bio-II-Advance-3)

Boxy slouží k práci se sterilním materiálem vypěstovaným v in vitro podmínkách.

Penetrometr (TA 1)

Penetrometr měří pevnost dužniny v jednotkách kg na penetrovanou plochu.

Real-time PCR

Real-time PCR je přístroj, umožňující odečítat PCR reakci v reálném čase bez použití elektroforézy, a slouží k diagnostice rostlinných patogenů a rozlišování jejich kmenů podle metodik EPPO s velikou přesností. Přístroj umožňuje výrazné urychlení diagnostických metod jak u rutinního testování, tak ve výzkumných projektech na rostlinných patogenech. Pomocí metody lze rovněž detekovat patogeny v hmyzích přenašečích. Dalším plánovaným využitím jsou genetické analýzy, sledování genových mutací, zjišťování jednotlivých genotypů, skenování genů a vyšetření polymorfismů.

ICP-MS hmotnostní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem

Analýza výživného stavu rostlin a půdy. Ve vzorku lze stanovit obsah makroprvků, mikroprvků i stopových prvků či těžkých kovů. Vzorky rostlinného materiálu musí být před analýzou na hmotnostním spektrometru mineralizovány. K přípravě mineralizátů slouží blok pro mikrovlnný rozklad.

Analyzátor dusíku

Pro stanovení obsahu dusíku ve vzorku slouží kontinuální průtokový analyzátor SAN++. Na základě těchto rozborů je možné zjistit výživný stav ovocných plodin a následně sestavit plány hnojení výsadeb.

 

Mohlo by Vás zajímat

Analysis of Residual Pesticides in Agricultural Products Using Nexera UC Off-Line SFE-GC/MS System

Aplikace
| 2016 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, Příprava vzorků, GC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Monitoring Metabolite Changes during Pineapple Ripening

Aplikace
| 2021 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství, Metabolomika

Metabolite and Sensory Differences of Soy-Sauce-Like Seasoning Produced from Different Raw Materials

Aplikace
| 2021 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství, Metabolomika
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.