VYUŽITÍ GC-FID PŘI KONTROLE SLOŽENÍ MOTOROVÝCH PALIV | LabRulez GCMS
 

Podobná PDF

Toggle
VYUŽITÍ GC-FID PŘI KONTROLE SLOŽENÍ MOTOROVÝCH PALIV
2014|Thermo Fischer Scientific|Vědecké články
Chem. Listy 108, 1067(2014)Laboratorní přístroje a postupydat, jak vyplynulo z rozsáhlé rešerše provedené v rámciprojektu TA02031126, který se zabývá právě touto tematikou7,8. Tento projekt je financován agenturou TAČRa probíhá ve spolupráci s firmou SGS Czech republic,s.r.o.Součástí cílů projektu bylo zmapování...
Klíčová slova
motorové, motorovéolej, olejnafty, naftymotorových, motorovýchpaliv, palivpřístroje, přístrojelaboratorní, laboratornípostupy, postupynaft, naftstandardní, standardnísměsi, směsifid, fidrozmezí, rozmezíbyla, bylapřítomnost
STANOVENÍ STOPOVÝCH KONCENTRACÍ FAME V LETECKÉM PETROLEJI
2012|Thermo Fischer Scientific|Vědecké články
Chem. Listy 106, 665671(2012)Laboratorní přístroje a postupySTANOVENÍ STOPOVÝCHKONCENTRACÍ FAME V LETECKÉMPETROLEJIExperimentální částJako referenční letecký petrolej bez obsahu FAMEbyl použit komerční letecký petrolej, který odpovídal specifikacím pro JET A-1 podle British MoD DEF STAN 9191/Issue 5 a ASTMD 1655-04a. Pro přídavky...
Klíčová slova
fame, fameleteckém, leteckémlaboratorní, laboratornípostupy, postupypřístroje, přístrojestanovení, stanoveníobsah, obsahpetroleji, petrolejiměření, měřeníkalibračních, kalibračníchstopových, stopovýchnástřiku, nástřikusignál, signálrelativní, relativnípro
Chem. Listy 105, 133137 (2011)Laboratorní přístroje a postupydickým pokynem ministerstva životního prostředí zrušena6a jako rozhodčí metoda pro stanovení znečištění nepolárními látkami byla určena metoda plynové chromatografie6.Přesto se metodika stanovení NEL pomocí IČ spektrometrie v odůvodněných případech např. v probíhajících sanacích...
Klíčová slova
pro, prozeminy, zeminyjako, jakoděliče, děličeděličem, děličemslepého, slepéhomodelové, modelovéinjektor, injektorstandardů, standardůkalů, kalůvzorků, vzorkůpísčité, písčitébez, bezpřídavek, přídavekmatrice
BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUMTHE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 1/2018ODHAD NEJISTOT KVALITATIVNÍCH VÝSLEDKŮ ZKOUŠEKUNCERTAINTY ESTIMATION OF THE QUALITATIVE TESTRESULTSOtto DVOŘÁKottodvorak@cvut.czAbstractThe article briefly describes literary knowledges and presents an example of a possiblestatistical probability approach to uncertainties estimations of qualitative SPME - GC/MSchemical analyses...
Klíčová slova
bezpečnostní, bezpečnostnívýzkum, výzkumkvalitativních, kvalitativníchchemických, chemickýchaposteriorní, aposteriorníhypotézy, hypotézyvýsledků, výsledkůanalýz, analýzsložení, složeníxylen, xylenvýsledek, výsledekobsah, obsahvýsledky, výsledkysws, swsvgr
 

Podobná PDF

Toggle
VYUŽITÍ GC-FID PŘI KONTROLE SLOŽENÍ MOTOROVÝCH PALIV
2014|Thermo Fischer Scientific|Vědecké články
Chem. Listy 108, 1067(2014)Laboratorní přístroje a postupydat, jak vyplynulo z rozsáhlé rešerše provedené v rámciprojektu TA02031126, který se zabývá právě touto tematikou7,8. Tento projekt je financován agenturou TAČRa probíhá ve spolupráci s firmou SGS Czech republic,s.r.o.Součástí cílů projektu bylo zmapování...
Klíčová slova
motorové, motorovéolej, olejnafty, naftymotorových, motorovýchpaliv, palivpřístroje, přístrojelaboratorní, laboratornípostupy, postupynaft, naftstandardní, standardnísměsi, směsifid, fidrozmezí, rozmezíbyla, bylapřítomnost
STANOVENÍ STOPOVÝCH KONCENTRACÍ FAME V LETECKÉM PETROLEJI
2012|Thermo Fischer Scientific|Vědecké články
Chem. Listy 106, 665671(2012)Laboratorní přístroje a postupySTANOVENÍ STOPOVÝCHKONCENTRACÍ FAME V LETECKÉMPETROLEJIExperimentální částJako referenční letecký petrolej bez obsahu FAMEbyl použit komerční letecký petrolej, který odpovídal specifikacím pro JET A-1 podle British MoD DEF STAN 9191/Issue 5 a ASTMD 1655-04a. Pro přídavky...
Klíčová slova
fame, fameleteckém, leteckémlaboratorní, laboratornípostupy, postupypřístroje, přístrojestanovení, stanoveníobsah, obsahpetroleji, petrolejiměření, měřeníkalibračních, kalibračníchstopových, stopovýchnástřiku, nástřikusignál, signálrelativní, relativnípro
Chem. Listy 105, 133137 (2011)Laboratorní přístroje a postupydickým pokynem ministerstva životního prostředí zrušena6a jako rozhodčí metoda pro stanovení znečištění nepolárními látkami byla určena metoda plynové chromatografie6.Přesto se metodika stanovení NEL pomocí IČ spektrometrie v odůvodněných případech např. v probíhajících sanacích...
Klíčová slova
pro, prozeminy, zeminyjako, jakoděliče, děličeděličem, děličemslepého, slepéhomodelové, modelovéinjektor, injektorstandardů, standardůkalů, kalůvzorků, vzorkůpísčité, písčitébez, bezpřídavek, přídavekmatrice
BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUMTHE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 1/2018ODHAD NEJISTOT KVALITATIVNÍCH VÝSLEDKŮ ZKOUŠEKUNCERTAINTY ESTIMATION OF THE QUALITATIVE TESTRESULTSOtto DVOŘÁKottodvorak@cvut.czAbstractThe article briefly describes literary knowledges and presents an example of a possiblestatistical probability approach to uncertainties estimations of qualitative SPME - GC/MSchemical analyses...
Klíčová slova
bezpečnostní, bezpečnostnívýzkum, výzkumkvalitativních, kvalitativníchchemických, chemickýchaposteriorní, aposteriorníhypotézy, hypotézyvýsledků, výsledkůanalýz, analýzsložení, složeníxylen, xylenvýsledek, výsledekobsah, obsahvýsledky, výsledkysws, swsvgr
 

Mohlo by Vás zajímat

Determination of Over 300 Pesticides in Cinnamon

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, Příprava vzorků, GC/QQQ, Spotřební materiál, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Determination of Over 300 Pesticides in Cayenne Pepper

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, Příprava vzorků, GC/QQQ, Spotřební materiál, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Characterization and Comparison of Whiskey Aroma Profiles with GC-TOFMS and ChromaTOF Sync

Aplikace
| 2022 | LECO
Instrumentace
GC/MSD, SPME, GC/TOF, Software
Výrobce
LECO
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Analysis of volatile organic compounds in drinking water according to U.S. EPA Method 524.4

Aplikace
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
GC/MSD, Purge and Trap, GC/SQ
Výrobce
Thermo Fischer Scientific, Tekmar Teledyne
Zaměření
Životní prostředí

Impact of GC Liners on Lab Productivity While Analyzing Complex Matrices

Aplikace
| 2022 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ, Spotřební materiál
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza
 

Mohlo by Vás zajímat

Determination of Over 300 Pesticides in Cinnamon

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, Příprava vzorků, GC/QQQ, Spotřební materiál, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Determination of Over 300 Pesticides in Cayenne Pepper

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, Příprava vzorků, GC/QQQ, Spotřební materiál, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Characterization and Comparison of Whiskey Aroma Profiles with GC-TOFMS and ChromaTOF Sync

Aplikace
| 2022 | LECO
Instrumentace
GC/MSD, SPME, GC/TOF, Software
Výrobce
LECO
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Analysis of volatile organic compounds in drinking water according to U.S. EPA Method 524.4

Aplikace
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
GC/MSD, Purge and Trap, GC/SQ
Výrobce
Thermo Fischer Scientific, Tekmar Teledyne
Zaměření
Životní prostředí

Impact of GC Liners on Lab Productivity While Analyzing Complex Matrices

Aplikace
| 2022 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ, Spotřební materiál
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.