VYUŽITÍ GC-FID PŘI KONTROLE SLOŽENÍ MOTOROVÝCH PALIV | LabRulez GCMS
 

Podobná PDF

Toggle
VYUŽITÍ GC-FID PŘI KONTROLE SLOŽENÍ MOTOROVÝCH PALIV
2014|Thermo Fischer Scientific|Vědecké články
Chem. Listy 108, 1067(2014)Laboratorní přístroje a postupydat, jak vyplynulo z rozsáhlé rešerše provedené v rámciprojektu TA02031126, který se zabývá právě touto tematikou7,8. Tento projekt je financován agenturou TAČRa probíhá ve spolupráci s firmou SGS Czech republic,s.r.o.Součástí cílů projektu bylo zmapování...
Klíčová slova
motorové, motorovéolej, olejnafty, naftymotorových, motorovýchpaliv, palivpřístroje, přístrojelaboratorní, laboratornípostupy, postupynaft, naftstandardní, standardnísměsi, směsifid, fidrozmezí, rozmezíbyla, bylapřítomnost
STANOVENÍ STOPOVÝCH KONCENTRACÍ FAME V LETECKÉM PETROLEJI
2012|Thermo Fischer Scientific|Vědecké články
Chem. Listy 106, 665671(2012)Laboratorní přístroje a postupySTANOVENÍ STOPOVÝCHKONCENTRACÍ FAME V LETECKÉMPETROLEJIExperimentální částJako referenční letecký petrolej bez obsahu FAMEbyl použit komerční letecký petrolej, který odpovídal specifikacím pro JET A-1 podle British MoD DEF STAN 9191/Issue 5 a ASTMD 1655-04a. Pro přídavky...
Klíčová slova
fame, famelaboratorní, laboratorníleteckém, leteckémpřístroje, přístrojepostupy, postupystanovení, stanoveníobsah, obsahpetroleji, petrolejiměření, měřenístopových, stopovýchkalibračních, kalibračníchnástřiku, nástřikusignál, signálmethylestery, methylesterypro
Chem. Listy 105, 133137 (2011)Laboratorní přístroje a postupydickým pokynem ministerstva životního prostředí zrušena6a jako rozhodčí metoda pro stanovení znečištění nepolárními látkami byla určena metoda plynové chromatografie6.Přesto se metodika stanovení NEL pomocí IČ spektrometrie v odůvodněných případech např. v probíhajících sanacích...
Klíčová slova
pro, prozeminy, zeminyjako, jakoděliče, děličeděličem, děličemslepého, slepéhomodelové, modelovéinjektor, injektorstandardů, standardůvzorků, vzorkůkalů, kalůpísčité, písčitébez, bezmatrice, matricepřídavek
BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUMTHE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 1/2018ODHAD NEJISTOT KVALITATIVNÍCH VÝSLEDKŮ ZKOUŠEKUNCERTAINTY ESTIMATION OF THE QUALITATIVE TESTRESULTSOtto DVOŘÁKottodvorak@cvut.czAbstractThe article briefly describes literary knowledges and presents an example of a possiblestatistical probability approach to uncertainties estimations of qualitative SPME - GC/MSchemical analyses...
Klíčová slova
bezpečnostní, bezpečnostnívýzkum, výzkumkvalitativních, kvalitativníchchemických, chemickýchvýsledků, výsledkůaposteriorní, aposteriorníhypotézy, hypotézyanalýz, analýzsložení, složeníxylen, xylenvýsledek, výsledekobsah, obsahvýsledky, výsledkypro, prokvantitativních
 

Podobná PDF

Toggle
VYUŽITÍ GC-FID PŘI KONTROLE SLOŽENÍ MOTOROVÝCH PALIV
2014|Thermo Fischer Scientific|Vědecké články
Chem. Listy 108, 1067(2014)Laboratorní přístroje a postupydat, jak vyplynulo z rozsáhlé rešerše provedené v rámciprojektu TA02031126, který se zabývá právě touto tematikou7,8. Tento projekt je financován agenturou TAČRa probíhá ve spolupráci s firmou SGS Czech republic,s.r.o.Součástí cílů projektu bylo zmapování...
Klíčová slova
motorové, motorovéolej, olejnafty, naftymotorových, motorovýchpaliv, palivpřístroje, přístrojelaboratorní, laboratornípostupy, postupynaft, naftstandardní, standardnísměsi, směsifid, fidrozmezí, rozmezíbyla, bylapřítomnost
STANOVENÍ STOPOVÝCH KONCENTRACÍ FAME V LETECKÉM PETROLEJI
2012|Thermo Fischer Scientific|Vědecké články
Chem. Listy 106, 665671(2012)Laboratorní přístroje a postupySTANOVENÍ STOPOVÝCHKONCENTRACÍ FAME V LETECKÉMPETROLEJIExperimentální částJako referenční letecký petrolej bez obsahu FAMEbyl použit komerční letecký petrolej, který odpovídal specifikacím pro JET A-1 podle British MoD DEF STAN 9191/Issue 5 a ASTMD 1655-04a. Pro přídavky...
Klíčová slova
fame, famelaboratorní, laboratorníleteckém, leteckémpřístroje, přístrojepostupy, postupystanovení, stanoveníobsah, obsahpetroleji, petrolejiměření, měřenístopových, stopovýchkalibračních, kalibračníchnástřiku, nástřikusignál, signálmethylestery, methylesterypro
Chem. Listy 105, 133137 (2011)Laboratorní přístroje a postupydickým pokynem ministerstva životního prostředí zrušena6a jako rozhodčí metoda pro stanovení znečištění nepolárními látkami byla určena metoda plynové chromatografie6.Přesto se metodika stanovení NEL pomocí IČ spektrometrie v odůvodněných případech např. v probíhajících sanacích...
Klíčová slova
pro, prozeminy, zeminyjako, jakoděliče, děličeděličem, děličemslepého, slepéhomodelové, modelovéinjektor, injektorstandardů, standardůvzorků, vzorkůkalů, kalůpísčité, písčitébez, bezmatrice, matricepřídavek
BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUMTHE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 1/2018ODHAD NEJISTOT KVALITATIVNÍCH VÝSLEDKŮ ZKOUŠEKUNCERTAINTY ESTIMATION OF THE QUALITATIVE TESTRESULTSOtto DVOŘÁKottodvorak@cvut.czAbstractThe article briefly describes literary knowledges and presents an example of a possiblestatistical probability approach to uncertainties estimations of qualitative SPME - GC/MSchemical analyses...
Klíčová slova
bezpečnostní, bezpečnostnívýzkum, výzkumkvalitativních, kvalitativníchchemických, chemickýchvýsledků, výsledkůaposteriorní, aposteriorníhypotézy, hypotézyanalýz, analýzsložení, složeníxylen, xylenvýsledek, výsledekobsah, obsahvýsledky, výsledkypro, prokvantitativních
 

Mohlo by Vás zajímat

Utilising unique TOF-MS technology and hydrogen carrier gas for fast GC-MS to produce robust, high quality, library comparable mass spectral data

Postery
| 2022 | LECO
Instrumentace
GC/MSD, GC/TOF
Výrobce
LECO
Zaměření
---

Determination of BTEX and volatile organic compounds (VOCs) in drinking water by GC-MS/MS coupled to static headspace and solid-phase microextraction sampling

Aplikace
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, HeadSpace, GC/QQQ
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Životní prostředí

Analysis of Trace Perfluorinated and Polyfluorinated Organic Vapors in Air

Aplikace
| 2022 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, Termální desorpce, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies, Markes
Zaměření
Životní prostředí

Analysis of Acetaldehyde and Limonene in Recycled PET Using an HS-GC/MS System

Aplikace
| 2022 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, HeadSpace, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Průmysl a chemie

Analysis of Heavy Fuel Oil Using Multi-Mode Ionization

Aplikace
| 2022 | LECO
Instrumentace
GCxGC, GC/MSD, GC/HRMS, GC/TOF
Výrobce
LECO
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Mohlo by Vás zajímat

Utilising unique TOF-MS technology and hydrogen carrier gas for fast GC-MS to produce robust, high quality, library comparable mass spectral data

Postery
| 2022 | LECO
Instrumentace
GC/MSD, GC/TOF
Výrobce
LECO
Zaměření
---

Determination of BTEX and volatile organic compounds (VOCs) in drinking water by GC-MS/MS coupled to static headspace and solid-phase microextraction sampling

Aplikace
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, HeadSpace, GC/QQQ
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Životní prostředí

Analysis of Trace Perfluorinated and Polyfluorinated Organic Vapors in Air

Aplikace
| 2022 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, Termální desorpce, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies, Markes
Zaměření
Životní prostředí

Analysis of Acetaldehyde and Limonene in Recycled PET Using an HS-GC/MS System

Aplikace
| 2022 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, HeadSpace, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Průmysl a chemie

Analysis of Heavy Fuel Oil Using Multi-Mode Ionization

Aplikace
| 2022 | LECO
Instrumentace
GCxGC, GC/MSD, GC/HRMS, GC/TOF
Výrobce
LECO
Zaměření
Průmysl a chemie
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.