Podobná PDF

Toggle
Chem. Listy 108, 462–469 (2014)ReferátVYUŽITIE CYKLODEXTRÍNOV V PLYNOVEJ CHROMATOGRAFII: PRÍPRAVAKAPILÁRNYCH KOLÓN S CYKLODEXTRÍNOVÝMI STACIONÁRNYMI FÁZAMIDARINA KAČERIAKOVÁ a IVAN ŠPÁNIKbou medzi hydroxylovými skupinami na druhom a treťomuhlíkovom atóme. Dutina má hydrofóbny charakter, narozdiel od hydrofilného povrchu CD4. V praxi sa najčastejšie...
Klíčová slova
fázy, fázystacionárnych, stacionárnychstacionárne, stacionárnereferát, referátfáz, fázderivátu, derivátuako, akostacionárnymi, stacionárnymifázami, fázamikolón, kolónderivátov, derivátovchirasil, chirasilcyklodextrínové, cyklodextrínovédex, dexmožno
Chem. Listy 92, 711 - 721 (1998)SEPARACNE METODY PRI MONITOROVANÍ CHIRALNYCH LIECIVS VYUŽITÍM PRIAMEHO NÁSTREKU BIOLOGICKEJ VZORKYCSILLA MISEANOVA a JANA ORAVCOVÁizoméry je nutné považovat' za chemicky rozdielne entitylíšiace sa často nielen farmakologickým účinkom ale i farmakokinetickým profilom. Rozdiely vo farmakokinetických...
Klíčová slova
lle, lleplazma, plazmahplc, hplcliečiv, liečivnástrek, nástrekpriamy, priamybiologickej, biologickejpre, prepri, prispravidla, spravidlavzorky, vzorkychirálnych, chirálnychminimálna, minimálnastereoselektívnych, stereoselektívnychcsw
Chem. Listy 94, 10 - 14 (2000)ReferátyVYUZITIE CYKLODEXTRINOV AKO STACIONARNYCH FAZNA SEPARÁCIU ENANTIOMÉROV KAPILÁRNOU PLYNOVOUCHROMATOGRAFIOU(obr. 1). Hy droxylové skupiny viazané na uhlíkových atómochv polohách 6 móžu rotovat' a spósobujú čiastočné uzavretieužšieho konca dutiny. Hydroxylové skupiny naviazané nauhlíkových atómoch v polohách...
Klíčová slova
enantiomerov, enantiomerovseparaciu, separaciuaktivnych, aktivnychcyklodextrínov, cyklodextrínovdenvaty, denvatyzlučemn, zlučemnopticky, optickyreferáty, referátyatómov, atómovplynovej, plynovejako, akocyklodextnnov, cyklodextnnovchromatografiou, chromatografiouplynovou, plynovoudutiny