GCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
 

Podobná PDF

Toggle
Chem. Listy 108, 462–469 (2014) Referát VYUŽITIE CYKLODEXTRÍNOV V PLYNOVEJ CHROMATOGRAFII: PRÍPRAVA KAPILÁRNYCH KOLÓN S CYKLODEXTRÍNOVÝMI STACIONÁRNYMI FÁZAMI DARINA KAČERIAKOVÁ a IVAN ŠPÁNIK bou medzi hydroxylovými skupinami na druhom a treťom uhlíkovom atóme. Dutina má hydrofóbny charakter, na rozdiel od…
Klíčová slova
fázy, fázystacionárnych, stacionárnychstacionárne, stacionárnereferát, referátfáz, fázderivátu, derivátuako, akostacionárnymi, stacionárnymifázami, fázamikolón, kolónderivátov, derivátovchirasil, chirasilcyklodextrínové, cyklodextrínovédex, dexmožno
Chem. Listy 94, 10 - 14 (2000) Referáty VYUZITIE CYKLODEXTRINOV AKO STACIONARNYCH FAZ NA SEPARÁCIU ENANTIOMÉROV KAPILÁRNOU PLYNOVOU CHROMATOGRAFIOU (obr. 1). Hy droxylové skupiny viazané na uhlíkových atómoch v polohách 6 móžu rotovat' a spósobujú čiastočné uzavretie užšieho konca dutiny.…
Klíčová slova
enantiomerov, enantiomerovseparaciu, separaciuaktivnych, aktivnychcyklodextrínov, cyklodextrínovopticky, optickydenvaty, denvatyzlučemn, zlučemnreferáty, referátyatómov, atómovplynovej, plynovejako, akochromatografiou, chromatografioucyklodextnnov, cyklodextnnovplynovou, plynovoudutiny
Chem. Listy 92, 711 - 721 (1998) SEPARACNE METODY PRI MONITOROVANÍ CHIRALNYCH LIECIV S VYUŽITÍM PRIAMEHO NÁSTREKU BIOLOGICKEJ VZORKY CSILLA MISEANOVA a JANA ORAVCOVÁ izoméry je nutné považovat' za chemicky rozdielne entity líšiace sa často nielen farmakologickým účinkom ale i…
Klíčová slova
lle, lleplazma, plazmahplc, hplcliečiv, liečivnástrek, nástrekpriamy, priamybiologickej, biologickejpre, prepri, privzorky, vzorkychirálnych, chirálnychspravidla, spravidlaminimálna, minimálnastereoselektívnych, stereoselektívnychcsw
Chem. Listy 114, 760−769 (2020) Referát VYUŽITIE CHROMATOGRAFICKÝCH METÓD NA CHARAKTERIZÁCIU PRODUKTOV STARNUTIA CELULÓZOVÝCH MATERIÁLOV Katarína Hroboňová, Michal Jablonský, Milan Králik a Katarína Vizárová je zhrnuté v tab. I. Techniky kvapalinovej a plynovej chromatografie v spojení s pokročilými detektormi našli…
Klíčová slova
papiera, papierametód, metódstanovenie, stanovenieextraktoch, extraktochreferát, referátcelulózy, celulózyfenolových, fenolovýchseparácie, separácieextrakcia, extrakciatabuľka, tabuľkametódy, metódyprehľad, prehľadproduktov, produktovdetekcie, detekciepodmienky
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.