Fast EPA Method 8015 Using the Fastest Gas Chromatographic Oven

ZÁZNAM | Proběhlo Út, 26.5.2020
V tomto webináři se zaměříme na rychlé GC stanovení ropných uhlovodíků v benzínu, naftě a motorovém oleji (DRO/ORO) dle EPA 8015 s dobou analýzy do 7,0 minut s cílem zvýšit produktivitu a přesnost analýzy.
Pixabay/Jiří Fröhlich: Fast EPA Method 8015 Using the Fastest Gas Chromatographic Oven

Pixabay/Jiří Fröhlich: Fast EPA Method 8015 Using the Fastest Gas Chromatographic Oven

Determination of petroleum hydrocarbons in the gasoline, diesel and motor oil range organics (GRO/DRO/ORO) is specified in EPA Method 8015. This discussion will focus on DRO and ORO using a fast GC method with GC run times under 7.0 minutes, enabling enhanced sample throughput with excellent accuracy.

Presenter: Tom Kwoka (Sr. Field Application Scientist, PerkinElmer)

PerkinElmer