GCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Pořadatel
ALS Czech Republic
Základním posláním společnosti je poskytovat kvalitní, konzistentní, reprodukovatelná a spolehlivá analytická data jako podklady pro kvalifikovaná a informovaná rozhodnutí našich zákazníků.
Logo of LinkedIn

Léčiva v životním prostředí

ZÁZNAM | Proběhlo Út, 27.2.2024
Připojte se 27.2.2024 v 10 hodin k našemu připravovanému webináři na téma "Léčiva v životním prostředí," který bude zaměřen na stále více aktuálnější problematiku výskytu léčiv v životním prostředí.
Přejít na webinář
ALS Czech Republic: ALS online CZ Webinář: Léčiva v životním prostředí

ALS Czech Republic: ALS online CZ Webinář: Léčiva v životním prostředí

Léčiva, používaná jak v humánní, tak veterinární medicíně, pronikají do životního prostředí zejména prostřednictvím čistíren odpadních vod (ČOV).

ALS online CZ Webinář: Léčiva v životním prostředí

  • V rámci webináře bude tato problematika komplexně rozebrána.

  • Bude diskutována míra kontaminace odpadních vod léčivy, dopad na kvalitu pitné vody, a rovněž i legislativa, která v současné době neklade provozovatelům ČOV povinnost léčiva a jiné mikropolutanty v odpadních vodách monitorovat a následně odstraňovat.

  • Zajímavou část webináře bude tvořit představení konkrétních výsledků výzkumu, který se zaměřuje na účinnost pokročilých oxidačních technologií, zejména ozonizace, při eliminaci léčiv z odpadní vody.

Celým webinářem Vás provede naše odbornice na dané téma, manažerka Projektového oddělení Ing. Taťána Halešová.

Pro koho je webinář určen?

Tento webinář je určen všem našim klientům, odborníkům v oblasti životního prostředí, pracovníkům čistíren odpadních vod, profesionálům a zodpovědným činitelům v oblasti legislativy a regulace, vědcům, studentům, ale i celé veřejnosti, která se o problematiku znečištění a stavu životního prostředí aktivně zajímá.

V rámci webináře bude diskutováno:
  • Přehledné posouzení problematiky výskytu léčiv v životním prostředí.

  • Aktuální legislativní požadavky v oblasti vodní politiky ve vztahu k léčivům.

  • Zhodnocení monitoringu léčiv v odpadních, povrchových, podzemních i pitných vodách.

Zaujal Vás tento připravovaný webinář? Zúčastněte se a získejte hlubší vhled do aktuální problematiky výskytu léčiv v životním prostředí.

Rádi byste se zúčastnili, ale nevyhovuje Vám termín online přenosu? Nevadí! Zaregistrujte se i v tomto případě, záznam webináře bude pro všechny registrované účastníky dále k dispozici.

Rádi byste se zúčastnili, ale nevyhovuje Vám termín online přenosu? Nevadí! Zaregistrujte se i v tomto případě, záznam webináře bude pro všechny registrované účastníky dále k dispozici.

Těšíme se na Vás.

Váš tým ALS.

Přednášející:

Ing. Taťána Halešová (Manažerka Projektového oddělení ALS Czech Republic)

Je absolventkou Vysokého učení technického v Brně. Po ukončení studia krátce pracovala na Státní rostlinolékařské správě v Brně jako vedoucí HPLC oddělení. V roce 2009 spojila svoji profesní kariéru se společností ALS Czech Republic. Nejprve se v laboratoři věnovala analýzám pesticidů. Postupem času však začala rozvíjet výzkumné projekty ve spolupráci s českými výzkumnými ústavy a univerzitami. Vzniklo Projektové oddělení laboratoří ALS, které Táňa řídí a které se v průběhu let stalo renomovaným analytickým partnerem na poli mikropolutantů, především léčiv a pesticidů.

Táňu Halešovou dnes můžete potkat na odborných konferencích a seminářích, často se také účastní odborných diskusních panelů. Se svým malým, ale silným týmem v laboratoři v Praze dokáže organizovat národní výzkumné projekty a je doslova bezednou studnicí nápadů. Její osobní přístup k práci, zaujetí a hluboké odborné znalosti jsou patrné ve všem, co dělá.

ALS Czech Republic
 

Mohlo by Vás zajímat

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Avoid Thermal Runaway by Monitoring Battery Swell Gas and Electrolyte Degradation

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

1,4-Dioxane Analysis on Surface Water and Tap Water by Static Headspace and GCMS

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
HeadSpace, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Životní prostředí

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.