Zobrazování pouze webinářů produktu Agilent Intuvo 9000 GC System

How to Keep a Good Thing Going: Preventive and Routine Maintenance for Your GC System

Běžné spotřební materiály v průtokové cestě GC a poukázat na běžné příznaky nebo symptomy, které naznačují, že je možná čas provést údržbu.

Enhance performance with innovative GC Supplies

Zúčastněte se tohoto webináře zaměřeného na spotřební materiál pro GC, který je speciálně navržen tak, aby usnadnil používání a zvýšil efektivitu analýz, přístrojů a laboratoří.

Navigating Troubled Waters: A Deep Dive into Water Injections by GC

Nástřik vody a nejen to, jak je správně provádět, ale také mnoho rad, které je třeba mít při práci s vodou v GC na paměti.

Don’t Get Carried Away by Carryover: Troubleshooting GC Chromatography

Nejčastější zdroje přenosu a způsoby jejich řešení.

Prevent, Protect, Purify: The Benefits of Gas Filtration

Možnosti čištění plynu a jak vypadá kontaminace plynem, abyste ji mohli odhalit při chromatografii.

Helium Conservation and Alternatives

Na tomto webináři budou diskutovány přístupy k řešení důsledků nedostatku helia a zvýšených nákladů.

How to Go Fast and Make Your Carrier Gas Last

Jak lze jednoduchým výběrem kolony a spotřebního materiálu zvýšit rychlost analýzy a zároveň minimalizovat použití nosného plynu.

Ask the Agilent Experts - Part 5: GC and GC/MS Scientists Discuss & Answer Your Most Frequently Questions

Osvědčené postupy při použití systémů GC a GC/MS. Proč se pro různé aplikace používá různý spotřební materiál. Co je to zpětný proplach a jak jej nastavit...

The Chromatography Detective: GC Troubleshooting Tips

Nejčastější chromatografické problémy, se kterými se setkáte při použití plynové chromatografie, a logický přístup k nalezení hlavní příčiny a odstranění problému.

New Advances in Pre-Concentration for GC-MS: Seeing More and Lower

Jak koncentrovat analyty zavedené pomocí kapaliny, headspace, SPME, tepelné desorpce a dalších metod s využitím nejnovějších pokroků v Peltierově systému.