GCMS webináře se zaměřením na Chemikálie a standardy | LabRulez GCMS


Strategies to reduce/replace traditional solvent consumption in organic synthesis labs

Naši odborníci budou diskutovat o strategiích, jak snížit spotřebu nebo zcela nahradit tradiční a často toxická organická rozpouštědla.

Prostě Hydranal

Produktová řada Hydranal od společnosti Honeywell je určena pro volumetrické a coulometrické stanovení obsahu vody ve vzorcích metodou Karl Fischer již od roku 1935.

Tips and Tricks for Handling Reference Standards

Vysvětlíme podmínky uvedené v certifikátu, probereme, kdy budete možná muset použít hodnoty nejistoty, a prozkoumáme také, jak bezpečně uložit a správně připravit vaše referenční standardy.

Unlocking the Mystery of Pesticides CRM Stability for Food Analysis and Guide to Reference Material use in Trace Level Analysis

V tomto webináři představíme správné postupy pro manipulaci a skladování CRM pro zajištění stability CRM a také jak efektivně používat referenční materiály pro komplexní analýzy stopových koncentrací.

MilliporeSigma - Reference Materials in Pharma QC

Tento webinář Vám poskytne přehled klíčových parametrů referenčních materiálů. Výroba a charakterizace referenčního materiálu. Podrobnosti pro osvědčení o analýze (CoA). Kvalita referenčního materiálu.

Building a Rock-Solid Analytical Foundation with Certified Reference Materials (CRMs)

V tomto webináři se podíváme na definice a certifikace, které mohou mít vliv na výběr a použití referenčních standardů a také na techniky a dokumentaci potřebnou k přípravě referenčních standardů.

Problematika čistoty laboratorních chemikálií

Mezinárodní normy, Klíčové nečistoty výzkumné/analytické práci (pro HPLC, GC, MS detekce, AAS, ICP, UV-VIS), Vliv obalu na kvalitu chemikálií
  • Před
  • 1
  • Další