GCMS webináře se zaměřením na GC/MS | LabRulez GCMS


Problematika PFAS a jejich analýza v životním prostředí

Zveme vás na náš nový CZ online webinář, který bude zaměřen na velmi aktuální problematiku per/polyfluoroalkylovaných sloučenin (PFAS) v životním prostředí.

TO-15A: Is your pre-concentrator system up to the task?

Jak se používá UNITY-CIA Advantage-xr, autosampler pro kanystry a prekoncentrátor, v kombinaci s Kori-xr.

Chromatography-Free Screening of PFAS Enabled Through SPME-DART-MS

Připojte se k nám při živé analýze PFAS pomocí SPME-DART-MS v reálném čase a objevte sílu našich nejmodernějších přístrojů a technologií.

Hydrogen for Pesticide Residue Analysis: How to Convert GC/MS/MS Analysis from Helium to Hydrogen and Meet the MRLs

Klíčové strategie pro analýzu pesticidů pomocí GC/MS/MS s využitím vodíku jako nosného plynu při zachování citlivosti, která umožňuje dodržet maximální limity reziduí (MRL).

Which system do I need for dioxin analysis: GC magnetic Sector, GC-MS/MS or GC Orbitrap MS?

Připojte se k webináři, na kterém naši aplikační specialisté proberou teorii na základě reálných dat. Na příkladech budou zdůrazněny výhody jednotlivých technik při plnění regulačních kritérií.

AI-Driven Data Analysis: Get 4x Higher Efficiency with Shimadzu GCMS Peakintelligence™

Připojte se k nám a prozkoumejte sílu analýzy dat řízené umělou inteligencí prostřednictvím systému Peakintelligence™ pro GCMS od společnosti Shimadzu.

Unlocking Pesticide Analysis Excellence: Proven Tactics for Optimal Results with Helium and Hydrogen

Strategie expertů pro zvýšení analytického výkonu při analýze pesticidů v náročných potravinových matricích pomocí GC/TQ 7000E a GC/TQ 7010C.

Helium Conservation and Alternatives

Na tomto webináři budou diskutovány přístupy k řešení důsledků nedostatku helia a zvýšených nákladů.

An industry perspective of the current regulatory landscape for nitrosamines

Tento webinář poskytne přehled současného regulačního prostředí včetně nedávných významných aktualizací týkajících se nitrosaminů v humánních léčivých přípravcích.

Fast-Track Microplastics Research: Advanced, Automated Workflows For Environmental Analysis

Zjistěte, jak nejmodernější analytické a měřicí přístroje Shimadzu udávají směr ve výzkumu, analýze a charakterizaci mikroplastů.