GCMS webináře se zaměřením na GC/MS/MS | LabRulez GCMS


Chromatography-Free Screening of PFAS Enabled Through SPME-DART-MS

Připojte se k nám při živé analýze PFAS pomocí SPME-DART-MS v reálném čase a objevte sílu našich nejmodernějších přístrojů a technologií.

Hydrogen for Pesticide Residue Analysis: How to Convert GC/MS/MS Analysis from Helium to Hydrogen and Meet the MRLs

Klíčové strategie pro analýzu pesticidů pomocí GC/MS/MS s využitím vodíku jako nosného plynu při zachování citlivosti, která umožňuje dodržet maximální limity reziduí (MRL).

Which system do I need for dioxin analysis: GC magnetic Sector, GC-MS/MS or GC Orbitrap MS?

Připojte se k webináři, na kterém naši aplikační specialisté proberou teorii na základě reálných dat. Na příkladech budou zdůrazněny výhody jednotlivých technik při plnění regulačních kritérií.

Unlocking Pesticide Analysis Excellence: Proven Tactics for Optimal Results with Helium and Hydrogen

Strategie expertů pro zvýšení analytického výkonu při analýze pesticidů v náročných potravinových matricích pomocí GC/TQ 7000E a GC/TQ 7010C.

Is it time to consider an alternative GC carrier gas?

Jak lze výrazně snížit spotřebu helia, pokud přechod na vodík nepřipadá v úvahu.

GC-MS solutions for sensory analysis in non-alcoholic beers

Částečně cílená metoda vyvinutá pomocí technologie DHS-GC-MS, která umožňuje zlepšit chuť piva NA přidáním specializovaných chmelových produktů.

2023 GC/Q-TOF Virtual User Meeting

Otázky a odpovědi o levných, robustních a snadno udržovatelných GC/Q-TOF přístrojích od společnosti Agilent.

Dioxin & PCB analysis

Polychlorované dibezo-p-dioxiny a dibenzofurany (PCDD/PCDF).

Orbitrap technology for off-flavor analysis in food

Potravinářský průmysl tráví spoustu času a úsilí analýzou produktů a jejich příchutí a nežádoucích příchutí. Tato analýza je velmi důležitá, protože všichni máme rádi, když naše produkty chutnají stejně.

Learn in 30: GC-MS as a tool for battery component forensics

Zapojte se do tohoto krátkého webináře a zjistěte, jak používání jediného kvadrupólového GC-MS nebo Orbitrap GC-MS s vysokým rozlišením podporuje několik kroků v hodnotovém řetězci výroby baterií.