GCMS webináře se zaměřením na FTIR Spektroskopie

GCMS webináře se zaměřením na FTIR Spektroskopie

Cannabis & Hemp analysis with FTIR

IR Platforma bude prezentována jako rychlé, spolehlivé a levné řešení pro QC krok.

Handheld FTIR for in-field Chemical Analysis

Tento online seminář poskytuje komplexní úvod do technologie testování FTIR v terénu a ručního spektrometru Agilent TopScan 4300.

Analysis of Microplastics Has Never Been Easier

Budou diskutovány jednoduché pracovní postupy pro analýzu mikroplastů, které zahrnují použití systému 8700 LDIR a Cary 630.

Handheld FTIR – Best On-site Chemistry Analysis Solution

Ruční FTIR spektrometr společnosti Agilent je jedinečná a inovativní platforma pro měření vzorků na místě, která poskytuje rychlé a spolehlivé chemické analýzy.

A Review of FTIR 21 CFR Compliance Requirements

Tato prezentace se bude zabývat požadavky 21CFR a představí, jak je řeší software MicroLab pro Cary 630 FTIR.

Microplastic Pollution: IR Microspectroscopy is Enhancing Chemical Identification

Představujeme FT-IR mikroskopickou analýzu mikroplastů odebraných ze vzorků vody a živých oceánských organismů jako prostředek ke sledování kontaminace mikroplasty zpět k původnímu zdroji.

Polymer Science A to Z: Getting Answers from FTIR and Raman Analyses

Pojďme se pustit do vědy o analýze polymerů pomocí síly spektroskopie, včetně identifikace, kontroly kvality a reverzního inženýrství.

Meet a Versatile Agilent Cary 630 FTIR

Vývoj modelů pro kvantitativní analýzu FTIR je pomocí spektrometrů Agilent Cary 630 FTIR a softwaru MicroLab FTIR jednoduchý.

MicroLab Software introduction for Agilent FTIR systems

Tento online seminář poskytuje komplexní úvod k Agilent FTIR spektrometrům a softwaru MicroLab, aby pomohl zákazníkům z Academic F15Teaching Labs usnadnit jejich provoz.

A Discussion on the Theory of IR Spectroscopy

Tato sekce se zaměří na teorii infračerveného záření a bude diskutovat o některých moderních infračervených analytických technikách.
 

Mohlo by Vás zajímat

Metrohm, Hollywood, farmacie a spektrální analýza

Karel Ubik: Historie hmotnostní spektrometrie v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR

Blízká infračervená spektroskopie (NIRS): Perfektní řešení pro sledování čistoty regenerovaných rozpouštědel

Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.