GCMS webináře se zaměřením na Příprava vzorků | LabRulez GCMS


Improving pesticide residue analysis following AOAC and EN methods with a new QuEChERS cSPE cleanup technique

Nová technika, která zjednodušuje čištění QuEChERS a zvyšuje analytický výkon ve srovnání s tradiční dSPE.

How to advance clinical research with polymeric mixed-mode solid phase extraction

Základy smíšené polymerní extrakce (SPE) a vlastnosti polymerních SPE sorbentů s hydrofobní interakcí (reverzní fáze).

Odběrové pumpičky SENSIDYNE

Na úterní přednášce, která se bude konat 28. listopadu v 10.00 Vám náš produktový specialista Irena Palíková představí široké portfolio produktů společnosti Sensidyne určených na vzorkování ovzduší.

Increased Efficiency for Routine Biopharma Workflows with Flexible Lab Automation

Jak můžete svůj drahocenný čas věnovat návrhu a analýze experimentů, zatímco robot Andrew+ a OneLab sw provádí pipetování a přípravu vzorků.

Soil Gas and Vapor Intrusion Sampling

Přehled odběru a analýzy půdních plynů, včetně technik odběru vzorků a základních strategií testování vnikání par.

Dynamic Focusing: A New Technique for Focusing VVOCs and Managing Water in Automated Ambient Air Analysis

Teorie a mechanismus dynamické fokusace pro analýzu VVOCs v automatické analýze ovzduší.

New Advances in Pre-Concentration for GC-MS: Seeing More and Lower

Jak koncentrovat analyty zavedené pomocí kapaliny, headspace, SPME, tepelné desorpce a dalších metod s využitím nejnovějších pokroků v Peltierově systému.

Understanding the importance of sample preparation for the analysis of biological samples

Pochopení významu přípravy vzorků pro analýzu biologických vzorků.

Advantages of automated and miniaturized µ-SPE clean-up in pesticide residue analysis

Nový pracovní postup, který umožňuje automatickou přípravu kalibračních standardů.

Analysis of flavors, pesticides, and biomarkers directly from complex food matrix using the automated vacuum in-tube extraction (V-ITEX)

Plně automatizovaný přístup k vakuové extrakci ve zkumavce (V-ITEX).