GCMS webináře se zaměřením na Termální desorpce | LabRulez GCMS


TO-15A: Is your pre-concentrator system up to the task?

Jak se používá UNITY-CIA Advantage-xr, autosampler pro kanystry a prekoncentrátor, v kombinaci s Kori-xr.

A taste of the future: What’s next for safety and quality testing in the food industry?

Nejnovější témata v oblasti bezpečnosti potravin, pravosti a regulačních testů a otázky posluchačů.

Measuring PFAS in Air using Thermal Desorption Gas Chromatography Mass Spectrometry

Budou prezentovány údaje z termální desorpce GC/MS těkavých PFAS v půdních výparech a ve vnitřním ovzduší, aby se demonstrovala výkonnost metody a problémy při měření PFAS ve vzorcích environmentálních výparů.

Latest advances in GC/MS air analysis workflows: from PFAS to utilizing hydrogen carrier gas

Jak lze pro analýzu PFAS ze vzduchu a materiálů použít zařízení pro termální desorpci (TD) společnosti Markes ve spojení se systémy GC-MS společnosti Agilent.

GC-MS solutions for sensory analysis in non-alcoholic beers

Částečně cílená metoda vyvinutá pomocí technologie DHS-GC-MS, která umožňuje zlepšit chuť piva NA přidáním specializovaných chmelových produktů.

Dynamic Focusing: A New Technique for Focusing VVOCs and Managing Water in Automated Ambient Air Analysis

Teorie a mechanismus dynamické fokusace pro analýzu VVOCs v automatické analýze ovzduší.

Thermal Desorption and Pyrolysis-GC-MS for Deformulation and Material Characterization

Základy Py-GC-MS a možnosti jejího využití v aplikacích, jako je kontrola kvality, řešení problémů a deformulace.

New Advances in Pre-Concentration for GC-MS: Seeing More and Lower

Jak koncentrovat analyty zavedené pomocí kapaliny, headspace, SPME, tepelné desorpce a dalších metod s využitím nejnovějších pokroků v Peltierově systému.

Balancing lab sustainability and expanding VOC monitoring requirements for air analysis

Studie, kde se seznamy pro monitorování ovzduší stávají stále složitějšími, například v oblasti monitorování prekurzorů ozonu, toxických látek v ovzduší a organických látek poškozujících ozonovou vrstvu.

Adapting GC-Based Standards for Sampling & Analysis of PFAS in Air

Zjistěte, jak lze techniky založené na GC, které se široce používají při monitorování VOC, snadno použít pro analýzu PFAS.