GCMS webináře se zaměřením na Spotřební materiál | LabRulez GCMS


How to advance clinical research with polymeric mixed-mode solid phase extraction

Základy smíšené polymerní extrakce (SPE) a vlastnosti polymerních SPE sorbentů s hydrofobní interakcí (reverzní fáze).

Prevent, Protect, Purify: The Benefits of Gas Filtration

Možnosti čištění plynu a jak vypadá kontaminace plynem, abyste ji mohli odhalit při chromatografii.

Enhance performance with innovative GC Supplies

Zúčastněte se tohoto webináře zaměřeného na spotřební materiál pro GC, který je speciálně navržen tak, aby usnadnil používání a zvýšil efektivitu analýz, přístrojů a laboratoří.

How to Go Fast and Make Your Carrier Gas Last

Jak lze jednoduchým výběrem kolony a spotřebního materiálu zvýšit rychlost analýzy a zároveň minimalizovat použití nosného plynu.

Column selection and optimization for Solvent analysis

Výběr a optimalizace kolon pro analýzu rozpouštědel.

How to reduce your sample loss to significantly improve your results

Prozkoumáme, jak mohou malé změny na vašich vialkách a uzávěrech vést k velkému dopadu na míru výtěžnosti a reprodukovatelnost vašeho pracovního postupu.

Ask the Agilent Experts - Part 5: GC and GC/MS Scientists Discuss & Answer Your Most Frequently Questions

Osvědčené postupy při použití systémů GC a GC/MS. Proč se pro různé aplikace používá různý spotřební materiál. Co je to zpětný proplach a jak jej nastavit...

ITA-SPA live | The Art and Science of next generation GC Capillary Column Production

Bude diskutován výběr kaplilár, chemie stacionární fáze a deaktivační chemie a způsob dosažení maximální praktické životnosti kolony.

Best Practices for GC Column Installation and Care

Pochopte bezproblémovou instalaci GC kolony a jak se o ni starat.

Practical Advice on GC Column Selection

Různé aspekty výběru GC kolony.