Agilent GC kolony - Ultra Inert, Wax, Intuvo | LabRulez GCMS

Agilent GC kolony - Ultra Inert, Wax, Intuvo

Út, 8.6.2021
| Originální článek z: HPST
V plynové (GC) chromatografii jsou kolony srdcem systému, kde se jednotlivé složky lépe nebo hůře rozdělí a jejich výběr je tak zásadním krokem analýzy. Co Vám přinesou GC kolony Ultra Inert, Wax nebo Intuvo?
Video placeholder
 • Foto: HPST: Agilent GC kolony - Ultra Inert, Wax, Intuvo
 • Video: Agilent Technologies: Agilent J&W GC Columns with Smart Key for the 8890 GC system

Kapilární kolony pro GC byly objeveny a patentovány firmou Hewlett-Packard v roce 1979. V roce 1980 byly poprvé s velkým úspěchem použity v laboratorních plynových chromatografech HP5840A a následně HP5880A.

Firma Agilent Technologies od této doby posunula kvalitu a rozmanitost GC kapilárních kolon na nejvyšší úroveň.

ULTRA INERT GC KOLONY

Jedním z kritických, limitujících faktorů v plynové chromatografii je inertnost vnitřních povrchů. V tomto směru hrají kapilární kolony velice důležitou roli. Látky, které analyzujeme, jsou v kontaktu s povrchem kapilární kolony nejdéle a často při vysokých teplotách. Agilent proto jako první vyvinul speciální UI (Ultra Inert) kolony, které si získaly vysokou popularitu a dnes tvoří samostatnou sekci v portfoliu kapilárních kolon Agilent.

Technologie GC – Inert Flow Path (IFP) nabízí v současné době nejúčinnější a nejkomplexnější inertní řešení, a kromě UI GC kolon nabízí inertní provedení i pro další GC spotřební materiál.

HPST: Agilent Ultra Inert GC kolony

Tyto kolony minimalizují nežádoucí reaktivitu sytému s analyzovaným materiálem a jsou ideální pro analýzu sloučenin s polárními funkčními skupinami. Kolony DB-WAX UI vám pomohou dosáhnout vyšší citlivosti metod, nižších limitů kvantifikace, stabilních retenčních časů a zachovávají si inertnost po výrazně delší dobu.

Informace o kompletním programu Ultra Inert pro GC naleznete v brožuře GC Ultra Inert Flow Path a jeho přehledné shrnutí formou plakátového sdělení zde.

WAX GC kolony

Jedním z problematických typů analýz v plynové chromatografii je analýza polárních látek. V této oblasti existuje celá řada labilních látek, jejichž stanovení na běžných polárních kolonách (PEG) je nereprodukovatelné a v mnoha případech nemožné. Agilent proto vyvinul speciální kolonu WAX Ultra Inert, která posouvá analýzu polárních látek na novou úroveň. Podrobné informace o kolonách DB-WAX-UI, včetně ukázek aplikací a srovnání s WAX kolonami ostatních výrobců, naleznete v brožuře Agilent J&W DB-WAX Ultra Inert.

V jednom z našich prvních webinářu na téma Nové GC kapilární kolony s polárními stacionárními fázemi jsme Vám prezentovali možnosti využití WAX kolon pro analýzu FAME včetně omega 3 a omega 6 mastných kyselin a také vysokoteplotních kolon pro polární analyty – DB-HeavyWAX. Přednášku si můžete poslechnout po jednoduché registraci zde.

Malá ochutnávka z přednášky aneb o čem to bylo?
 1. Analýza DB-FastFAME 20m x 0.18mm x 0.20μm

HPST: Chromatogram analýzy FAME pomocí GC kolony DB-FastFAME 20 m x 0.18 mm x 0.20 μm

DB-FastFAME dobrá alternativa pro rychlou analýzu FAME • 10x rychlejší čas analýzy než tradiční kolona HP-88 nebo CP-Sil 88

HPST: Podmínky chromatografické separace FAME pomocí DB-HeavyWAX

 1. Teplotní stabilita a posun retenčních časů kolony DB-HeavyWAX

HPST: Teplotní stabilita a posun retenčních časů kolony DB-HeavyWAX

INTUVO GC KOLONY

Dalším unikátním a revolučním milníkem je rok 2016, kdy Agilent představil zcela novou platformu plynových chromatografů GC Intuvo 9000.

HPST: Plynový chromatograf Agilent Intuvo 9000

Tento zcela nový koncept plynového chromatografu, přináší nový pohled na spotřební materiál a zejména na kapilární kolony. Systém Click-and-run umožňuje rychlou instalaci GC kolon bez netěsností a bez ferulí. Stejně tak rychle je možné vyměnit předkolonu nebo instalovat systém pro backflush či heart-cutting. Základní přehled kolon a spotřebního materiálu pro GC Intuvo 9000 naleznete v katalogu AGILENT INTUVO 9000 GC COLUMNS AND SUPPLIES.

HPST: Spotřební materiál, GC kolony a příslušenství pro Agilent GC Intuvo 9000

Agilent Technologies dodává také kompletní portfolio náplňových kolon pro plynovou chromatografii.

VOLBA GC KOLON

Podrobný přehled standardně dodávaných GC kolon naleznete v katalogu GC and GC/MS Columns and supplies. Velice nápomocný pro správnou volbu GC kolony je online nástroj, který naleznete na stránkách Agilent zde.

HPST: Online nástroj Agilent pro výběr a správnou volbu GC kolony pro Vaše analýzy

Tento sofistikovány nastroj umožnuje najit GC kolonu dle katalogového čísla, aplikaci, stacionární fázi nebo dle používané metodiky (EPA, USP, ATM).

Pokud potřebnou kolonu nenaleznete, kontaktujte nás na e-mail (info@hpst.cz).

Webináře Agilent Technologies - GC kolony

 • Decisions Decisions: How to Select the Correct GC Column for your Application (St, 21.7.2021)

 • GC Columns 101: Installation, Care, and Maintenance (Proběhlo St, 26.5.2021)

 • What Does Fast GC Really Mean? How To Speed Up your Analysis With Out Changing The Hardware (Proběhlo St, 12.5.2021)

 • WAX Column Technology Update and Recent Applications (Proběhlo St, 24.3.2021)

 • Connecting Performance Improvement to Increased Production in GC/MS Analytical Workflows (Proběhlo Čt, 25.2.2021)

 • Return to (and Keep!) Peak Performance for GC and GC/MS (Proběhlo St, 24.2.2021)

 • Stop the Bleed! Tips and Tricks on GC Column Bleed (Proběhlo St, 27.1.2021)

 • New GC Column Technology for Old Problems in Fatty Acid Analysis (15.12.2020)

 • Keep your Chromatography Alive: Tips and Tricks for Getting the Most Out of your GC Column (Proběhlo Čt, 24.9.2020)

 • A Beginner’s Guide to your GC Columns: Installation, Care, and Maintenance (Proběhlo Čt, 21.5.2020)

 • Nové GC kapilární kolony s polárními stacionárními fázemi (Čt, 14.11.2019)

 • Turning up the Heat on Gas Chromatography: How to Successfully Perform High Temperature GC Applications without Breaking a Sweat (Proběhlo St, 23.10.2019)

 • Finding the Perfect Match: Practical Advice on GC Column Selection (Proběhlo Čt, 12.9.2019)

HPST
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.