Biopsie dechu pomocí technologie GC-Orbitrap | LabRulez GCMS

Biopsie dechu pomocí technologie GC-Orbitrap – neinvazivní přístup k odhalení nemoci?

St, 5.1.2022
| Originální článek z: Pragolab
Přináší biopsie dechu pomocí technologie GC-Orbitrap novou dimenzi v rané diagnostice onemocnění?
Video placeholder
 • Foto: Pragolab: Biopsie dechu pomocí technologie GC-Orbitrap – neinvazivní přístup k odhalení nemoci?
 • Video: Owlstone Medical: Kayleigh Arthur - A new approach to Breath Biopsy using TD-GC-Orbitrap
 • Je možné využít tento analytický nástroj jako neinvazivní metodiku vedle genetického testování?
 • Lze odhalit markery rakoviny a jiných vážných onemocnění?

Zjistěte více v novém aplikačním listu Breath Biopsy with TD-GC-Orbitrap: a non-invasive approach for disease detection a porovnejte možnosti této techniky na bázi vysoko rozlišující hmotnostní spektrometrie se současnými trendy v instrumentální analýze, kde se GC-Orbitrap stal nejvýkonnějším přístrojem v oblasti GC-HRMS a díky svému vysokému rozlišení poskytuje vysokou selektivitu i citlivost.

Včasná detekce onemocnění pomocí analýzy dechu

Koncept použití vzorků dechu k identifikaci změn našeho zdravotního stavu a detekci různých nemocí není nový. Po desetiletí výzkumníci zkoumali složení dechu, včetně měření těkavých organických sloučenin (VOC) ve vydechovaném vzduchu, aby zkoumali potenciální změny v biologii a zdraví člověka.

Jak můžeme vidět na obrázku 1, analýza dechu nabízí přímočarý, neinvazivní způsob monitorování naší biologie, poskytuje nástroj pro včasnou detekci nemocí, a optimální a cílenou léčbu, a proto zájem o breathomiku tak rychle roste.

Pragolab: Přehled podílu exogenních i endogenních faktorů na složení vzorku dechu. Tento pohled je důležitý, protože zdraví jednotlivců ovlivňují všechny faktory.

Pomocí stanovení chemických sloučenin přítomných v dechu, můžeme:
 • Identifikovat kritické biomarkery onemocnění
 • Odhalit nemoci v jejich nejranějších stádiích
 • Monitorovat reakce na léky a další léčebné terapie
 • Posoudit expozici nebezpečným látkám

Kompletní analytické řešení

Obrázek 3 znázorňuje kompletní postup od odběru vzorků, jejich analýzy a poskytnutí výsledků, které toto jedinečné řešení poskytuje.

Pragolab: Obrázek 3. Pracovní postup biopsie dechu, od odběrové stanice pro biopsii dechu (včetně ReCIVA vzorkovače dechu) až po analýzu TD-GC-Orbitrap a zpracování dat pomocí Compound Discoverer.

Důvěra v detekci sloučenin na všech úrovních

V této studii se podíváme na vzorky získané od kuřáků a nekuřáků, ukážeme si rozdíly mezi těmito vzorky a provedeme spolehlivou identifikaci sloučenin.

Námi použité analytické řešení spočívá v komplexním spojení odběru vzorku dechu, termální desorpce (TD) a měření s využitím hmotnostní spektrometrie s vysokým rozlišením (HRAM) s cílem získat komplexní profil vzorků dechu.

Pragolab: Obrázek 5. TIC několika vzorků dechu ukazující široký rozsah koncentrací, se kterými se setkáváme při analýze dechu. Sloučeniny přítomné v 5ti řádech.

Experimentální část

Vzorkovač dechu ReCIVA, který zachycuje a předem koncentruje VOC na patrony pro biopsii dechu (Owlstone Medical Ltd.)

Parametry automatické termální desorpce Markes TD100-xr
 • Doba desorbce trubičky: 10,0 min
 • Průtok desorbce trubičky: 50 ml/min
 • Teplota desorbce: 210 ˚C
 • Doba desorbce fokusačního trapu: 3,0 min
Parametry plynového chromatografu Thermo TRACE 1310 GC
 • Provozní režim: Konstantní průtok
 • Nosný plyn: Helium; 3,00 ml/min
 • Teplotní rampa: 40 – 250 ˚C
Parametry hmotnostního spektrometru Thermo Q Exactive GC Orbitrap
 • Teplota transfer line: 250 ˚C
 • Typ ionizace: EI, CI (methan)
 • Teplota iontového zdroje: 280 ˚C
 • Energie elektronů: 35, 70 eV
 • Režim akvizice: Full scan
 • Hmotnostní rozsah: 35 – 350 m/z
 • Rozlišení: 60 000 (FWHM při m/z 200)
 • Lock masses: 207,03235; 281,05114; 355,06994 m/z

Závěr

Odběrová stanice pro biopsii dechu v kombinaci s TD-GC-Orbitrap představuje kompletní analytické řešení, jehož cílem je umožnit akademickým a klinickým výzkumníkům analyzovat vzorky dechu v rutinních i výzkumných aplikacích. Tento přístup nabízí robustní sběr vzorků a vysoce selektivní získávání dat s kompletními nástroji pro informatiku/zpracování dat a reportování.

Kompletní informace naleznete v aplikačním listu Breath Biopsy with TD-GC-Orbitrap: a non-invasive approach for disease detection

Pragolab
 

Mohlo by Vás zajímat

Flavor and Fragrance GC/MS Analysis with Hydrogen Carrier Gas and the Agilent HydroInert Source

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Analyzing Residual Solvents in Sucrose Fatty Acid Esters by HS-GC-FID Analysis (Japan’s Specifications and Standards for Food Additives)

Aplikace
| 2023 | Shimadzu
Instrumentace
GC, HeadSpace
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Measurement of VOCs by Thermal Desorption GC-MS Using Hydrogen Carrier Gas

Aplikace
| 2023 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, Termální desorpce, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
---

Enable Hydrogen Carrier Gas Selections without Compromising GC/MS Performance

Příručky
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
GCxGC, GC/MSD, GC/MS/MS, HeadSpace, Termální desorpce, Příprava vzorků, GC/SQ, GC/QQQ, Spotřební materiál
Výrobce
Agilent Technologies, Markes
Zaměření
Životní prostředí, Potraviny a zemědělství, Průmysl a chemie

Volatile Organic Compound Analysis in Water Following HJ810-2016

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, HeadSpace, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Článek | Aplikace

Analýza těkavých látek (VOC) – přehled aplikačního použití GC a GCMS systémů 2020-2021

Přinášíme Vám aplikační přehled zaměřený na nejnovější publikace využívající techniku plynové chromatografie pro analýzu těkavých organických sloučenin v celém spektru vzorků.
Přednáška | Aplikace

Analýza těžkého topného oleje pomocí MMS GCxGC-TOFMS (Přednáška GCxGC-TOFMS v průmyslu - Petrochemie, VOC)

Záznam přednášky na téma aplikačního využití GCxGC-TOFMS v průmyslových aplikacích doplněnou o analýzu těžkých topných olejů pomocí GCxGC-HRTOFMS.
Článek | Různé

Pragolab PF 2023

Přejeme Vám převratné objevy a obchodní i osobní úspěchy v roce 2023.
Článek | Aplikace

Screening a identifikace látek v plastových materiálech přicházejících do styku s potravinami pomocí hmotnostního spektrometru Orbitrap Exploris GC 240

Analytická metoda pro identifikaci neznámých migrujících látek v plastových materiálech určených pro styk s potravinami pomocí GC-MS Orbitrap a softwaru Compound Discoverer.
 

Mohlo by Vás zajímat

Flavor and Fragrance GC/MS Analysis with Hydrogen Carrier Gas and the Agilent HydroInert Source

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Analyzing Residual Solvents in Sucrose Fatty Acid Esters by HS-GC-FID Analysis (Japan’s Specifications and Standards for Food Additives)

Aplikace
| 2023 | Shimadzu
Instrumentace
GC, HeadSpace
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Measurement of VOCs by Thermal Desorption GC-MS Using Hydrogen Carrier Gas

Aplikace
| 2023 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, Termální desorpce, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
---

Enable Hydrogen Carrier Gas Selections without Compromising GC/MS Performance

Příručky
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
GCxGC, GC/MSD, GC/MS/MS, HeadSpace, Termální desorpce, Příprava vzorků, GC/SQ, GC/QQQ, Spotřební materiál
Výrobce
Agilent Technologies, Markes
Zaměření
Životní prostředí, Potraviny a zemědělství, Průmysl a chemie

Volatile Organic Compound Analysis in Water Following HJ810-2016

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, HeadSpace, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Článek | Aplikace

Analýza těkavých látek (VOC) – přehled aplikačního použití GC a GCMS systémů 2020-2021

Přinášíme Vám aplikační přehled zaměřený na nejnovější publikace využívající techniku plynové chromatografie pro analýzu těkavých organických sloučenin v celém spektru vzorků.
Přednáška | Aplikace

Analýza těžkého topného oleje pomocí MMS GCxGC-TOFMS (Přednáška GCxGC-TOFMS v průmyslu - Petrochemie, VOC)

Záznam přednášky na téma aplikačního využití GCxGC-TOFMS v průmyslových aplikacích doplněnou o analýzu těžkých topných olejů pomocí GCxGC-HRTOFMS.
Článek | Různé

Pragolab PF 2023

Přejeme Vám převratné objevy a obchodní i osobní úspěchy v roce 2023.
Článek | Aplikace

Screening a identifikace látek v plastových materiálech přicházejících do styku s potravinami pomocí hmotnostního spektrometru Orbitrap Exploris GC 240

Analytická metoda pro identifikaci neznámých migrujících látek v plastových materiálech určených pro styk s potravinami pomocí GC-MS Orbitrap a softwaru Compound Discoverer.
 

Mohlo by Vás zajímat

Flavor and Fragrance GC/MS Analysis with Hydrogen Carrier Gas and the Agilent HydroInert Source

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Analyzing Residual Solvents in Sucrose Fatty Acid Esters by HS-GC-FID Analysis (Japan’s Specifications and Standards for Food Additives)

Aplikace
| 2023 | Shimadzu
Instrumentace
GC, HeadSpace
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Measurement of VOCs by Thermal Desorption GC-MS Using Hydrogen Carrier Gas

Aplikace
| 2023 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, Termální desorpce, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
---

Enable Hydrogen Carrier Gas Selections without Compromising GC/MS Performance

Příručky
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
GCxGC, GC/MSD, GC/MS/MS, HeadSpace, Termální desorpce, Příprava vzorků, GC/SQ, GC/QQQ, Spotřební materiál
Výrobce
Agilent Technologies, Markes
Zaměření
Životní prostředí, Potraviny a zemědělství, Průmysl a chemie

Volatile Organic Compound Analysis in Water Following HJ810-2016

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, HeadSpace, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Článek | Aplikace

Analýza těkavých látek (VOC) – přehled aplikačního použití GC a GCMS systémů 2020-2021

Přinášíme Vám aplikační přehled zaměřený na nejnovější publikace využívající techniku plynové chromatografie pro analýzu těkavých organických sloučenin v celém spektru vzorků.
Přednáška | Aplikace

Analýza těžkého topného oleje pomocí MMS GCxGC-TOFMS (Přednáška GCxGC-TOFMS v průmyslu - Petrochemie, VOC)

Záznam přednášky na téma aplikačního využití GCxGC-TOFMS v průmyslových aplikacích doplněnou o analýzu těžkých topných olejů pomocí GCxGC-HRTOFMS.
Článek | Různé

Pragolab PF 2023

Přejeme Vám převratné objevy a obchodní i osobní úspěchy v roce 2023.
Článek | Aplikace

Screening a identifikace látek v plastových materiálech přicházejících do styku s potravinami pomocí hmotnostního spektrometru Orbitrap Exploris GC 240

Analytická metoda pro identifikaci neznámých migrujících látek v plastových materiálech určených pro styk s potravinami pomocí GC-MS Orbitrap a softwaru Compound Discoverer.
 

Mohlo by Vás zajímat

Flavor and Fragrance GC/MS Analysis with Hydrogen Carrier Gas and the Agilent HydroInert Source

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Analyzing Residual Solvents in Sucrose Fatty Acid Esters by HS-GC-FID Analysis (Japan’s Specifications and Standards for Food Additives)

Aplikace
| 2023 | Shimadzu
Instrumentace
GC, HeadSpace
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Measurement of VOCs by Thermal Desorption GC-MS Using Hydrogen Carrier Gas

Aplikace
| 2023 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, Termální desorpce, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
---

Enable Hydrogen Carrier Gas Selections without Compromising GC/MS Performance

Příručky
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
GCxGC, GC/MSD, GC/MS/MS, HeadSpace, Termální desorpce, Příprava vzorků, GC/SQ, GC/QQQ, Spotřební materiál
Výrobce
Agilent Technologies, Markes
Zaměření
Životní prostředí, Potraviny a zemědělství, Průmysl a chemie

Volatile Organic Compound Analysis in Water Following HJ810-2016

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, HeadSpace, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Článek | Aplikace

Analýza těkavých látek (VOC) – přehled aplikačního použití GC a GCMS systémů 2020-2021

Přinášíme Vám aplikační přehled zaměřený na nejnovější publikace využívající techniku plynové chromatografie pro analýzu těkavých organických sloučenin v celém spektru vzorků.
Přednáška | Aplikace

Analýza těžkého topného oleje pomocí MMS GCxGC-TOFMS (Přednáška GCxGC-TOFMS v průmyslu - Petrochemie, VOC)

Záznam přednášky na téma aplikačního využití GCxGC-TOFMS v průmyslových aplikacích doplněnou o analýzu těžkých topných olejů pomocí GCxGC-HRTOFMS.
Článek | Různé

Pragolab PF 2023

Přejeme Vám převratné objevy a obchodní i osobní úspěchy v roce 2023.
Článek | Aplikace

Screening a identifikace látek v plastových materiálech přicházejících do styku s potravinami pomocí hmotnostního spektrometru Orbitrap Exploris GC 240

Analytická metoda pro identifikaci neznámých migrujících látek v plastových materiálech určených pro styk s potravinami pomocí GC-MS Orbitrap a softwaru Compound Discoverer.
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.