Biopsie dechu pomocí technologie GC-Orbitrap – neinvazivní přístup k odhalení nemoci?

St, 5.1.2022
| Originální článek z: Pragolab
Přináší biopsie dechu pomocí technologie GC-Orbitrap novou dimenzi v rané diagnostice onemocnění?
Video placeholder
 • Foto: Pragolab: Biopsie dechu pomocí technologie GC-Orbitrap – neinvazivní přístup k odhalení nemoci?
 • Video: Owlstone Medical: Kayleigh Arthur - A new approach to Breath Biopsy using TD-GC-Orbitrap
 • Je možné využít tento analytický nástroj jako neinvazivní metodiku vedle genetického testování?
 • Lze odhalit markery rakoviny a jiných vážných onemocnění?

Zjistěte více v novém aplikačním listu Breath Biopsy with TD-GC-Orbitrap: a non-invasive approach for disease detection a porovnejte možnosti této techniky na bázi vysoko rozlišující hmotnostní spektrometrie se současnými trendy v instrumentální analýze, kde se GC-Orbitrap stal nejvýkonnějším přístrojem v oblasti GC-HRMS a díky svému vysokému rozlišení poskytuje vysokou selektivitu i citlivost.

Včasná detekce onemocnění pomocí analýzy dechu

Koncept použití vzorků dechu k identifikaci změn našeho zdravotního stavu a detekci různých nemocí není nový. Po desetiletí výzkumníci zkoumali složení dechu, včetně měření těkavých organických sloučenin (VOC) ve vydechovaném vzduchu, aby zkoumali potenciální změny v biologii a zdraví člověka.

Jak můžeme vidět na obrázku 1, analýza dechu nabízí přímočarý, neinvazivní způsob monitorování naší biologie, poskytuje nástroj pro včasnou detekci nemocí, a optimální a cílenou léčbu, a proto zájem o breathomiku tak rychle roste.

Pragolab: Přehled podílu exogenních i endogenních faktorů na složení vzorku dechu. Tento pohled je důležitý, protože zdraví jednotlivců ovlivňují všechny faktory.

Pomocí stanovení chemických sloučenin přítomných v dechu, můžeme:
 • Identifikovat kritické biomarkery onemocnění
 • Odhalit nemoci v jejich nejranějších stádiích
 • Monitorovat reakce na léky a další léčebné terapie
 • Posoudit expozici nebezpečným látkám

Kompletní analytické řešení

Obrázek 3 znázorňuje kompletní postup od odběru vzorků, jejich analýzy a poskytnutí výsledků, které toto jedinečné řešení poskytuje.

Pragolab: Obrázek 3. Pracovní postup biopsie dechu, od odběrové stanice pro biopsii dechu (včetně ReCIVA vzorkovače dechu) až po analýzu TD-GC-Orbitrap a zpracování dat pomocí Compound Discoverer.

Důvěra v detekci sloučenin na všech úrovních

V této studii se podíváme na vzorky získané od kuřáků a nekuřáků, ukážeme si rozdíly mezi těmito vzorky a provedeme spolehlivou identifikaci sloučenin.

Námi použité analytické řešení spočívá v komplexním spojení odběru vzorku dechu, termální desorpce (TD) a měření s využitím hmotnostní spektrometrie s vysokým rozlišením (HRAM) s cílem získat komplexní profil vzorků dechu.

Pragolab: Obrázek 5. TIC několika vzorků dechu ukazující široký rozsah koncentrací, se kterými se setkáváme při analýze dechu. Sloučeniny přítomné v 5ti řádech.

Experimentální část

Vzorkovač dechu ReCIVA, který zachycuje a předem koncentruje VOC na patrony pro biopsii dechu (Owlstone Medical Ltd.)

Parametry automatické termální desorpce Markes TD100-xr
 • Doba desorbce trubičky: 10,0 min
 • Průtok desorbce trubičky: 50 ml/min
 • Teplota desorbce: 210 ˚C
 • Doba desorbce fokusačního trapu: 3,0 min
Parametry plynového chromatografu Thermo TRACE 1310 GC
 • Provozní režim: Konstantní průtok
 • Nosný plyn: Helium; 3,00 ml/min
 • Teplotní rampa: 40 – 250 ˚C
Parametry hmotnostního spektrometru Thermo Q Exactive GC Orbitrap
 • Teplota transfer line: 250 ˚C
 • Typ ionizace: EI, CI (methan)
 • Teplota iontového zdroje: 280 ˚C
 • Energie elektronů: 35, 70 eV
 • Režim akvizice: Full scan
 • Hmotnostní rozsah: 35 – 350 m/z
 • Rozlišení: 60 000 (FWHM při m/z 200)
 • Lock masses: 207,03235; 281,05114; 355,06994 m/z

Závěr

Odběrová stanice pro biopsii dechu v kombinaci s TD-GC-Orbitrap představuje kompletní analytické řešení, jehož cílem je umožnit akademickým a klinickým výzkumníkům analyzovat vzorky dechu v rutinních i výzkumných aplikacích. Tento přístup nabízí robustní sběr vzorků a vysoce selektivní získávání dat s kompletními nástroji pro informatiku/zpracování dat a reportování.

Kompletní informace naleznete v aplikačním listu Breath Biopsy with TD-GC-Orbitrap: a non-invasive approach for disease detection

Pragolab
 

Mohlo by Vás zajímat

Řešení falešně pozitivních detekcí ropných uhlovodíků pocházejících z přírodních organických látek

Instrumentace
GC
Výrobce
---
Zaměření
Životní prostředí

Enhancing Water Analysis: A Twin Line GC-MS/MS Approach to Pesticides and Nitrosamines Analysis

Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Životní prostředí

Determination of 18 nitrosamine impurities in sartan drug products using gas chromatography coupled with high-resolution Orbitrap mass spectrometry (GC-HRMS)

Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/HRMS, GC/Orbitrap
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

Automated Sample Preparation Using the PAL3 RTC System for EPA 8270E Semivolatile Organic Analysis by GC/TQ

Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, Příprava vzorků, GC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí

Raw Material Identification of mRNA Lipid Nanoparticle Components with the Agilent Vaya Raman Spectrometer

Instrumentace
RAMAN Spektrometrie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza
 

Podobné články


Video | Přednáška

Identifikace biomarkerů v ropě

Aplikace a přednáška o identifikaci biomarkerů ve vzorcích ropy shromážděných z různých geografických oblastí po celém světě pomocí GCxGC-TOFMS pro získání informací o jejich věku, původu a otisků prstů.

Článek | Aplikace

Analýza těkavých látek (VOC) – přehled aplikačního použití GC a GCMS systémů 2020-2021

Přinášíme Vám aplikační přehled zaměřený na nejnovější publikace využívající techniku plynové chromatografie pro analýzu těkavých organických sloučenin v celém spektru vzorků.

Článek | Webináře

GC a GCMS webináře 39. týden

Tento týden na Vás v oblasti GC a GC/MS zatím čekají celkem 4 webináře.

Článek | Různé

Pragolab PF 2023

Přejeme Vám převratné objevy a obchodní i osobní úspěchy v roce 2023.
 

Podobné články


Video | Přednáška

Identifikace biomarkerů v ropě

Aplikace a přednáška o identifikaci biomarkerů ve vzorcích ropy shromážděných z různých geografických oblastí po celém světě pomocí GCxGC-TOFMS pro získání informací o jejich věku, původu a otisků prstů.

Článek | Aplikace

Analýza těkavých látek (VOC) – přehled aplikačního použití GC a GCMS systémů 2020-2021

Přinášíme Vám aplikační přehled zaměřený na nejnovější publikace využívající techniku plynové chromatografie pro analýzu těkavých organických sloučenin v celém spektru vzorků.

Článek | Webináře

GC a GCMS webináře 39. týden

Tento týden na Vás v oblasti GC a GC/MS zatím čekají celkem 4 webináře.

Článek | Různé

Pragolab PF 2023

Přejeme Vám převratné objevy a obchodní i osobní úspěchy v roce 2023.
 

Podobné články


Video | Přednáška

Identifikace biomarkerů v ropě

Aplikace a přednáška o identifikaci biomarkerů ve vzorcích ropy shromážděných z různých geografických oblastí po celém světě pomocí GCxGC-TOFMS pro získání informací o jejich věku, původu a otisků prstů.

Článek | Aplikace

Analýza těkavých látek (VOC) – přehled aplikačního použití GC a GCMS systémů 2020-2021

Přinášíme Vám aplikační přehled zaměřený na nejnovější publikace využívající techniku plynové chromatografie pro analýzu těkavých organických sloučenin v celém spektru vzorků.

Článek | Webináře

GC a GCMS webináře 39. týden

Tento týden na Vás v oblasti GC a GC/MS zatím čekají celkem 4 webináře.

Článek | Různé

Pragolab PF 2023

Přejeme Vám převratné objevy a obchodní i osobní úspěchy v roce 2023.
 

Podobné články


Video | Přednáška

Identifikace biomarkerů v ropě

Aplikace a přednáška o identifikaci biomarkerů ve vzorcích ropy shromážděných z různých geografických oblastí po celém světě pomocí GCxGC-TOFMS pro získání informací o jejich věku, původu a otisků prstů.

Článek | Aplikace

Analýza těkavých látek (VOC) – přehled aplikačního použití GC a GCMS systémů 2020-2021

Přinášíme Vám aplikační přehled zaměřený na nejnovější publikace využívající techniku plynové chromatografie pro analýzu těkavých organických sloučenin v celém spektru vzorků.

Článek | Webináře

GC a GCMS webináře 39. týden

Tento týden na Vás v oblasti GC a GC/MS zatím čekají celkem 4 webináře.

Článek | Různé

Pragolab PF 2023

Přejeme Vám převratné objevy a obchodní i osobní úspěchy v roce 2023.