Tento produkt se již neprodává
Thermo Scientific Q Exactive GC Orbitrap Hmotnostní spektrometrGC-Orbitrap započal novou kapitolu unikátních hmotnostních spektrometrů v oblasti plynové chromatografie a stal se nejvýkonnějším GC-MS/hrMS přístrojem s nepřekonatelnou selektivitou, produktivitou a citlivostí. Zobrazit novější model stroje
O produktu

Thermo Scientific Q Exactive GC Orbitrap Hmotnostní spektrometr

Možnost charakterizovat vzorek v jedné analýze pomocí kvantitativního prvku MS/MS (s mezí detekcí nejlepších trojitých kvadrupólů) a nejvěrohodnějšího kvalitativního nástroje HR/AM (vysokého rozlišení/přesné hmoty) se stává realitou s technologií Exactive a Q Exactive.

 

Novinky

Toggle

Článek | Aplikace

Screening a identifikace látek v plastových materiálech přicházejících do styku s potravinami pomocí hmotnostního spektrometru Orbitrap Exploris GC 240

Analytická metoda pro identifikaci neznámých migrujících látek v plastových materiálech určených pro styk s potravinami pomocí GC-MS Orbitrap a softwaru Compound Discoverer.

Článek | Aplikace

Identifikace mikroplastů ve vodě a potravinách pomocí pyrolýzní GC s HRMS Orbitrap

Ukázka použití systému pyrolýza-plynová chromatografie - Orbitrap hmotnostní spektrometrie pro detekci a identifikaci běžných polymerů ve vzorcích potravin a životního prostředí.