VŠCHT ÚAPV: Plynové chromatografy s MS detektory (GC-MS) | LabRulez GCMS

VŠCHT ÚAPV: Plynové chromatografy s hmotnostně spektrometrickými detektory (GC-MS)

Čt, 3.2.2022
| Originální článek z: VŠCHT/Ústav analýzy potravin a výživy
Jak jsou v oblasti GCMS vybaveny laboratoře Ústavu analýzy potravin a výživy na Fakultě potravinářské a biochemické technologie VŠCHT Praha? Jaké analýzy tyto špičkové hmotnostní spektrometry zvládají v praxi?
Video placeholder
  • Foto: VŠCHT/Ústav analýzy potravin a výživy: Plynové chromatografy s hmotnostně spektrometrickými detektory (GC-MS)
  • Video: VŠCHT Praha - UCT Prague: Ústav analýzy potravin:

Ústav analýzy potravin a výživy se věnuje zejména výzkumu chemické bezpečnosti potravin a kvalitě a autenticitě potravin (odhalování falšování potravin).

Vědecké skupiny

Přístrojové vybavení GC-MS

  • Plynové chromatografy s hmotnostně spektrometrickými detektory (GC-MS)

GC-MS/MS Agilent 7000B Triple Quadrupole

Systém plynové chromatografie ve spojení s tandemovou hmotnostní spektrometrií typu trojitý kvadrupól s elektronovou ionizací je využíván zejména na analýzu pesticidů v široké škále potravin (ovoce, zelenina, čaj, cereálie…). Pomocí této instrumentace je možné měřit v jedné analýze více než 300 různých pesticidů za necelých 30 minut při dosažení velmi nízkých detekčních limitů. Systém také disponuje možností samostatného čištění iontového zdroje pomocí vodíku.

VŠCHT/ÚAPV: GC-MS/MS Agilent 7000B Triple Quadrupole

GC-MS/MS Agilent 7000B Triple Quadrupole

Systém plynové chromatografie ve spojení s tandemovou hmotnostní spektrometrií typu trojitý kvadrupól je využíván především pro analýzu environmentálních kontaminantů (např. polychlorovaných bifenylů, různých skupin retardérů hoření, organochlorových pesticidů atd). Aplikace na této instrumentaci zahrnují multidetekční analýzy pro analýzu široké škály environmentálních (půda, ovzduší atd.), potravinových (maso, tuk, ovoce, zelenina atd.) a biologických (krevní sérum, mateřská mléka atd.) vzorků. Tento systém také umožnuje využití chemické ionizace, která je vhodná zejména pro analýzu halogenovaných látek. Přístroj také disponuje jednotkou pro mikroextrakce tuhou fází (CTC Pal) pro analýzu především těkavých látek s nízkým bodem varu.

VŠCHT/ÚAPV: GC-MS/MS Agilent 7000B Triple Quadrupole

GC-MS/MS Agilent 7000C Triple Quadrupole

Systém plynové chromatografie ve spojení s tandemovou hmotnostní spektrometrií typu trojitý kvadrupól je využíván jako alternativa k systému Agilent 7000B pro stanovení environmentálních kontaminantů (např. polychlorovaných bifenylů, různých skupin retardérů hoření, organochlorových pesticidů atd). Aplikace na této instrumentaci zahrnují multidetekční analýzy pro analýzu široké škály environmentálních (půda, ovzduší atd.), potravinových (maso, tuk, ovoce, zelenina atd.) a biologických (krevní sérum, mateřská mléka atd.) vzorků. Systém disponuje novějším typem hmotnostní spektrometrie a s porovnáním s přístrojem Agilent 7000B lze získat nižší detekční limity pro cílové analyty. Systém také disponuje možností chemické ionizace a funkcí JetClean, která umožňuje samostatné čištění iontového zdroje pomocí vodíku.

VŠCHT/ ÚAPV: GC-MS/MS Agilent 7000C Triple Quadrupole

GC-MS/MS Agilent 7010 Triple Quadrupole

Nejnovější systém plynové chromatografie ve spojení s tandemovou hmotnostní spektrometrií využíván pro stanovení široké škály pesticidů (přes 300 analytů v jedné analýze) za méně než 30 minut v různých potravinových a environmentálních vzorcích. S novou technologií iontové zdroje (elektronová ionizace) je možné získat několika násobně nižších detekčních limitů než s instrumenty předchozí generace.

VŠCHT/ÚAPV: GC-MS/MS Agilent 7010 Triple Quadrupole

GC-HRMS LECO Pegasus HRT

Plynová chromatografie ve spojení s vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrií typu analyzátor doby letu (operující ve rozlišením až 50 000 FWHM), je využívána pro cílovou a zejména pro necílovou analýzu těkavých a částečně těkavých látek. Tato technika také disponuje také plně automatizovaným systémem mikroextrakce tuhou fází (Gerstel). Pomocí této instrumentace jsou získávány profily těkavých látek v nejrůznějších vzorcích a také je technika využívána pro rutinní stanovení např. furanů nebo dithiokarbamátů** a při výuce studentů v laboratořích.

VŠCHT/ÚAPV: GC-HRMS LECO Pegasus HRT

GC-MS Agilent 5973 Single Quadrupole

Plynová chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií typu jednoduchý kvadrupól je základním typem hmotnostní spektrometrie. Instrumentace je využívána především pro studentské laboratoře, ve kterých se studenti seznámí s podrobnými funkcemi a s nejrůznějšími aplikacemi (např. stanovení těkavých látek v koření nebo stanovení kvality alkoholických nápojů).

VŠCHT/ÚAPV: GC-MS Agilent 5973 Single Quadrupole

GCxGC-MS LECO Pegasus® 4D

Plynová chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií – analyzátor doby letu, s možností využití dvourozměrné plynové chromatografie je využíván pro stanovení těkavých a částečně těkavých látek v extrémně komplexních vzorcích, jako jsou např. minerální oleje. Tato technika také disponuje také plně automatizovaným systémem mikroextrakce tuhou fází (Gerstel). Dále je tato technika aplikována na stanovení environmentálních kontaminantů (např. polychlorované bifenyly, retardéry hoření a organochlorové pesticidy) a terpenických látek v konopí, konopných produktech a dalších komoditách.

VŠCHT/ÚAPV: GCxGC-MS LECO Pegasus® 4D

GC-HRMS Agilent 7200b

Agilent 7200b je unikátním spojení plynové chromatografie a tandemové hmotnostní spektrometrie složené z jednoduchého kvadrupólu a analyzátoru doby letu operující ve vysokém rozlišení. Tato instrumentace je využívána jak pro necílovou analýzu (např. stanovení autenticity whisky) tak i pro cílovou analýzu (např. stanovení chlorovaných parafínů v potravinách a biologických vzorcích, stanovení pesticidů, analýza terpenických látek a stanovení kvality lihovin). Tato technika také disponuje také plně automatizovaným systémem mikroextrakce tuhou fází. Agilent 7200b je také využívám pro výuku studentů v rámci laboratoří.

VŠCHT/ÚAPV: GC-HRMS Agilent 7200b

Ústav analýzy potravin a výživy VŠCHT Praha
 

Mohlo by Vás zajímat

Method for the determination of 431 Residual Pesticides in Honey using LCMS-8050 and GCMS-TQ8040 NX

Aplikace
| 2022 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Determination of Multiclass, Multiresidue Pesticides in Berries

Aplikace
| 2022 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, Příprava vzorků, GC/QQQ, Spotřební materiál
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Increased laboratory efficiency with the TSQ 9610 GC-MS/MS in a food and environmental analytical laboratory

Ostatní
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Životní prostředí, Potraviny a zemědělství

Enhanced Quantitative Analysis of Polychlorinated Paraffins by Comprehensive GCxGC-HRTOFMS with Negative Chemical Ionization

Aplikace
| 2022 | LECO
Instrumentace
GCxGC, GC/MSD, GC/HRMS, GC/TOF
Výrobce
Agilent Technologies, LECO
Zaměření
Životní prostředí

Importance of Liner Selection in Aqueous Solution Analysis

Technické články
| 2022 | Shimadzu
Instrumentace
GC, Spotřební materiál
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
---
 

Podobné články

Článek | Laboratoře

Přístrojové vybavení - Chromatografické metody - Katedra analytické chemie PřF UPOL

Výzkum na katedře je propojený s badatelskými aktivitami Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů. Zkoumáme základní procesy chemické analýzy a konstruujeme nová analytická zařízení.
Článek | Aplikace

Plynová chromatografie s hmotnostní detekcí Agilent: partner a řešení pro Vaši potravinářskou laboratoř

Přinášíme Vám přehled aktuálních GC/MS a GC/MS/MS aplikací v oblasti analýzy potravin. Naleznete zde ty správné postupy a metody, jak řešit Vaše analytická zadání.
 

Mohlo by Vás zajímat

Method for the determination of 431 Residual Pesticides in Honey using LCMS-8050 and GCMS-TQ8040 NX

Aplikace
| 2022 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Determination of Multiclass, Multiresidue Pesticides in Berries

Aplikace
| 2022 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, Příprava vzorků, GC/QQQ, Spotřební materiál
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Increased laboratory efficiency with the TSQ 9610 GC-MS/MS in a food and environmental analytical laboratory

Ostatní
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Životní prostředí, Potraviny a zemědělství

Enhanced Quantitative Analysis of Polychlorinated Paraffins by Comprehensive GCxGC-HRTOFMS with Negative Chemical Ionization

Aplikace
| 2022 | LECO
Instrumentace
GCxGC, GC/MSD, GC/HRMS, GC/TOF
Výrobce
Agilent Technologies, LECO
Zaměření
Životní prostředí

Importance of Liner Selection in Aqueous Solution Analysis

Technické články
| 2022 | Shimadzu
Instrumentace
GC, Spotřební materiál
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
---
 

Podobné články

Článek | Laboratoře

Přístrojové vybavení - Chromatografické metody - Katedra analytické chemie PřF UPOL

Výzkum na katedře je propojený s badatelskými aktivitami Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů. Zkoumáme základní procesy chemické analýzy a konstruujeme nová analytická zařízení.
Článek | Aplikace

Plynová chromatografie s hmotnostní detekcí Agilent: partner a řešení pro Vaši potravinářskou laboratoř

Přinášíme Vám přehled aktuálních GC/MS a GC/MS/MS aplikací v oblasti analýzy potravin. Naleznete zde ty správné postupy a metody, jak řešit Vaše analytická zadání.
 

Mohlo by Vás zajímat

Method for the determination of 431 Residual Pesticides in Honey using LCMS-8050 and GCMS-TQ8040 NX

Aplikace
| 2022 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Determination of Multiclass, Multiresidue Pesticides in Berries

Aplikace
| 2022 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, Příprava vzorků, GC/QQQ, Spotřební materiál
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Increased laboratory efficiency with the TSQ 9610 GC-MS/MS in a food and environmental analytical laboratory

Ostatní
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Životní prostředí, Potraviny a zemědělství

Enhanced Quantitative Analysis of Polychlorinated Paraffins by Comprehensive GCxGC-HRTOFMS with Negative Chemical Ionization

Aplikace
| 2022 | LECO
Instrumentace
GCxGC, GC/MSD, GC/HRMS, GC/TOF
Výrobce
Agilent Technologies, LECO
Zaměření
Životní prostředí

Importance of Liner Selection in Aqueous Solution Analysis

Technické články
| 2022 | Shimadzu
Instrumentace
GC, Spotřební materiál
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
---
 

Podobné články

Článek | Laboratoře

Přístrojové vybavení - Chromatografické metody - Katedra analytické chemie PřF UPOL

Výzkum na katedře je propojený s badatelskými aktivitami Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů. Zkoumáme základní procesy chemické analýzy a konstruujeme nová analytická zařízení.
Článek | Aplikace

Plynová chromatografie s hmotnostní detekcí Agilent: partner a řešení pro Vaši potravinářskou laboratoř

Přinášíme Vám přehled aktuálních GC/MS a GC/MS/MS aplikací v oblasti analýzy potravin. Naleznete zde ty správné postupy a metody, jak řešit Vaše analytická zadání.
 

Mohlo by Vás zajímat

Method for the determination of 431 Residual Pesticides in Honey using LCMS-8050 and GCMS-TQ8040 NX

Aplikace
| 2022 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Determination of Multiclass, Multiresidue Pesticides in Berries

Aplikace
| 2022 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, Příprava vzorků, GC/QQQ, Spotřební materiál
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Increased laboratory efficiency with the TSQ 9610 GC-MS/MS in a food and environmental analytical laboratory

Ostatní
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Životní prostředí, Potraviny a zemědělství

Enhanced Quantitative Analysis of Polychlorinated Paraffins by Comprehensive GCxGC-HRTOFMS with Negative Chemical Ionization

Aplikace
| 2022 | LECO
Instrumentace
GCxGC, GC/MSD, GC/HRMS, GC/TOF
Výrobce
Agilent Technologies, LECO
Zaměření
Životní prostředí

Importance of Liner Selection in Aqueous Solution Analysis

Technické články
| 2022 | Shimadzu
Instrumentace
GC, Spotřební materiál
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
---
 

Podobné články

Článek | Laboratoře

Přístrojové vybavení - Chromatografické metody - Katedra analytické chemie PřF UPOL

Výzkum na katedře je propojený s badatelskými aktivitami Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů. Zkoumáme základní procesy chemické analýzy a konstruujeme nová analytická zařízení.
Článek | Aplikace

Plynová chromatografie s hmotnostní detekcí Agilent: partner a řešení pro Vaši potravinářskou laboratoř

Přinášíme Vám přehled aktuálních GC/MS a GC/MS/MS aplikací v oblasti analýzy potravin. Naleznete zde ty správné postupy a metody, jak řešit Vaše analytická zadání.
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.