Výskyt mikroplastů v životním prostředí a jejich stanovení | LabRulez GCMS

Velké téma současnosti: výskyt mikroplastů v životním prostředí a jejich stanovení

Út, 12.4.2022
| Originální článek z: HPST/R. Penížková/M. Háková
Analýzou mikroplastů se zabývá mnoho výzkumných skupin po celém světě. Přinášíme Vám přehled různých technik a metodik vhodné pro kvalitativní i kvantitativní stanovení mikroplastů v naší nabídce.
Video placeholder
  • Foto: Unsplash/John Cameron:
  • Video: Agilent Technologies: The Agilent LDIR - a Fast and Accurate Solution for Microplastics

Ohromné množství plastového odpadu související s produkcí a užíváním rozličných plastových výrobků kontaminuje světová moře, oceány, vzduch, půdu, pitnou vodu i potraviny a znečisťuje tak rozličné ekosystémy a potravinové řetězce. Plastové částice malých rozměrů – nazývané mikroplasty (<5 mm), případně nanoplasty (< 1um), pronikají i do živých organismů. V živých organismech pak může docházet k akumulaci těchto částic a případně i penetraci do krevního řečiště a jednotlivých orgánů, a jsou proto potenciálním rizikem nejenom pro divoká a domácí zvířata, ale i pro lidi samotné.

Vzhledem k důležitosti tohoto tématu se jím zabývá mnoho výzkumných skupin po celém světě. Komerční firmy pak nabízejí různé techniky a metodiky vhodné pro kvalitativní i kvantitativní stanovení mikroplastů. HPST, s.r.o., jako oficiální distributor instrumentace firmy Agilent Technologies a produktů firem MARKES, GERSTEL a FRONTIER LAB pro tato stanovení nabízí široké spektrum instrumentace.

Níže naleznete přehled aplikačních listů a dalších informací týkajících se jednotlivých metodik. Kromě zmíněného přehledu bychom Vás také rádi pozvali na Agilent - Microplastics in the Environment Virtual Symposium (30. 9. 2021).

GC/MS v tandemu s pyrolýzou

Agilent GC/MS + FrontierLab

Agilent GC/MS + Gerstel

GC/MS v tandemu s termální desorpcí od firmy MARKES

LDIR (Laser Direct Infrared) – přístroj Agilent 8700 LDIR

Unikátní laserová zobrazovací a spektroskopická technika. Technika s revoluční rychlostí pro identifikaci mikroplastů a určení jejich velikosti umožňující semi-kvantifikaci včetně podrobných reportů.

Přejít na produktovou stránku

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat:
  • Růžena Penížková, produktový specialista GC/MSD, ruzena.penizkova@hpst.cz
  • Martina Háková, produktový specialista (FTIR, UV-Vis-NIR, fluorescence, Raman), martina.hakova@hpst.cz

Přehled dalších Webinářů zaměřených na analýzu mikroplastů

Development of Analytical Methodology for Microplastics using Pyrolysis (Py)-GC/MS (ZÁZNAM | Proběhlo Út, 29.6.2021)

V této studii jsou popsány nedávné pokroky a výzvy týkající se aplikace systémů Py-GC/MS při analýze mikroplastů (MPs).

Looking beyond the polymer: Characterisation of Microplastics by Thermal Desorption GC/MS (ZÁZNAM | Proběhlo Út, 13.10.2020)

Tento webinář Vám nastíní možnosti termální desorpce GC/MS (TD-GC/MS) při řešení požadavků analytických laboratoří, jejichž cílem je testování mikroplastů v matricích životního prostředí.

Advances in Analytical Pyrolysis: Focus on Microplastics and Forensics Analysis (ZÁZNAM | Proběhlo St, 22.9.2021)

V tomto webináři budeme hovořit o pyrolýze v analytické chemii pro analýzu mikroplastů a forenzní analýzu.

Pyrolysis GC-MS analysis of polymeric materials – Background and practical aspects with respect to method development (ZÁZNAM | Proběhlo St, 22.4.2020)

V první části webináře se zaměříme na principy a praktické aspekty vývoje metod pyrolýzy ve spojení s GC/MS. Druhá část je bude zaměřena na identifikaci polymerních složek z komplexních směsí pomocí databází.

HPST
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.