GC/MS, LC/MS a IC/MS analýza reziduí pesticidů v potravinách | LabRulez GCMS

Souhrn aplikací pro stanovení reziduí pesticidů pomocí GC/MS, LC/MS a IC/MS v potravinách

Po, 18.4.2022
| Originální článek z: Pragolab/Ivana Eliášová
Přinášíme Vám zajímavý souhrn aplikačních listů pro stanovení reziduí pesticidů v laboratořích zabývajících se testováním potravin.
Video placeholder
 • Foto: Pixabay/Alexas_Fotos: Souhrn aplikací pro stanovení reziduí pesticidů pomocí GC/MS, LC/MS a IC/MS v potravinách
 • Video: Chromatography & Mass Spectrometry Solutions: NOW Foods: Confidence Using the TSQ 9610 GC-MS/MS

Testování reziduí pesticidů v potravinách je nezbytné pro zajištění souladu s maximálními limity reziduí (MRL) nebo např. s limity specifikovanými zákazníky. Očekává se, že analytické laboratoře budou detekovat, identifikovat a kvantifikovat stovky různých pesticidů s různými fyzikálně-chemickými vlastnostmi ve stovkách různých typů vzorků, což může být velmi náročné.

Tento souhrn aplikačních listů pro analýzy reziduí pesticidů od Thermo Fisher Scientific vyzdvihuje nové inovace v přístrojích a softwaru, které jsou navrženy ke zvýšení produktivity v těchto laboratořích.

V přehledu naleznete např.:

Měření stopových množství pesticidů v kojenecké stravě pomocí GC-MS/MS

Cílem studie bylo otestovat použití trojitého kvadrupólu TSQ™ 9000 GC-MS/MS od Thermo Scientific™ s AEI (Advanced Electron Ionization source, kdy je zvýšená efektivita ionizace podpořena proudem elektronů ve směru toku eluentu) pro analýzu reziduí pesticidů v ultra nízkých koncentracích v dětské výživě.

Nový GC-MS/MS systém Thermo TSQ 9610

Detekce a kvantifikace pesticidů, kontaminantů a dalších metabolitů mají prvořadý význam, zvláště, když je potravina určena ke konzumaci kojenci nebo malými dětmi. Maximální limit reziduí (MRL) pro většinu pesticidů a jejich metabolitů je nastaven na výchozí úroveň 10 μg/kg. Evropská Unie (EU) stanovila LOD MRL mezi 3–8 μg/kg pro specifické pesticidy zakázané v kojenecké výživě.

V této studii byl posouzen kvantitativní výkon TSQ™ 9000 GC-MS/MS systému pro analýzu více než 200 pesticidů v dětské výživě v ultra nízkých koncentracích (již 0,025 μg/kg). Navržená metoda byla posuzována komplexně, a to z hlediska přípravy vzorku, její výtěžnosti, selektivity, citlivosti, linearity a dlouhodobé robustnosti.

Pragolab: Graf znázorňující vypočítané IDL pro všechny pesticidy.

Hodnoty IDL se pohybovaly od ~5 fg (chlorbenzilát) do ~2,0 pg (bioallethrin). Přičemž >95 % sloučenin vykazovalo IDL nižší než 500 fg na kolonu (ekvivalent 0,5 μg/kg v extraktu vzorku).

Závěry

V této práci bylo prokázáno, že s pomocí metody QuEChERS (Thermo Scientific HyperSep dSPE) a přímým nástřikem acetonitrilových extraktů, poskytuje systém TSQ 9000 s AEI vynikající kvantitativní výkon pro analýzu nízkoúrovňových reziduí pesticidů v dětské stravě.

 • QuEChERS extrakce a následné čištění více než 200 pesticidů vždy ze dvou matric, vykazující vynikající přesnost a správnost.

 • Přesná kvantitativní analýza více než 200 pesticidů s linearitou až 5 řádů (0,025–250 μg/kg), vykazující vynikající LOD a lineární odezvu.

 • Robustnost přes přibližně 400 po sobě jdoucích nástřiků matrice vzorku (1 g/ml). Shoda se standardem SANTE ve výchozím MRL po celou dobu.

 • Vysoká citlivost poskytující skutečnou možnost ředění extraktu vzorku, čímž se omezí kontaminace a údržba systému, a dojde tak ke zvýšení laboratorní produktivity.

Výsledky této studie stanovují, že Thermo Scientific TSQ 9000 je v kombinaci se softwarem Chromeleon CDS a HyperSep dSPE ideálním řešením pro rutinní analýzy pesticidů v dětské výživě. Poskytuje bezprecedentní citlivost, robustnost a spolehlivost.

Více podrobností:

👉 Aplikační nóta: Ultra low level quantification of pesticides in baby foods using an advanced triple quadrupole GC-MS/MS system

👉 Brožura: Pesticide residues analysis for commercial food testing laboratories

V případě dotazů nás kontaktujte na eliasova@pragolab.cz

Přehled nejnovějších aplikací GC/QQQ systémů Thermo Scientific v oblasti analýzy potravin ke stažení v knihovně LabRulez

 • Confident analysis of ultra-trace pesticides residues in baby food using triple quadrupole GC-MS (Aplikace | 2022)

 • TSQ 9610 GC-MS/MS delivers increased instrument uptime and productivity to analytical testing labs (Ostatní | 2022)

 • Unstoppable analysis of pesticides residues in black tea using triple quadrupole GC-MS (Aplikace | 2022)

 • Simple, fast and sensitive method to analyze up to 40 PAHs and PCBs in a single GC-MS/MS run (Aplikace | 2021)

 • Rapid smoke-taint analysis of wine with SPME-GC-MS/MS (Aplikace | 2021)

 • Low-level consistent analysis of PBDEs in environmental and food matrices using triple quadrupole GC-MS/MS (Aplikace | 2021)

Přehled nejnovějších webinářů GC/QQQ systémů Thermo Scientific v oblasti analýzy potravin

1. Stay ahead with new GC and GCMS technology: INNOVATION SUMMIT 2022 (ZÁZNAM | Proběhlo Út, 8.3.2022)

Poslechněte si odborníky pracující v oblasti environmentálních, potravinářských a farmaceutických laboratoří , kterým nové GC & GCMS technologie pomáhají zůstat na špici v oboru.

2. Pesticide residues analysis by GC-MS (ZÁZNAM | Proběhlo St, 6.4.2022)

Webinář se bude zabývat 3 tématy: Automatizace využívající technologii RSH SMART, Budoucnost analýzy GC-MS/MS a ukáže relevantní data analýzy ethylenoxidu pro různé matrice.

3. Contaminants in food - Sample preparation and POPs (Út, 4.10.2022, 11:00 (CEST - Prague))

Webinář se bude zabývat tématy, jako je příprava vzorků v analýze potravin nebo analýza persistentních organických polutantů pomocí GC-MS/MS.

4. The Challenges of Pesticide Analysis - LC or GC Triple Quadrupole? (ZÁZNAM | Proběhlo Út, 20.4.2021)

Tento webinář prodiskutuje výhody a nevýhody LC-QqQ a GC-QqQ pro analýzu pesticidů v potravinářských a zemědělských matricích. Odborníci z oboru a technologie poskytnou své postřehy.

5. Toxic gases in food and the threat of ethylene oxide (ZÁZNAM | Proběhlo Čt, 18.11.2021)

V tomto webináři se podělíme o osvědčené GC-MS plug and play řešení pro stanovení EtO pomocí GC-MS/MS trojitého kvadrupólu založeného na SRM metodě vyvinuté na CVUA, Stuttgart.

Pragolab
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.