GCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
ALS Czech Republic
Základním posláním společnosti ALS je pomáhat našim klientům se kvalifikovaně a informovaně rozhodovat tím, že poskytuje spolehlivá, konzistentní a reprodukovatelná laboratorní data. Zaručujeme spolehlivé výsledky, krátké dodací lhůty, nepřetržitý provoz, odbornou podporu a odběry vzorků.
Tagy
Článek
Laboratoře
Životní prostředí
Video
Logo of LinkedIn

HRMS laboratoř ALS Czech Republic v Pardubicích

St, 22.5.2024
| Originální článek z: ALS Czech Republic
HRMS laboratoř v Pardubicích se specializuje na ultrastopové analýzy persistentních organických polutantů (PCDD, PCDF, PCB, PBDE a PAH) v různých environmentálních a biotických matricích.
Video placeholder
  • Foto: ALS Czech Republic: HRMS laboratoř ALS Czech Republic v Pardubicích
  • Video: Laboratoře ALS Czech Republic: ALS Czech Republic oslavilo 15 let své existence

Ve specializované laboratoři ALS v Pardubicích provádíme ultrastopové analýzy látek zejména ze skupiny tzv. persistentních organických polutantů (POPs), jako jsou dioxiny (PCDD/PCDF), polychlorované bifenyly (PCB), polybromované difenylethery (PBDE), polybromované bifenyly (PBB) a polyaromatické uhlovodíky (PAH) v pevných, kapalných i plynných (emise, imise, pracovní prostředí) vzorcích.

Laboratoř používá k analýzám techniku plynové chromatografie ve spojení s vysokorozlišovací hmotovou spektrometrií (HRGC-HRMS). Toto specializované laboratorní zařízení dosahuje díky vyšší selektivitě nižších detekčních limitů, než přístroje GC/MS s nízkým rozlišením a obecně stále patří mezi nejcitlivější analytické techniky. Jako jedna z mála světových výjimek je laboratoř HRMS v ALS schopna provádět rutinní stopovou a ultrastopovou analýzu POPs podle norem a metodik USA, evropských norem nebo norem ISO.

Tato pardubická laboratoř je akreditována podle mezinárodní normy ISO/IEC 17025 a má za sebou mnoho úspěšných projektů po celém světě. Spolupracuje s klienty nejen v Evropě, ale také v Asii, Severní i Jižní Americe. Tým 29 vysoce kvalifikovaných pracovníků, kterým nechybí entuziasmus se zaměřuje na poskytování bezkonkurenčních služeb podporovaných nejnovějšími technologiemi.

ALS Czech Republic: HRMS laboratoř ALS Czech Republic v Pardubicích

Laboratoř má bohaté zkušenosti s řešením požadavků svých zákazníků z celého světa od sanačních prací ve Švédsku přes spolupráci na likvidaci průmyslových areálů v Hong Kongu až po sledování zdravotního stavu populace v Kanadě.

Pro všechny zákazníky z více než 70 zemí poskytuje spolehlivé analytické výsledky v oblasti POPs, včetně dioxinů a furanů v krátkých dodacích lhůtách, které umožňují činit rychlá rozhodnutí na základě relevantních dat. Rovněž se často podílí na certifikaci kandidátských referenčních materiálů (USA, Kanada, Belgie, Česká republika), na základě svých expertíz úspěšně podporuje budování dalších laboratoří pro testování POPs ve světě (Turecko, Vietnam).

Výstavba nové pardubické laboratoře zahájena Slavnostní poklepání na základní kámen nové budovy laboratoří v Pardubicích ALS Czech Republic: Výstavba nových laboratoří v Pardubicích

ANALYZOVANÉ MATRICE

Mezi analyzované matrice patří zejména environmentální matrice - vody, zeminy, sedimenty, čistírenské kaly, odpady, chemikálie, popílky, pasivní vzorkovače SPMD. Dále se zabýváme i biotickými vzorky - potraviny, krmiva, tkáně (krev, sérum, tuk) a v neposlední řadě významně emisní mi a imisními materiály.

ALS Czech Republic: HRMS laboratoř ALS Czech Republic v Pardubicích

Kdo jsou naši partneři

Rozbory této specializované laboratoře využívají převážně konzultační společnosti, řešitelé geologických průzkumů a sanačních projektů, producenti odpadů a společnosti zabývajícími se jejich likvidací, jakožto i výrobci chemikálií ve kterých se potenciálně POPs mohou vyskytovat. Našimi partnery jsou i výzkumná a akademická pracoviště, která pracují na rozličných výzkumných či vývojových projektech.

Naše pracoviště má mnoho partnerů nejen v České republice, se kterými úzce spolupracuje v oblasti měření emisí a monitoringu znečištění ovzduší persistentními organickými polutanty. Jsou to týmy provádějící odběry vzorků, kterým naše laboratoř poskytuje analytickou a také materiálovou podporu.

Využití analytických výstupů

Nejdůležitějším výsledkem našich analýz je sumační parametr (např. suma definovaných PAH, PCB nebo PBDE), který slouží k posouzení úrovně kontaminace porovnáním s legislativně danými maximálně přípustnými limity. Při monitoringu ovzduší slouží naše výsledky k porovnání úrovně znečištění průmyslově zatížených oblastí.

Analýzy POPs v potravinách a krmivech jsou určeny především výrobcům, vývozcům či dovozcům těchto komodit, kontrolním a inspekčním orgánům jako jsou například veterinární správy.

ALS Czech Republic: HRMS laboratoř ALS Czech Republic v Pardubicích

PŘIDANÁ HODNOTA

Naše laboratoř se problematikou stanovení persistentních organických polutantů zabývá od roku 2002 a má ve svém týmu mnoho velmi zkušených a v oboru dlouhodobě pracujících členů. Naší velkou výhodou je stabilita zejména klíčových osobností laboratoře. Laboratoř tak dokáže velice pružně reagovat na specifické požadavky klientů z hlediska variability matric, rozsahů analytů či požadovaných limitů stanovitelnosti. Díky tomu se nám daří získávat projekty z celého světa a pravidelně investovat jak do nejmodernější GC-HRMS techniky, tak do přístrojové techniky využívané v procesu zpracování vzorků.

Pracoviště je tak v České republice největším svého druhu a to jak z hlediska počtu GC-HRMS přístrojů, tak z hlediska počtu ročně zpracovaných vzorků. To je důsledkem faktu, že vyniká spolehlivostí a rychlostí v dodání výsledků a jejich kvalitou, o čemž svědčí výčet vynikajících výsledků laboratoře v různých mezinárodních mezilaboratorních porovnávacích měřeních (Proficiency testing).

Unikátem je poskytování materiálové podpory našim partnerům prakticky obratem po obdržení požadavku, což nemá ve světě obdoby.

ALS Czech Republic: HRMS laboratoř ALS Czech Republic v Pardubicích

ALS Czech Republic
 

Mohlo by Vás zajímat

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Avoid Thermal Runaway by Monitoring Battery Swell Gas and Electrolyte Degradation

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

1,4-Dioxane Analysis on Surface Water and Tap Water by Static Headspace and GCMS

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
HeadSpace, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Životní prostředí

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Přednáška

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (záznamy přednášek)

Přinášíme Vám 12 záznamů přednášek z hlavní částí doprovodného programu veletrhu LABOREXPO 2024.
LabRulez
more

Článek | Produkt

Společnost Wiley poskytuje předplatitelům databáze Wiley Registry of Mass Spectral Database okamžitý přístup k více než 20 000 dalších spekter

Společnost Wiley oznámila, že do svého předplatného Wiley Registry of Mass Spectral Data přidala 22 408 spekter, čímž kolekce dosáhla celkového počtu 895 000 spekter.
LabRulez
more

Článek | Nejbližší akce

Na konferenci Chiranal 2024 přijalo pozvání přes sto odborníků z oblasti separačních věd

Přes 140 odborníků z oblasti separačních věd z ČR, SK, F, NL, DE, IT, USA, ... zavítá na konferenci Advances in Chromatography and Electrophoresis & Chiranal ve dnech 17. - 20. 6. 2024 do Olomouce.
Univerzita Palackého v Olomouci
more

Článek | Webináře

Webináře LabRulezGCMS týden 25/2024

Tento týden nás čeká 7 webinářů: Clarity Chromatography Software, Mikroplasty, Technologie termální desorpce, Přístroj 8700 LDIR na bázi QCL, Spojené techniky, Analýza pesticidů GC/TQ.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Avoid Thermal Runaway by Monitoring Battery Swell Gas and Electrolyte Degradation

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

1,4-Dioxane Analysis on Surface Water and Tap Water by Static Headspace and GCMS

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
HeadSpace, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Životní prostředí

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Přednáška

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (záznamy přednášek)

Přinášíme Vám 12 záznamů přednášek z hlavní částí doprovodného programu veletrhu LABOREXPO 2024.
LabRulez
more

Článek | Produkt

Společnost Wiley poskytuje předplatitelům databáze Wiley Registry of Mass Spectral Database okamžitý přístup k více než 20 000 dalších spekter

Společnost Wiley oznámila, že do svého předplatného Wiley Registry of Mass Spectral Data přidala 22 408 spekter, čímž kolekce dosáhla celkového počtu 895 000 spekter.
LabRulez
more

Článek | Nejbližší akce

Na konferenci Chiranal 2024 přijalo pozvání přes sto odborníků z oblasti separačních věd

Přes 140 odborníků z oblasti separačních věd z ČR, SK, F, NL, DE, IT, USA, ... zavítá na konferenci Advances in Chromatography and Electrophoresis & Chiranal ve dnech 17. - 20. 6. 2024 do Olomouce.
Univerzita Palackého v Olomouci
more

Článek | Webináře

Webináře LabRulezGCMS týden 25/2024

Tento týden nás čeká 7 webinářů: Clarity Chromatography Software, Mikroplasty, Technologie termální desorpce, Přístroj 8700 LDIR na bázi QCL, Spojené techniky, Analýza pesticidů GC/TQ.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Avoid Thermal Runaway by Monitoring Battery Swell Gas and Electrolyte Degradation

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

1,4-Dioxane Analysis on Surface Water and Tap Water by Static Headspace and GCMS

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
HeadSpace, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Životní prostředí

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Přednáška

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (záznamy přednášek)

Přinášíme Vám 12 záznamů přednášek z hlavní částí doprovodného programu veletrhu LABOREXPO 2024.
LabRulez
more

Článek | Produkt

Společnost Wiley poskytuje předplatitelům databáze Wiley Registry of Mass Spectral Database okamžitý přístup k více než 20 000 dalších spekter

Společnost Wiley oznámila, že do svého předplatného Wiley Registry of Mass Spectral Data přidala 22 408 spekter, čímž kolekce dosáhla celkového počtu 895 000 spekter.
LabRulez
more

Článek | Nejbližší akce

Na konferenci Chiranal 2024 přijalo pozvání přes sto odborníků z oblasti separačních věd

Přes 140 odborníků z oblasti separačních věd z ČR, SK, F, NL, DE, IT, USA, ... zavítá na konferenci Advances in Chromatography and Electrophoresis & Chiranal ve dnech 17. - 20. 6. 2024 do Olomouce.
Univerzita Palackého v Olomouci
more

Článek | Webináře

Webináře LabRulezGCMS týden 25/2024

Tento týden nás čeká 7 webinářů: Clarity Chromatography Software, Mikroplasty, Technologie termální desorpce, Přístroj 8700 LDIR na bázi QCL, Spojené techniky, Analýza pesticidů GC/TQ.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Avoid Thermal Runaway by Monitoring Battery Swell Gas and Electrolyte Degradation

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

1,4-Dioxane Analysis on Surface Water and Tap Water by Static Headspace and GCMS

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
HeadSpace, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Životní prostředí

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Přednáška

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (záznamy přednášek)

Přinášíme Vám 12 záznamů přednášek z hlavní částí doprovodného programu veletrhu LABOREXPO 2024.
LabRulez
more

Článek | Produkt

Společnost Wiley poskytuje předplatitelům databáze Wiley Registry of Mass Spectral Database okamžitý přístup k více než 20 000 dalších spekter

Společnost Wiley oznámila, že do svého předplatného Wiley Registry of Mass Spectral Data přidala 22 408 spekter, čímž kolekce dosáhla celkového počtu 895 000 spekter.
LabRulez
more

Článek | Nejbližší akce

Na konferenci Chiranal 2024 přijalo pozvání přes sto odborníků z oblasti separačních věd

Přes 140 odborníků z oblasti separačních věd z ČR, SK, F, NL, DE, IT, USA, ... zavítá na konferenci Advances in Chromatography and Electrophoresis & Chiranal ve dnech 17. - 20. 6. 2024 do Olomouce.
Univerzita Palackého v Olomouci
more

Článek | Webináře

Webináře LabRulezGCMS týden 25/2024

Tento týden nás čeká 7 webinářů: Clarity Chromatography Software, Mikroplasty, Technologie termální desorpce, Přístroj 8700 LDIR na bázi QCL, Spojené techniky, Analýza pesticidů GC/TQ.
LabRulez
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.