GCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
Metrohm Česká republika
Metrohm Česká republika
Naše společnost nabízí řešení v oblasti iontové analýzy pomocí titrace, iontové chromatografie, voltametrie a polarografie.
Tagy
Článek
Video
Produkt
Přednáška
Logo of LinkedIn

Záznam přednášky: „Good Vibes with OMNIS NIRS“ (Metrohm/LABOREXPO)

| Originální článek z: LabRulez/Metrohm
Záznam odborné přednášky Aleše Daňhela (Metrohm) z veletrhu LABOREXPO 2024 na téma spojení nového OMNIS NIRS spektrometru a softwarové platformy OMNIS.
Video placeholder
 • Foto: Metrohm: Záznam přednášky: „Good Vibes with OMNIS NIRS“ (Metrohm/LABOREXPO)
 • Video: LabRulez: Metrohm: Good Vibes with OMNIS NIRS

„Jak byste využili Váš čas, kdyby se vaše 20-min rutinní analýza desítek vzorků zkrátila na 1 min???“

Přednášející: RNDr. Aleš Daňhel, Ph.D. (Produktový a aplikační specialista Metrohm)

Metrohm představuje OMNIS NIRS!!!

Unikátní spektrometry využívající vibrační spektroskopii v blízké infračervené oblasti a jediné softwarové platformy OMNIS.
 • OMNIS NIR Analyzer Liquid 2.1070.0010
 • OMNIS NIR Analyzer Solid 2.1071.0010
 • OMNIS NIRS Analyzer Liquid/Solid 2.1072.0010

Metrohm: Záznam přednášky: „Good Vibes with OMNIS NIRS“ (Metrohm/LABOREXPO) - Metrohm představuje OMNIS NIRS.Metrohm: Záznam přednášky: „Good Vibes with OMNIS NIRS“ (Metrohm/LABOREXPO) - Metrohm představuje OMNIS NIRS.

NIR spektroskopie v kostce

NIRS umožňuje:
 • Nahradit analytické metody/techniky, které jsou časově a technicky nákladné a spotřebovávají chemikálie.
 • Určit zároveň chemické i fyzikální vlastnosti vzorků bez potřeby jejich úpravy
 • Nedestruktivně analyzovat více parametrů zároveň v jediném měřením
 • Snadná obsluha bez nutnosti využití zkušených operátorů
 • Tudiž bez odpadu!
Interakce NIR světla a látky
 • NIR světlo je absorbováno především polárními funkčními skupinami jako: O-H, N-H, S-H a C-H
 • Absorpční měření vs. odrazivé měření
 • Kvantitativní + Kvalitativní
 • Interakce NIR světla je také závislá na fyzikálních vlastnostech (velikost částic, hustota, viskozita atd.)

Metrohm: Záznam přednášky: „Good Vibes with OMNIS NIRS“ (Metrohm-LABOREXPO) - Mohou být stanoveny chemické i fyzikální vlastnosti látky zároveň.Metrohm: Záznam přednášky: „Good Vibes with OMNIS NIRS“ (Metrohm-LABOREXPO) - Mohou být stanoveny chemické i fyzikální vlastnosti látky zároveň.

NIRS využívá při kvantifikaci predikčních modelů
 • Predikční modely jsou matematické modely používané k převodu změny signálu spektra ve výsledek/hodnotu (např. obsah vody)
 • Každý parametr (vlhkost, index tání, hustota atd.) vyžaduje svůj vlastní predikční model
 • Matematické modely závisí na volbě spekter a zvolených intervalech vlnových délek
 • Pro kvantitativní analýzu je nutné korelovat s hodnotami získaných pomocí primárních metod
 • Výsledné hodnoty nových vzorků jsou pak predikovány na základě naměřeného NIR spektra vzorku a použitého predikčního modelu

Metrohm: Záznam přednášky: „Good Vibes with OMNIS NIRS“ (Metrohm-LABOREXPO) - Matematické modely závisí na volbě spekter a zvolených intervalech vlnových délek.Metrohm: Záznam přednášky: „Good Vibes with OMNIS NIRS“ (Metrohm-LABOREXPO) - Matematické modely závisí na volbě spekter a zvolených intervalech vlnových délek.

OMNIS NIR Analyzátor Liquid / Solid

Vlastnosti

 • Světelný indikátor stavu
 • Flexibilní příslušenství pro měření pevných i kapalných vzorků
 • Interní NIST certifikovaný standard vlnových délek
 • Dvou-kanálový světlovod a referenční standard
 • Vnítřní zlatý reflekční standard
Robustnost
 • Krytí přístroje IP 54
 • životnost lampy >8000 h (s integrovaným čítačem provozu)
 • Statická mřížka
Rychlost
 • Statická mřížka a 1D InGaAs „Diod Arraydetektor umožňuje rychlá měření < 5 s

Metrohm: Záznam přednášky: „Good Vibes with OMNIS NIRS“ (Metrohm-LABOREXPO) - OMNIS NIR Analyzátor.Metrohm: Záznam přednášky: „Good Vibes with OMNIS NIRS“ (Metrohm-LABOREXPO) - OMNIS NIR Analyzátor.

Příslušenství pro kapaliny

OMNIS držáky vialek, kyvet i průtokových cel
 • Pozicionace a identifikace držáků pomocí magnetů
 • Vždy dva kanály: měřící a referenční
 • Přetokový kanálek k odvodu uniklých kapalin
Teplotní senzory
 • Pro vyšší přesnost i opakovatelnost nové senzory umožňují sledování teploty přímo uvnitř vzorku v souladu s předpisem ASTM D8340
 • Aktivní chlazení umožňuje měření v intervalu teplot (25°C – 80°C) i rychlé ustavení teplot vzorku
Rozpoznávací senzory
 • Jednoznačná identifikace držáku zajišťuje použití správných vialek dle použité metody
 • Automatické rozpoznávání vložení/vytažení vialky umožňuje rychlé měření kompletních serií vzorků dle připraveného „Sample listu“

Metrohm - Záznam přednášky - „Good Vibes with OMNIS NIRS“ (Metrohm-LABOREXPO) - Příslušenství pro kapaliny.Metrohm - Záznam přednášky - „Good Vibes with OMNIS NIRS“ (Metrohm-LABOREXPO) - Příslušenství pro kapaliny.

Příslušenství pro sypké materiály

OMNIS držáky velké i malé misky a flexibilní a pro transflexi
 • Jednoduchá pozicionace misek OD 100 a 60mm (+ Petriho misky)
 • Snadná údržba díky uzavřenému mechanismuotáčení misek
 • Přetokový kanálek k odvodu uniklých kapalin
 • Flexibilní držák
 • Velký a malý reflektor s transflekčními nádobkami

Metrohm: Záznam přednášky: „Good Vibes with OMNIS NIRS“ (Metrohm-LABOREXPO) - Příslušenství pro sypké materiály.Metrohm: Záznam přednášky: „Good Vibes with OMNIS NIRS“ (Metrohm-LABOREXPO) - Příslušenství pro sypké materiály.

Výhody OMNIS NIRS

Přesnost
 • Referenční skeny jsou pořizovány vždy s každým vzorkem což zvyšuje přesnost měření bez vlivu na jeho rychlost
 • Vnítřní NIST certifikovaný standard vlnové délky SRM 2065 (re-certifikace u zákazníka na místě)
Kompatibilita mezi laboratorním a procesním řešením
 • Řešení Metrohm Process (2060 the NIR) a OMNIS NIR jsou založeny na stejné technologii, což zjednodušuje přenos dat.

Využíjte zaváděcí cenu přístroje a objednejte již letos!

Neztrácejte již čas a energii! Nalaďte se s námi na OMNIS NIRS!

OMNIS Software

OMNIS software je jedna platforma využívána i:
 • OMNIS Titrace
 • OMNIS Automatizace (dávkovače, pumpy, roboti...)
OMNIS je tzv. All-in-One spektroskopický software a zahrnuje:
 • Kalibraci a validaci přístroje
 • Rutinní analýzu, zobrazení dat i jejich trendů
 • Vytváření a správa metod i tzv. operačních procedur
 • Vývoj prekalibračních modelů
OMNIS existuje ve dvou verzích:
 • OMNIS Standalone (volitelná 21 CFR Part 11 compliant)
 • OMNIS Server/Client (volitelná 21 CFR Part 11 compliant)

A co aplikace?

 • Farmacie
 • Petrochemie
 • Kosmetika
 • Lubriganty
 • Jedlé oleje
 • Polymery
 • Chemie
 • Krmiva
 • Papír a celuloza
 • Pigmenty a barviva
 • %API, RM ID, %H2O, IV, OH-V, %NCO, MFI, Viskozita, TAN, Oktanové č., Barvivo, Surfaktanty, Aditiva

Metrohm: Záznam přednášky: „Good Vibes with OMNIS NIRS“ (Metrohm-LABOREXPO).Metrohm: Záznam přednášky: „Good Vibes with OMNIS NIRS“ (Metrohm-LABOREXPO).

Metrohm Česká republika
Logo of LinkedIn
 

Mohlo by Vás zajímat

Utilizing cost effective helium saving technology for low level quantitation of Polychlorinated dibenzo-p- dioxins/furans using gas chromatograph mass spectrometry

Postery
| 2024 | Thermo Fisher Scientific (ASMS)
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Životní prostředí, Potraviny a zemědělství

Non-Targeted Analysis of Complex Environmental Samples Using Thermal Desorption, Multidimensional Gas Chromatography, Multi-Mode Ionization Methods, and High-Resolution Time-of-Flight Mass Spectrometry

Postery
| 2024 | LECO (ASMS)
Instrumentace
GC/MSD, GC/TOF, GCxGC, GC/HRMS, Termální desorpce
Výrobce
Agilent Technologies, LECO
Zaměření
Životní prostředí

Characterization of PFAS Chemicals in Anti-Fog Solutions Using Gas Chromatography, and High-Resolution Time-of-Flight Mass Spectrometry

Postery
| 2024 | LECO (ASMS)
Instrumentace
GC/HRMS, GC/MSD, GC/TOF
Výrobce
LECO
Zaměření
Životní prostředí

Greenhouse Gas Analyzer

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Životní prostředí

Automated salt removal and dilution for online analysis of unprocessed lithium battery electrolytes using gas chromatography-mass spectrometry

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Příprava vzorků, GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Podobné články

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)
Článek | Kariéra

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)

Do našeho týmu hledáme talentované redaktory/ky a Copywritery/ky v jedné osobě.
LabRulez
tag
share
more
Hasiči z chemických laboratoří se zúčastnili mezinárodního CBRN tréninku v Chorvatsku
Článek | Video

Hasiči z chemických laboratoří se zúčastnili mezinárodního CBRN tréninku v Chorvatsku

Aktivní účast HZSČR na NCT (Non-Conventional Threat) Europe 2024 s celotýdenní tréninkovou akcí s tématikou nástražných výbušných systémů, CBRN a speciálních sil armády a civilních složek.
Hasičský záchranný sbor ČR
tag
share
more
Stanovení dioxinů a PCB a jejich limity
Článek | Produkt

Stanovení dioxinů a PCB a jejich limity

Akreditované analytické laboratoře ALS Czech Republic mají moderní specializované pracoviště na provádění ultrastopových analýz PCDD/F a ostatních POPs pomocí GC/MS.
ALS Czech Republic
tag
share
more
Granty pro mladé vědce: TA ČR Sigma, grant NF IOCB Tech a UP
Článek | Věda a výzkum

Granty pro mladé vědce: TA ČR Sigma, grant NF IOCB Tech a UP

Třetí část srovnání přehledu podmínek u grantů pro začínající vědce z portálu Vědavýzkum.cz.
Vědavýzkum.cz
tag
share
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Utilizing cost effective helium saving technology for low level quantitation of Polychlorinated dibenzo-p- dioxins/furans using gas chromatograph mass spectrometry

Postery
| 2024 | Thermo Fisher Scientific (ASMS)
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Životní prostředí, Potraviny a zemědělství

Non-Targeted Analysis of Complex Environmental Samples Using Thermal Desorption, Multidimensional Gas Chromatography, Multi-Mode Ionization Methods, and High-Resolution Time-of-Flight Mass Spectrometry

Postery
| 2024 | LECO (ASMS)
Instrumentace
GC/MSD, GC/TOF, GCxGC, GC/HRMS, Termální desorpce
Výrobce
Agilent Technologies, LECO
Zaměření
Životní prostředí

Characterization of PFAS Chemicals in Anti-Fog Solutions Using Gas Chromatography, and High-Resolution Time-of-Flight Mass Spectrometry

Postery
| 2024 | LECO (ASMS)
Instrumentace
GC/HRMS, GC/MSD, GC/TOF
Výrobce
LECO
Zaměření
Životní prostředí

Greenhouse Gas Analyzer

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Životní prostředí

Automated salt removal and dilution for online analysis of unprocessed lithium battery electrolytes using gas chromatography-mass spectrometry

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Příprava vzorků, GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Podobné články

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)
Článek | Kariéra

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)

Do našeho týmu hledáme talentované redaktory/ky a Copywritery/ky v jedné osobě.
LabRulez
tag
share
more
Hasiči z chemických laboratoří se zúčastnili mezinárodního CBRN tréninku v Chorvatsku
Článek | Video

Hasiči z chemických laboratoří se zúčastnili mezinárodního CBRN tréninku v Chorvatsku

Aktivní účast HZSČR na NCT (Non-Conventional Threat) Europe 2024 s celotýdenní tréninkovou akcí s tématikou nástražných výbušných systémů, CBRN a speciálních sil armády a civilních složek.
Hasičský záchranný sbor ČR
tag
share
more
Stanovení dioxinů a PCB a jejich limity
Článek | Produkt

Stanovení dioxinů a PCB a jejich limity

Akreditované analytické laboratoře ALS Czech Republic mají moderní specializované pracoviště na provádění ultrastopových analýz PCDD/F a ostatních POPs pomocí GC/MS.
ALS Czech Republic
tag
share
more
Granty pro mladé vědce: TA ČR Sigma, grant NF IOCB Tech a UP
Článek | Věda a výzkum

Granty pro mladé vědce: TA ČR Sigma, grant NF IOCB Tech a UP

Třetí část srovnání přehledu podmínek u grantů pro začínající vědce z portálu Vědavýzkum.cz.
Vědavýzkum.cz
tag
share
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Utilizing cost effective helium saving technology for low level quantitation of Polychlorinated dibenzo-p- dioxins/furans using gas chromatograph mass spectrometry

Postery
| 2024 | Thermo Fisher Scientific (ASMS)
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Životní prostředí, Potraviny a zemědělství

Non-Targeted Analysis of Complex Environmental Samples Using Thermal Desorption, Multidimensional Gas Chromatography, Multi-Mode Ionization Methods, and High-Resolution Time-of-Flight Mass Spectrometry

Postery
| 2024 | LECO (ASMS)
Instrumentace
GC/MSD, GC/TOF, GCxGC, GC/HRMS, Termální desorpce
Výrobce
Agilent Technologies, LECO
Zaměření
Životní prostředí

Characterization of PFAS Chemicals in Anti-Fog Solutions Using Gas Chromatography, and High-Resolution Time-of-Flight Mass Spectrometry

Postery
| 2024 | LECO (ASMS)
Instrumentace
GC/HRMS, GC/MSD, GC/TOF
Výrobce
LECO
Zaměření
Životní prostředí

Greenhouse Gas Analyzer

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Životní prostředí

Automated salt removal and dilution for online analysis of unprocessed lithium battery electrolytes using gas chromatography-mass spectrometry

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Příprava vzorků, GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Podobné články

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)
Článek | Kariéra

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)

Do našeho týmu hledáme talentované redaktory/ky a Copywritery/ky v jedné osobě.
LabRulez
tag
share
more
Hasiči z chemických laboratoří se zúčastnili mezinárodního CBRN tréninku v Chorvatsku
Článek | Video

Hasiči z chemických laboratoří se zúčastnili mezinárodního CBRN tréninku v Chorvatsku

Aktivní účast HZSČR na NCT (Non-Conventional Threat) Europe 2024 s celotýdenní tréninkovou akcí s tématikou nástražných výbušných systémů, CBRN a speciálních sil armády a civilních složek.
Hasičský záchranný sbor ČR
tag
share
more
Stanovení dioxinů a PCB a jejich limity
Článek | Produkt

Stanovení dioxinů a PCB a jejich limity

Akreditované analytické laboratoře ALS Czech Republic mají moderní specializované pracoviště na provádění ultrastopových analýz PCDD/F a ostatních POPs pomocí GC/MS.
ALS Czech Republic
tag
share
more
Granty pro mladé vědce: TA ČR Sigma, grant NF IOCB Tech a UP
Článek | Věda a výzkum

Granty pro mladé vědce: TA ČR Sigma, grant NF IOCB Tech a UP

Třetí část srovnání přehledu podmínek u grantů pro začínající vědce z portálu Vědavýzkum.cz.
Vědavýzkum.cz
tag
share
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Utilizing cost effective helium saving technology for low level quantitation of Polychlorinated dibenzo-p- dioxins/furans using gas chromatograph mass spectrometry

Postery
| 2024 | Thermo Fisher Scientific (ASMS)
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Životní prostředí, Potraviny a zemědělství

Non-Targeted Analysis of Complex Environmental Samples Using Thermal Desorption, Multidimensional Gas Chromatography, Multi-Mode Ionization Methods, and High-Resolution Time-of-Flight Mass Spectrometry

Postery
| 2024 | LECO (ASMS)
Instrumentace
GC/MSD, GC/TOF, GCxGC, GC/HRMS, Termální desorpce
Výrobce
Agilent Technologies, LECO
Zaměření
Životní prostředí

Characterization of PFAS Chemicals in Anti-Fog Solutions Using Gas Chromatography, and High-Resolution Time-of-Flight Mass Spectrometry

Postery
| 2024 | LECO (ASMS)
Instrumentace
GC/HRMS, GC/MSD, GC/TOF
Výrobce
LECO
Zaměření
Životní prostředí

Greenhouse Gas Analyzer

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Životní prostředí

Automated salt removal and dilution for online analysis of unprocessed lithium battery electrolytes using gas chromatography-mass spectrometry

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Příprava vzorků, GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Podobné články

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)
Článek | Kariéra

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)

Do našeho týmu hledáme talentované redaktory/ky a Copywritery/ky v jedné osobě.
LabRulez
tag
share
more
Hasiči z chemických laboratoří se zúčastnili mezinárodního CBRN tréninku v Chorvatsku
Článek | Video

Hasiči z chemických laboratoří se zúčastnili mezinárodního CBRN tréninku v Chorvatsku

Aktivní účast HZSČR na NCT (Non-Conventional Threat) Europe 2024 s celotýdenní tréninkovou akcí s tématikou nástražných výbušných systémů, CBRN a speciálních sil armády a civilních složek.
Hasičský záchranný sbor ČR
tag
share
more
Stanovení dioxinů a PCB a jejich limity
Článek | Produkt

Stanovení dioxinů a PCB a jejich limity

Akreditované analytické laboratoře ALS Czech Republic mají moderní specializované pracoviště na provádění ultrastopových analýz PCDD/F a ostatních POPs pomocí GC/MS.
ALS Czech Republic
tag
share
more
Granty pro mladé vědce: TA ČR Sigma, grant NF IOCB Tech a UP
Článek | Věda a výzkum

Granty pro mladé vědce: TA ČR Sigma, grant NF IOCB Tech a UP

Třetí část srovnání přehledu podmínek u grantů pro začínající vědce z portálu Vědavýzkum.cz.
Vědavýzkum.cz
tag
share
more
Další projekty
LCMS
ICPMS
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.