Rodina chytrých plynových chromatografů Agilent

Út, 30.6.2020
| Originální článek z: HPST/Plynové chromatografy
Současné portfolio plynových chromatografů Agilent čítá čtyři přístroje: inovativní systém Agilent Intuvo, nejvýkonnější Agilent 8890, Agilent 8860 určený pro rutinní aplikace a miniaturizovaný Agilent 990.
HPST: Rodina chytrých plynových chromatografů Agilent

HPST: Rodina chytrých plynových chromatografů Agilent

Současné portfolio plynových chromatografů Agilent čítá čtyři přístroje. Patří do něj inovativní systém Agilent Intuvo, nejvýkonnější model Agilent 8890, Agilent 8860 určený především pro rutinní aplikace a také miniaturizovaný systém Agilent 990.

Agilent Intuvo 9000

V roce 2016 představila společnost Agilent inovativní, inteligentní a intuitivní plynový chromatograf Intuvo. Tento přístroj se vyznačuje zcela novou konstrukcí, která zjednodušuje obsluhu a údržbu, přináší zrychlení analýz a snižuje náklady na provoz.

Plynový chromatograf využívá bezferulový mechanismus uchycení kolon, který vyžaduje pouze kompresní šrouby a momentový šroubovák. Kompletně tedy odpadá složitá manipulace s kapilárami a ferulemi. Další usnadnění údržby přináší i nové předkolony, které se také instalují bez využití ferulí a dalšího spotřebního materiálu.

Pec tohoto plynového chromatografu byla významně zmenšena a umožňuje instalaci dvou 30 metrových nebo jedné 60 metrové kolony. Agilent Intuvo využívá planární GC kolony, které jsou zahřívány kontaktně, což přináší účinnější ohřev a významně kratší dobu analýz.

Obrázek 1: Plynový chromatograf Agilent Intuvo 9000

Agilent 8890

Plynový chromatograf Agilent 8890 staví na základech robustních, velmi oblíbených a stále používaných přístrojů HP/Agilent 6890 a také Agilent 7890.

Pokročilé technologie zahrnující např. webové rozhraní, umělou inteligenci nebo diagnostické nástroje převzal tento systém od modelu Agilent Intuvo. Mezi tyto nástroje patří diagnostické testy spouštěné uživatelem, diagnostické testy spouštěné autonomně, nepřetržité monitorování vnitřního systému (senzory, obvody a topná tělesa), monitorování chromatografických parametrů (retenční čas, plocha a výška píku, symetrie píku, poměr S/N), včasná údržba – sledování životnosti spotřebního materiálu a podrobné instrukce pro provádění údržby.

Obrázek 2: Plynový chromatograf Agilent 8890

Agilent 8860

Plynový chromatograf Agilent 8860 představuje nástupce modelu 7820A. Přestože patří do nižší modelové řady a vyžaduje nejnižší pořizovací náklady, jeho výkon a funkce se výrazně neliší od přístrojů 8890 a Intuvo.

Nechybí tedy diagnostické nástroje, možnost vzdáleného ovládání, poslední generace EPC modulů nebo webové rozhraní.

Přístroj lze osadit všemi dostupnými autosamplery Agilent, stejně jako je tomu u vyšší řady 8890 či Intuvo. Pro kapalný nástřik lze použít 16pozicový autosampler ALS 7693A rozšiřitelný o 150 pozicový zásobník, nebo 50 pozicovou variantu 7650A. Headspace extrakci lze automatizovat autosamplerem 7697A, jenž se vyznačuje kapacitou 12 nebo 111 vzorků. Různé techniky nástřiku vzorku lze zkombinovat pomocí robotického autosampleru Agilent PAL3. GC 8860 může využívat dva inlety a až tři detektory.

Obrázek 3: Plynový chromatograf Agilent 8860

Agilent 990

Nejmladším a nejmenším členem této rodiny chytrých plynových chromatografů je miniaturizovaný systém Agilent 990. Tento přístroj nachází uplatnění především při analýze zemního plynu, rafinérských plynů, bioplynu, permanentních plynů nebo ovzduší.

Konfigurace plynového chromatografu může využívat až 4 samostatné kanály. Nástřikový port neobsahuje žádné pohyblivé části, umožňuje zpětný proplach a jeho teplotu lze nastavit až na 110 °C. Vzorky mohou být dávkovány manuálně stříkačkou, před inlet je možné předsadit vícepozicový selekční ventil, různé druhy filtrů, redukční ventil nebo zplyňovací zařízení, které umožní dávkovat vzorky zkapalněného zemního plynu či LPG. Vnitřní objem TCD detektoru je pouze 200 nL, což zabraňuje rozšiřování elučních zón analytů.

Detekční limity se pohybují na hladině 0,5 ppm pro kapilární a 10 ppm pro mikronáplňové kolony. GC Agilent 990 je dostupný nejen v běžné verzi pro standardní laboratorní použití, ale i v mobilní variantě s kufrem o rozměrech 26,9 x 40,6 x 53,8 cm. Kufr obsahuje vyměnitelné, dobíjecí baterie, které při běžných podmínkách zajistí provoz přibližně na 16 hodin. Součástí kufru jsou i opětovně naplnitelné tlakové lahve s provozními plyny.

Obrázek 4: Plynový chromatograf Micro GC Agilent 990 a přepravní kufr pro Micro GC Agilent 990

Altium International
 

Mohlo by Vás zajímat

Řešení falešně pozitivních detekcí ropných uhlovodíků pocházejících z přírodních organických látek

Instrumentace
GC
Výrobce
---
Zaměření
Životní prostředí

Enhancing Water Analysis: A Twin Line GC-MS/MS Approach to Pesticides and Nitrosamines Analysis

Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Životní prostředí

Determination of 18 nitrosamine impurities in sartan drug products using gas chromatography coupled with high-resolution Orbitrap mass spectrometry (GC-HRMS)

Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/HRMS, GC/Orbitrap
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

Automated Sample Preparation Using the PAL3 RTC System for EPA 8270E Semivolatile Organic Analysis by GC/TQ

Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, Příprava vzorků, GC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí

Raw Material Identification of mRNA Lipid Nanoparticle Components with the Agilent Vaya Raman Spectrometer

Instrumentace
RAMAN Spektrometrie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza
 

Podobné články


Produkt | Aplikace

Analýza rafinérských plynů pomocí plynového chromatografu GC Agilent 8890

S ohledem na stanovení plynů je jednou z nejčastějších aplikací analýza rafinérských plynů. Tato aplikace tak slouží jako příklad uplatnění rozsáhlých konfiguračních možností GC Agilent 8890.

Článek | Produkt

Myslíte, že již není v GC prostor pro velké inovace? Zkuste se zamyslet znovu...

MĚJTE VELKÉ SNY! Objevte možnosti inteligentního, rychlého, intuitivního a kompaktního plynového chromatografu Agilent Intuvo 9000. Pro klasické aplikace s FID nebo ECD detektory až po spojení s GC/MS a GC/QQQ.

Článek | Produkt

Plynová chromatografie od Agilent Technologies

Přehled řešení v oblasti plynové chromatografie od Agilent Technologies, lídra a průkopníka v oblasti GC & GC/MS s kompletní nabídkou spotřebního materiálu a zkušeného servisního a aplikačního týmu.

Článek | Produkt

MĚJTE VELKÉ SNY! Myslíte, že již není v GC prostor pro velké inovace? Zkuste se zamyslet znovu...

Přímé vyhřívání, kratší doba analýz, rychlá výměna kolony, lepší inertnost všech cest, snadný přenos a zavedení Vašich stávajících metod, za tím vším je Agilent Technologies.
 

Podobné články


Produkt | Aplikace

Analýza rafinérských plynů pomocí plynového chromatografu GC Agilent 8890

S ohledem na stanovení plynů je jednou z nejčastějších aplikací analýza rafinérských plynů. Tato aplikace tak slouží jako příklad uplatnění rozsáhlých konfiguračních možností GC Agilent 8890.

Článek | Produkt

Myslíte, že již není v GC prostor pro velké inovace? Zkuste se zamyslet znovu...

MĚJTE VELKÉ SNY! Objevte možnosti inteligentního, rychlého, intuitivního a kompaktního plynového chromatografu Agilent Intuvo 9000. Pro klasické aplikace s FID nebo ECD detektory až po spojení s GC/MS a GC/QQQ.

Článek | Produkt

Plynová chromatografie od Agilent Technologies

Přehled řešení v oblasti plynové chromatografie od Agilent Technologies, lídra a průkopníka v oblasti GC & GC/MS s kompletní nabídkou spotřebního materiálu a zkušeného servisního a aplikačního týmu.

Článek | Produkt

MĚJTE VELKÉ SNY! Myslíte, že již není v GC prostor pro velké inovace? Zkuste se zamyslet znovu...

Přímé vyhřívání, kratší doba analýz, rychlá výměna kolony, lepší inertnost všech cest, snadný přenos a zavedení Vašich stávajících metod, za tím vším je Agilent Technologies.
 

Podobné články


Produkt | Aplikace

Analýza rafinérských plynů pomocí plynového chromatografu GC Agilent 8890

S ohledem na stanovení plynů je jednou z nejčastějších aplikací analýza rafinérských plynů. Tato aplikace tak slouží jako příklad uplatnění rozsáhlých konfiguračních možností GC Agilent 8890.

Článek | Produkt

Myslíte, že již není v GC prostor pro velké inovace? Zkuste se zamyslet znovu...

MĚJTE VELKÉ SNY! Objevte možnosti inteligentního, rychlého, intuitivního a kompaktního plynového chromatografu Agilent Intuvo 9000. Pro klasické aplikace s FID nebo ECD detektory až po spojení s GC/MS a GC/QQQ.

Článek | Produkt

Plynová chromatografie od Agilent Technologies

Přehled řešení v oblasti plynové chromatografie od Agilent Technologies, lídra a průkopníka v oblasti GC & GC/MS s kompletní nabídkou spotřebního materiálu a zkušeného servisního a aplikačního týmu.

Článek | Produkt

MĚJTE VELKÉ SNY! Myslíte, že již není v GC prostor pro velké inovace? Zkuste se zamyslet znovu...

Přímé vyhřívání, kratší doba analýz, rychlá výměna kolony, lepší inertnost všech cest, snadný přenos a zavedení Vašich stávajících metod, za tím vším je Agilent Technologies.
 

Podobné články


Produkt | Aplikace

Analýza rafinérských plynů pomocí plynového chromatografu GC Agilent 8890

S ohledem na stanovení plynů je jednou z nejčastějších aplikací analýza rafinérských plynů. Tato aplikace tak slouží jako příklad uplatnění rozsáhlých konfiguračních možností GC Agilent 8890.

Článek | Produkt

Myslíte, že již není v GC prostor pro velké inovace? Zkuste se zamyslet znovu...

MĚJTE VELKÉ SNY! Objevte možnosti inteligentního, rychlého, intuitivního a kompaktního plynového chromatografu Agilent Intuvo 9000. Pro klasické aplikace s FID nebo ECD detektory až po spojení s GC/MS a GC/QQQ.

Článek | Produkt

Plynová chromatografie od Agilent Technologies

Přehled řešení v oblasti plynové chromatografie od Agilent Technologies, lídra a průkopníka v oblasti GC & GC/MS s kompletní nabídkou spotřebního materiálu a zkušeného servisního a aplikačního týmu.

Článek | Produkt

MĚJTE VELKÉ SNY! Myslíte, že již není v GC prostor pro velké inovace? Zkuste se zamyslet znovu...

Přímé vyhřívání, kratší doba analýz, rychlá výměna kolony, lepší inertnost všech cest, snadný přenos a zavedení Vašich stávajících metod, za tím vším je Agilent Technologies.