GCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
Hasičský záchranný sbor ČR
Působnost Hasičského záchranného sboru ČR, jeho úkoly i kompetence v oblasti požární ochrany, krizového řízení, civilního nouzového plánování, ochrany obyvatelstva a integrovaného záchranného systému upravují zákony.
Tagy
Vědecký článek
Toxikologie
Zdraví
Logo of LinkedIn

Smrtící bílý prášek fentanyl

St, 15.7.2020
| Originální článek z: Hasičský záchranný sbor ČR/Jan Hrdlička
Ještě před 15 lety to byla látka mezi veřejností téměř neznámá, dnes je o ní napsáno mnoho odborných článků a v povědomí široké veřejnosti je známá jako zabiják narkomanů.
Hasičský záchranný sbor ČR/Časopis 112: Smrtící bílý prášek fentanyl

Hasičský záchranný sbor ČR/Časopis 112: Smrtící bílý prášek fentanyl

Ještě před 15 lety to byla látka mezi veřejností téměř neznámá, dnes je o ní napsáno mnoho odborných článků a v povědomí široké veřejnosti je známá jako zabiják narkomanů. Její chemický název je N-(1-(2-fenylethyl)-4-piperidinyl)-N­ fenylpropanamid a zkráceně se jí říká fentanyl. Kvůli její dlouholeté regulaci se kromě ní stále častěji objevují nové deriváty fentanylu tzv. „The Fentalogs“.

Fentanyl (CAS 437-38-7) byl vyvinut v 50. letech 20. století belgickou firmou Janssen Pharmaceutica a přibližně o 10 let později se již používal v medicíně. Je to látka podobných vlastností jako morfin, má však větší analgetický účinek (asi 100×, působí však krátkodoběji). Patří do skupiny uměle syntetizovaných opioidů, což jsou látky mající schopnost se navázat v centrálním nervovém systému na opioidní receptory a poté působit analgeticky. Název ­opioid je odvozen od opia, který obsahuje například právě alkaloid morfin (1).

Jde o bílý krystalický prášek hořké chuti bez zápachu s molekulovou hmotností 336,47 g/mol a bodem tání mezi 83 až 84 °C. Je snadno rozpustný v etanolu, případně metanolu a prakticky nerozpustný ve vodě (2). Nejnižší toxická dávka (TDLo), při které dojde k celkovému útlumu, při intravenózní aplikaci, je u člověka 2 µg/kg a při orální aplikaci 100 µg/kg (3). Literární údaje tak jednoznačně prokazují, že se toxicitou vyrovná některým bojovým chemickým látkám (BCHL), viz tabulka. Zjednodušeně lze říci, že v případě fentanylu je smrtelná dávka pár zrníček a v případě toxičtějšího derivátu carfentanylu je to jedno zrníčko velikosti zrnka máku.

HZS/Časopis 112: Obr. 1 Smrtelná dávka fentanylu 2 mg

HZS/Časopis 112: Obr. 2 Smrtelné dávky opiátů (9)

V současné době je známo více než 1 400 derivátů fentanylu (fentalogs), které mají různé fyzikální a toxikologické vlastnosti. Nicméně lze obecně konstatovat, že jde o vysoce toxické látky.

Tab. Srovnání toxicity opiátů s BCHL sarinem

Použití fentanylu v medicíně

V 60. letech 20. století byl uveden do medicínské praxe jako nitrožilně podávané anestetikum pod obchodní značkou Sublimaze (1). Na našem trhu byl a je uváděn pod názvem Fentanyl, Dolforin, Adolor, Breakyl a další. Následně byly objeveny další dvě příbuzné látky: alfentanyl – analgetikum s velmi rychlým účinkem (5–10 minut), a sufentanyl – analgetikum s účinky ještě silnějšími, které se užívalo při srdeční chirurgii. Doposud se fentanyl a jeho deriváty hojně užívají jako anestetika a analgetika při chronických bolestech převážně u pacientů v terminální fázi nádorových onemocnění ve formě náplastí, nosních sprejů (obr. 3 a 4) či lízátek. Uvažuje se o jejich využití pro jedince s vysokou tolerancí na opiáty. Ve veterinární praxi se využívá k uspávání velkých zvířat (1).

HZS/Časopis 112: Obr. 3 Fentanyl ve formě náplastí

HZS/Časopis 112: Obr. 4 Fentanyl ve formě nosního spreje

Použití fentanylu jako bojové chemické neletální zbraně

Pravděpodobně první bojové použití fentanylu se odehrálo v roce 1991 v Moskvě, kdy při bojích o parlament byl armádou proti obráncům celkem úspěšně použit fentanyl nebo jeho derivát.

Další použití fentanylu pro bojové účely se uskutečnilo v roce 1997, kdy po jednání jordánského krále Husajna I. s izraelským ministerským předsedou Benjaminem Netanjahuem se pravděpodobně agenti Mosadu v Jordánsku pokusili o útok na vůdce Hamásu Khaleda Mashala smrtelnou dávkou fentanylu (10).

Dosud poslední potvrzené bojové použití fentanylu bylo v Moskvě v roce 2002 při teroristickému útoku na moskevské divadelní centrum Dubrovka.

Jako pravděpodobně poslední bojové použití fentanylu či fentalogs se jeví útok na Sergeje a Julii Skripalovi 4. března 2018 v anglickém Salisbury (11, 12, 13). Shodou okolností toto městečko leží pouhých 12 km od elitní vládní vojenské laboratoře Port Down, kde byla v roce 1952 vyvinuta jedna z nejtoxičtějších nervově paralytických látek zavedená ve výzbroji VX (14, 15).

Civilní zneužití fentanylu

Fentanyl a jeho deriváty jsou zneužívány na drogové scéně. Díky svým násobným opioidním účinkům jsou výhodnější než běžný heroin. Lze ho na rozdíl od heroinu více ředit, což znamená vyšší zisk a silnější výsledný produkt. Řada obchodníků s heroinem v poslední době preferuje právě proto fentanyl, neboť z jednoho kilogramu čistého fentanylu je možné ředěním získat přibližně 10 kg látky připravené k distribuci, která si stále zachovává vysokou kvalitu. Další důvod, proč si fentanyl nelegální obchodníci oblíbili, je ten, že se snáz pašuje, a rovněž detekční prostředky, které mají represivní složky k dispozici, často nedokážou fentanyl a jeho deriváty spolehlivě detekovat. Uživatelé chtějí fentanyl hlavně proto, že je silnější.

V USA a také v Evropě se posledních sedm let sleduje strmý nárůst zneužití fentanylu a fentalogs. Látky jsou hojně zneužívány drogovou scénou jako záměna či příměs heroinu. Tento problém přerostl v celospolečenský problém, proto se v USA začalo hovořit o tzv. „fentanylové epidemii“. Oběťmi této epidemie jsou lidé na různém stupni společenského žebříčku od těch nejchudších až po známé celebrity (16). V posledních letech byl zaznamenán významný nárůst dostupnosti fentanylů na drogovém trhu v Evropě, což je zapříčiněno masovou výrobou v Číně a jejich následným online prodejem.

Typickým v rámci tohoto fenoménu je prodej fentalogs jako „legální“ náhražky nelegálních opioidů, kdy jsou často bez vědomí uživatelů součástí směsí s heroinem nebo přímo prodávány jako heroin či jiné nelegální opioidy. Legálnost derivátů je dána tím, že nejsou uvedeny na seznamech návykových látek vydaných v nařízení vlády č. 463/2013 Sb., případně jiných národních legislativních normativech. V některých případech se deriváty využívají na výrobu padělaných léků a v menším rozsahu se pak používají do směsí s jinými drogami (kokain).

Pro představu, jaké nebezpečí fentanyl a fentalogs představují, je nutné uvést stručnou kazuistiku z USA. V roce 2015 bylo zabaveno 151 kilogramů fentanylu Úřadem pro potírání drog (DEA). Většina záchytů byla soustředěna na jihozápadní hranici USA, přičemž fentanyl byl pašován přes Mexiko do Kalifornie nebo byl odeslán z Číny prostřednictvím pošty. Zabavených 151 kilogramů stačí k usmrcení 75 milionů lidí (17).

Fentalogs jsou nejčastěji dopravovány do Evropy prostřednictvím expresních poštovních a kurýrních služeb, následně jsou prodávány přes ilegální komerční webové stránky (Darknet) nebo prostřednictvím již existující sítě jako „legální“ náhrada nelegálních opioidů. Z důvodu vysokého počtu úmrtí jsou pro některé eshopy Darknetu vedle dětské pornografie zakázaným a nežádoucím zbožím.

Nelegální laboratoře na výrobu fentanylů se v evropských státech objevují již od roku 2004 (Rakousko, Německo, Slovensko, Portugalsko). V Estonsku je fentanyl doménou ruskojazyčných skupin, heroin je na ústupu a je nahrazován fentanylem, který je zodpovědný za značný nárůst úmrtí, od roku 2016 je to asi 80 osob (19).

Ve Švédsku je ročně evidováno přibližně 250 až 300 úmrtí ve spojitosti s fentalogs. Od roku 2014 se objevuje nové podání této látky v podobě nosního spreje obsahující fentanyl, případně butyrfentanyl (18).

V České republice bylo evidováno zatím menší množství případů předávkování opiáty, z toho pouze jednou fentanylem, který se převážně získává z náplastí a jiných farmaceutických produktů obsahujících fentanyl (19). Nicméně Celní správa České republiky již eviduje značný nárust záchytů v mezinárodních poštovních zásilkách z Číny. Neoficiální zdroje mluví o více než 0,5 kg fentalogs, které byly zachyceny v mezinárodní poště v posledních dvou letech. Pokud k tomu přičteme, že odhadovaná pravděpodobnost záchytu se pohybuje v jednotkách procent, mohly být do České republiky nelegálně přivezeny kilogramy této vysoce toxické látky.

Na Slovensku je fentanyl drogou číslo čtyři a od roku 2010 jsou evidovány jeho časté záchyty. Od roku 2011 byla odhalena pouze jedna laboratoř produkující fentanyl (19).

Způsoby expozice složek IZS

Příslušníci integrovaného záchranného systému se mohou s fentalogs setkat při každodenním plnění služebních úkolů. Příslušníci Policie České republiky (PČR) a Celní správy ČR například při zadržení osob s podezřením na distribuci omamných a psychotropních látek (OPL), při realizacích v prostorách výroby a distribuce OPL, ale také při běžných silničních kontrolách. Velké riziko pro tyto příslušníky je to, že často nemají vhodné osobní ochranné a detekční prostředky, kterými by mohli riziko vysoce toxické látky snížit nebo odhalit.

Stejnému riziku jsou vystaveni i lékaři a posádky zdravotnické záchranné služby (ZZS), kteří poskytují neodkladnou péči pacientům s intoxikací OPL.

V neposlední řadě příslušníci HZS ČR, kteří často zasahují v bytových či jiných prostorách s výskytem podezřelých prášků a chemikálií, asistují PČR při realizacích v prostorách výroby a distribuce OPL, a v neposlední řadě na poštovních úřadech při únicích neznámých podezřelých látek z poštovních zásilek. Hasiči, na rozdíl od svých kolegů ze ZZS a PČR, jsou velmi dobře vybaveni osobními ochrannými prostředky, které velmi efektivně zachytí intoxikaci fentanylem a jeho deriváty, nicméně často tyto ochranné prostředky nejsou dostatečně používány, jelikož je situace z pohledu samotných příslušníků či velitele zásahu podceňována.

Fentalogs jsou za běžných podmínek nejčastěji ve formě prášku, který v případě uzavřené nádoby nepředstavuje závažné riziko. Nicméně pokud dojde k distribuci tohoto prášku ve formě aerosolu, představuje vysoké riziko pro osoby bez ochrany dýchacích cest a prachotěsných ochranných oděvů. Literatura popisuje, že se u příslušníků policie projevily příznaky expozice opiáty až poté, co svou činností vytvořily fentanylový aerosol (20).

Při činnosti uvedených složek je třeba věnovat zvláštní pozornost eliminaci jakéhokoli vdechnutí a dermálního kontaktu s fentanylem, případně jeho deriváty (20).

Projevy intoxikace

U osob vykazujících intoxikaci fentanylem či jinými opiáty jsou prvotními příznaky zúžené zornice, zpomalené dýchání i srdeční frekvence. Postižený člověk může také upadnout do bezvědomí, nereaguje, je bledý v obličeji, jeho rty nebo konečky prstů mají modrou či fialovou barvu. V případě vědomí často dochází ke zvracení (včetně krve) a útlumu dýchání (zpomalené nebo zastavené dýchání), které by mohlo vést k úmrtí. Řada popsaných projevů intoxikace je však velmi podobná, ne­ li shodná s intoxikací organofosfáty, kam spadají i nervově paralytické látky, jako je sarin, soman, látky typu V nebo látky skupiny novičok.

První pomoc

Pro neodkladnou první pomoc je potřeba co nejdříve zamezit styku s kontaminací, zajistit uvolnění dýchacích cest, zkontrolovat dech a srdeční činnost. Pokud se objeví dušnost nebo postižený obtížně dýchá, je žádoucí podání kyslíku k dýchání. Je vždy bezpodmínečně nutné používat vhodné ochranné rukavice, případně ochranu dýchacích cest. Pokud dojde k zástavě dechu, je nutné umělé dýchání pomocí polomasky nebo ambuvaku. Sledování pacienta z hlediska příznaků celotělového (systémového) účinku a podle potřeby nasadit symptomatickou léčbu. Ta spočívá v podání antidota a agresivní podpoře respiračních funkcí. Protože deprese dýchání způsobená opioidy může trvat déle než působení antidota, je nutná další léčba v nemocnici.

Po poskytnutí první pomoci je zakázáno používat dezinfekční prostředky na ruce, jelikož ty často obsahují alkohol, který může zvýšit absorpci fentanylu (21). Ruce a zasažené části těla je nutné omýt velkým množstvím vody s mýdlem, případně provést dekontaminaci.

Antidotum

Účinné antidotum používané k zastavení účinků fentanylu či jiných opioidů, zejména při předávkování, je ­NALOXONE WZF POLFA, 400 mikrogramů/ml. K léčbě se doporučuje v dávkách 0,4 až 2,0 mg a obvykle se podává intravenózně. Nástup účinku je jeden až tři minuty; maximální účinek je pozorován během 5 až 10 minut. Dávky mohou být podle potřeby opakovány, aby byl zachován antidotní účinek a minimalizovaly se vážné komplikace, případně úmrtí (22, 23).

ZZS Jihomoravského kraje (JmK) má k dispozici antidotum Naloxon ve všech vozidlech ZZS v minimálním počtu dvě ampule na vůz. Naloxon bývá standardní výbavou vozidel ZZS. Aplikovat Naloxon může zdravotnický záchranář, ale až po konzultaci s lékařem (24).

Z hlediska diagnostiky intoxikace opiáty nejsou standardní výjezdové skupiny ZZS JmK vybaveny žádnými testy. Avšak inspektor provozu na ZZS JmK má ve výbavě Drug test s možností analýzy opiátů ze slin (24).

Ochranné prostředky

Efektivní ochranu proti fentalogs poskytují zalepené celotělové kapalinotěsné ochranné oděvy typu 3 (např. Tychem F) ve spojení se vzduchovým izolačním dýchacím přístrojem nebo obličejovou maskou s příslušným ochranným filtrem (např. CM-6 s MOF-6). Ochranu rukou dostatečně poskytují chirurgické nitrilové rukavice, nicméně je vhodnější použít kombinaci tenkých protichemických rukavic (např. Dermagrip High Risk Examination) a svrchních nitrilových rukavic, které jsou v pravidelných intervalech měněny.

Dekontaminace

Fentalogs nejsou těkavé. To znamená, že se neodpařují, stejně jako výrazně nedegradují či se nerozkládají na méně toxické produkty. Jde o poměrně stabilní látky, které si zachovávají toxické účinky.

Větší množství fentalogs ve formě prášku lze odstranit opatrným přenosem do příslušných nádob, přičemž je třeba dbát na to, aby se omezilo vytváření prachu. Zbylý kontaminovaný povrch může být vyčištěn vysavačem s HEPA filtrem a následně plocha ošetřena kapalným dekontaminačním prostředkem. Kapalné dekontaminační prostředky vysoce toxickou látku fyzicky z tvrdých neporézních povrchů odstraní. Nicméně odpadní roztok bude stále obsahovat tuto vysoce toxickou látku.

Většina dosud používaných dekontaminačních procesů je založena pouze na fyzickém odstranění fentalogs z materiálů. To je způsobeno tím, že rozpustnost fentanylu a jeho řady derivátů v roztocích s pH vyšším než 7, jako jsou chlornanové dekontaminační roztoky (chlornan sodný/vápenatý nebo chloramin T), je velmi nízká. To má za následek snížení účinnosti degradace těchto vysoce toxických látek. Některé literární zdroje uvádějí, že deriváty fentanylu mohou být dekontaminovány silnými oxidačními činidly – například chlornanem sodným pufrovaným na pH 5 anebo kyselinou peroctovou, pufrovanou na pH 8. Přípravky obsahující kyselinu peroctovou (Persteril) mohou být účinné, ale zatím žádný z těchto chemických přípravků nebyl testován pro použití na dekontaminaci fentalogs (25, 26).

Po dekontaminaci je vhodné zkontrolovat účinnost dekontaminace zvláště u povrchů. Lze odebrat vzorek metodou metanolového stěru. Takto odebrané vzorky lze analyzovat plynovou chromatografií s hmotnostním detektorem, která je schopna odhalit kontaminaci v jednotkách nanogramů (10-9 g) (27).

Při dekontaminaci osobních ochranných prostředků (OOP) by měl být použit zásaditý roztok saponátu a vody (pH mezi 8 a 10,5) aplikovaný pomocí měkkých kartáčů. Je potřeba si však uvědomit, že při tomto způsobu dekontaminace nedochází k rozpouštění fentalogs do roztoku, ale pouze k jeho absorpci saponátovým roztokem – tzn. k fyzikálnímu oddělení od povrchu OOP se současným zachováním toxicity odpadního dekontaminačního roztoku, jak to známe například u radioaktivních látek. Příslušníci HZS ČR mohou využívat při dekontaminaci menších ploch OOP soupravu Individuální dekontaminace hasiče (INDEHA).

Nejvhodnější způsob likvidace odpadu po dekontaminaci (jednorázové OOP) vyjma vodných roztoků je spálení ve spalovně nebezpečných odpadů. U vodných roztoků z dekontaminace se doporučuje inertizace, což je smíchání s cementem a vápencem, aby se vytvořila pevná hmota (28, 29).

Detekce a odběr vzorku

Detekce v terénu může probíhat jednoduchými testy NARK 10 – pro jednoduché a rychlé testování převážně neznámých prášků. Dynex Drug­ Screen fentanyl slouží k testování převážně vodných roztoků, případně moči obsahující stopy fentanylu.

Dále je možné využít pro identifikaci neznámých prášků ruční mobilní spektrometry, jako je Ramanův (Progeny ResQ/FirstDefender) nebo infračervený spektrometr s Fourierovou transformací (TruDefender/HazmatID Elite). Nicméně řada těchto přístrojů velké množství derivátů fentanylu produkované čínskými chemickými společnostmi není schopna detekovat, jelikož nemají v knihovně uložena spektra nově se vyskytujících derivátů. Jako příklad lze uvést fentanyl ve formě hydrochloridu, který nelze detekovat Ramanovými spektrometry a infračervenými spektrometry používanými HZS ČR (30).

Pro identifikaci stopového množství fentanylu na površích lze použít prostředek QuickDetect ve spojení s Ramanovým spektrometrem Progeny ResQ (31) anebo ruční hmotnostní spektrometr MX 908 (32).

Odběr vzorku se provádí přímo – odběrem podezřelého prášku do vhodných vzorkovnic, kterými může být „Ramanovská vialka“ o objemu 4 ml (vialka ND13 s víčkem silikon/teflon). Pokud jde o podezření na kontaminaci povrchu, provádí se stěr 10 × 10 cm lékařskou vatou navlhčenou metanolem, případně lihem. Jednotky požární ochrany (PO) mohou použít líh, který je součástí soupravy INDEHA. Takto odebraný stěr se vkládá do vhodné odběrové nádoby. Jednotky PO mohou použít vialky EPA o objemu 40 ml ND24 nebo čisté sklenice Omnio s Twist off uzávěrem.

Následná laboratorní analýza se provádí pomocí plynové chromatografie s hmotnostní detekcí. Tato metoda je úspěšně zavedena ve všech laboratořích HZS ČR (obr. 5), PČR i Celně technické laboratoři.

HZS/Časopis 112: Obr. 5 GC/MS na pracovišti laboratoře HZS JmK

Je potřeba rovněž upozornit na fakt, že při vstupech do drogových laboratoří a prostor, kde dochází k nelegální výrobě či jinému nakládání s nebezpečnými látkami, je vhodné provádět i další detekci pomocí PID detektoru (např. ppbRae3000) a detektoru s elektrochemickými čidly (např. GasAlert) monitorující koncentraci výbušných plynů (LEL čidlo), koncentraci kyslíku a dalších plynů (oxid uhelnatý a sirovodík).

V laboratorních podmínkách mohou být odebrané vzorky nejčastěji analyzovány pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií (HPLC/MS), případně plynovou chromatografií ve spojení s hmotnostní spektrometrií (GC/MS). Nově se také využívají zejména v armádních laboratořích spektrální metody fungující na principu ultrafialovo­ viditelné spektrometrie (UV/VIS) v kombinaci s vhodnými azobarvivy (33).

Závěr

Fentanyl a fentalogs svou toxicitou patří mezi bojové chemické látky, jež nejsou doménou amerických kriminálních seriálů, ale všední reality kalifornských ulic. Odtud se tento fenomén prostřednictvím čínských chemických továren šíří mezinárodní poštou na ulice evropských měst. To, že problematika fentanylu není marginální, dokazuje i fakt, že je jedním z bodů jednání o obchodní dohodě mezi USA a Čínou, což dokládá řada veřejných tweetů prezidenta Trumpa (34).

Přestože tyto vysoce toxické bílé prášky nejsou v České republice tak rozšířené, je nutné, aby bezpečnostní a záchranné složky byly na tento druh hrozby připraveny, a to nejenom z hlediska odborné přípravy, ale i kvalitního vybavení ve formě OOP, antidot a detekční techniky. V rámci odborné přípravy jednotek PO HZS JmK a odborných kurzů lektorovaných na pracovišti Chemické laboratoře v Tišnově je této problematice věnována zvláštní pozornost. Rovněž téma nebezpečí fentanylů bylo v roce 2018 prezentováno zdravotníkům Ministerstva vnitra na jejich celorepublikovém zaměstnání.

Hasičský záchranný sbor ČR
 

Mohlo by Vás zajímat

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Agilent 8850 GC system

Brožury a specifikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní

GC/GC-MS Glass Insert/Liner Selection Guide

Příručky
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
Spotřební materiál, GC, GC/MSD
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

Ochrana zdrojů pitných vod: Inovativní řešení problematiky výskytu pesticidů v krajině

Ostatní
| 2024 | ALS Czech Republic
Instrumentace
LC/MS, GC/MSD
Výrobce
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

SHIMADZU: Pololetní události – Příležitosti k setkání s Vámi

Srdečně Vás zveme na řadu událostí, které se budou konat v květnu a červnu s účastí spol. SHIMADZU, která představí novinky v oblasti analytických přístrojů.
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Nejbližší akce

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (doprovodný odborný program)

Hlavní částí doprovodného programu veletrhu bude dvoudenní program odborných a produktových prezentací, které představí konkrétní aplikace, novinky a trendy v laboratorní a analytické technice.
LabRulez
more

Článek | Osobnosti

Odešli tři držitelé čestných doktorátů Univerzity Pardubice

Letošní rok na Univerzitě Pardubice je poznamenán ztrátou významných vědeckých osobností, které se zasloužily o její rozvoj. S úctou vzpomínáme na profesory, kteří již nejsou mezi námi.
Univerzita Pardubice
more

Článek | Popularizace

Co je třeba vzít v úvahu při standardizaci titrantu

Provádíte titrace? Pak znáte standardizaci titrantu. Titr je korekční faktor koncentrace, protože ta často neodpovídá etiketě. Proč a jak stanovit titr?
Metrohm Česká republika
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Agilent 8850 GC system

Brožury a specifikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní

GC/GC-MS Glass Insert/Liner Selection Guide

Příručky
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
Spotřební materiál, GC, GC/MSD
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

Ochrana zdrojů pitných vod: Inovativní řešení problematiky výskytu pesticidů v krajině

Ostatní
| 2024 | ALS Czech Republic
Instrumentace
LC/MS, GC/MSD
Výrobce
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

SHIMADZU: Pololetní události – Příležitosti k setkání s Vámi

Srdečně Vás zveme na řadu událostí, které se budou konat v květnu a červnu s účastí spol. SHIMADZU, která představí novinky v oblasti analytických přístrojů.
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Nejbližší akce

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (doprovodný odborný program)

Hlavní částí doprovodného programu veletrhu bude dvoudenní program odborných a produktových prezentací, které představí konkrétní aplikace, novinky a trendy v laboratorní a analytické technice.
LabRulez
more

Článek | Osobnosti

Odešli tři držitelé čestných doktorátů Univerzity Pardubice

Letošní rok na Univerzitě Pardubice je poznamenán ztrátou významných vědeckých osobností, které se zasloužily o její rozvoj. S úctou vzpomínáme na profesory, kteří již nejsou mezi námi.
Univerzita Pardubice
more

Článek | Popularizace

Co je třeba vzít v úvahu při standardizaci titrantu

Provádíte titrace? Pak znáte standardizaci titrantu. Titr je korekční faktor koncentrace, protože ta často neodpovídá etiketě. Proč a jak stanovit titr?
Metrohm Česká republika
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Agilent 8850 GC system

Brožury a specifikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní

GC/GC-MS Glass Insert/Liner Selection Guide

Příručky
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
Spotřební materiál, GC, GC/MSD
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

Ochrana zdrojů pitných vod: Inovativní řešení problematiky výskytu pesticidů v krajině

Ostatní
| 2024 | ALS Czech Republic
Instrumentace
LC/MS, GC/MSD
Výrobce
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

SHIMADZU: Pololetní události – Příležitosti k setkání s Vámi

Srdečně Vás zveme na řadu událostí, které se budou konat v květnu a červnu s účastí spol. SHIMADZU, která představí novinky v oblasti analytických přístrojů.
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Nejbližší akce

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (doprovodný odborný program)

Hlavní částí doprovodného programu veletrhu bude dvoudenní program odborných a produktových prezentací, které představí konkrétní aplikace, novinky a trendy v laboratorní a analytické technice.
LabRulez
more

Článek | Osobnosti

Odešli tři držitelé čestných doktorátů Univerzity Pardubice

Letošní rok na Univerzitě Pardubice je poznamenán ztrátou významných vědeckých osobností, které se zasloužily o její rozvoj. S úctou vzpomínáme na profesory, kteří již nejsou mezi námi.
Univerzita Pardubice
more

Článek | Popularizace

Co je třeba vzít v úvahu při standardizaci titrantu

Provádíte titrace? Pak znáte standardizaci titrantu. Titr je korekční faktor koncentrace, protože ta často neodpovídá etiketě. Proč a jak stanovit titr?
Metrohm Česká republika
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Agilent 8850 GC system

Brožury a specifikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní

GC/GC-MS Glass Insert/Liner Selection Guide

Příručky
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
Spotřební materiál, GC, GC/MSD
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

Ochrana zdrojů pitných vod: Inovativní řešení problematiky výskytu pesticidů v krajině

Ostatní
| 2024 | ALS Czech Republic
Instrumentace
LC/MS, GC/MSD
Výrobce
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

SHIMADZU: Pololetní události – Příležitosti k setkání s Vámi

Srdečně Vás zveme na řadu událostí, které se budou konat v květnu a červnu s účastí spol. SHIMADZU, která představí novinky v oblasti analytických přístrojů.
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Nejbližší akce

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (doprovodný odborný program)

Hlavní částí doprovodného programu veletrhu bude dvoudenní program odborných a produktových prezentací, které představí konkrétní aplikace, novinky a trendy v laboratorní a analytické technice.
LabRulez
more

Článek | Osobnosti

Odešli tři držitelé čestných doktorátů Univerzity Pardubice

Letošní rok na Univerzitě Pardubice je poznamenán ztrátou významných vědeckých osobností, které se zasloužily o její rozvoj. S úctou vzpomínáme na profesory, kteří již nejsou mezi námi.
Univerzita Pardubice
more

Článek | Popularizace

Co je třeba vzít v úvahu při standardizaci titrantu

Provádíte titrace? Pak znáte standardizaci titrantu. Titr je korekční faktor koncentrace, protože ta často neodpovídá etiketě. Proč a jak stanovit titr?
Metrohm Česká republika
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.