Novinky a trendy Agilent Technologies se pro letošní rok přesouvají do on-line světa. Co chystáme? 1. část

Út, 20.10.2020
| Originální článek z: HPST
Nenechte si ujít novinky z analytické chemie nejen ze světa Agilent Technologies. V týdnu od 9. 11. do 13. 11. 2020 jsme pro Vás jako náhradu za neuskutečněnou prezenční formu připravili virtuální studio.
HPST: Novinky a trendy Agilent Technologies on-line

HPST: Novinky a trendy Agilent Technologies on-line

Nenechte si ujít aktuální novinky z analytické chemie nejen ze světa Agilent Technologies. Na týden od 9. 11. do 13. 11. 2020 jsme pro Vás jako náhradu za neuskutečněnou prezenční formu semináře připravili naše HPST virtuální studio.

A protože jsme nechtěli připravovaný program nijak zkracovat či omezovat, rozhodli jsme se program rozložit do celého týdne a vždy od 13. hodin pro Vás budou připraveny jednotlivé přednáškové bloky, tematicky zaměřené na kapalinovou, plynovou chromatografii, hmotnostní spektrometrii, atomovou a molekulovou spektroskopii. Chybět nebudou aplikační novinky, novinky z oblasti spotřebního materiálu či uživatelské přednášky.

Potkejme se vždy od 13.hodin do 15.00 hodin on-line!

  • Pondělí 9. 11. 2020 - Novinky z kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie

  • Úterý 10. 11. 2020 - Kapalinová chromatografie – uživatelské přednášky

  • Středa 11. 11. 2020 - Novinky z plynové chromatografie a hmotnostní spektrometrie

  • Čtvrtek 12. 11. 2020 - Plynová chromatografie – uživatelské přednášky

  • Pátek 13. 11. 2020 - Atomová a molekulová spektroskopie

Nechte se zlákat první ochutnávkou! Již teď se můžete těšit na přednášky…

9. 11. 2020 od 13:10 – 13:30 Více vzorků? Neplýtvejte časem vašeho LC/MS (J. Zrostlíková, HPST)

Analytická laboratoř, zvláště ta v rutinním provozu, je motivována ke stále vyšší produktivitě a kratší době mezi přijetím vzorku a reportem. Tyto požadavky na zrychlení kladou vyšší nároky na použitou analytickou instrumentaci. Ta musí být jednak robustní, aby „snesla“ i vzorky, připravené jednodušším protokolem přípravy a také samotná analytická metoda musí zvládnout více látek za jednotku času analýzy.

V této přednášce si ukážeme dva přístupy ke zrychlení samotné LC/MS analytické koncovky. „Accelerated UHPLC“ využívá krátké kolonky umístěné těsně před vstupem do MS spreje. Touto technikou lze zkrátit dobu analýzy na desítky vteřin až minutu. Na rozdíl od přímé infuze vzorku nebo SPE/MS, jako je Agilent RapidFire MS, při použití „Accelerated UHPLC“ jde stále o analýzu po chromatografii, což vede k lepším detekčním limitům (nižší suprese ionizace a menší interference). Praktické aplikace této techniky zahrnují oblasti analýzy léčiv, drog a mykotoxinů.

Druhou technikou, kterou zmíníme, je Stream Select LC/MS. Tento přístup může být využit v situaci, kdy je měřen jen malý počet analytů v metodě a MS detektor nemusí sbírat signál po celou dobu HPLC analýzy. V takovém případě lze použít několik HPLC „kanálů“ (2 nebo 4), jejichž efluent je střídavě pouštěn, pomocí ventilu, do MS detektoru. Agilent Stream Select řešení umožňuje řízení a automatizaci celého procesu od analýzy až po vyhodnocení dat.

10. 11. 2020 od 14:00 - 14:15 Laboratorní přístroje pro přípravu čisté a ultračisté vody v nabídce německého výrobce Stakpure (J. Dolinová, HPST)

Německý výrobce Stakpure dodává více než 25 let laboratorní a centrální zdroje čisté a ultračisté vody. Laboratorní přístroje pro přípravu vody jsou určeny pro užití v analytických, vědeckých i průmyslových laboratořích. Výrobce nabízí různé typy modelů s různou výší objemové produkce a se třemi typy výstupní vody (I. až III.). Kvalita výstupní produkované vody zahrnuje možnost použití od vstupních vod pro různé typy přístrojů, jako jsou generátory páry nebo autoklávy, přes užití v technikách souvisejících se základní analýzou pro přípravy roztoků a pufrů až po vody s nejvyšší čistotou použitelné v chromatografii a stopových anorganických analytických technikách. Velkou výhodou přístrojů výrobce Stakpure je příjemné konstrukční řešení přístrojů, které umožňuje jednoduchou výměnu spotřebního materiálu v přístrojích přímo uživatelem.

**11. 11. 2020 od 13:25-13:55 Platforma pro komplexní analýzu těkavých látek – Markes Centri ** (D. Sander, HPST)

Platforma pro extrakci a obohacování vzorků Centri® Vám rozšíří možnosti v oblasti analýzy těkavých a částečně těkavých látek pomocí GC, či GC-MS systému. Plně automatizovaná příprava vzorků pomocí technik head space, termální desorpce, mikroextrakce na tuhé fázi, SPME- Arrow nebo HiSorb, Vám uvolní ruce a výrazně zvýší produktivitu Vaší laboratoře. Unikátní prvky, které umožňují elektronické chlazení, zakoncentrování vzorku před nástřikem, opakovaný nástřik bez nutnosti opětovné přípravy vzorku, nebo HiSorb techniku extrakce, o tom všem bude řeč. Zvyšte citlivost a rychlost svých metod a maximalizujte robustnost spolu se snížením nákladů na rozpouštědla a spotřební materiál. Inspirovat se nechte prezentací o plně automatizované platformě pro komplexní analýzu těkavých látek – MARKES Centri.

12. 11. 2020 od 13:10 – 13:30 Možnosti analýzy neznámých SCAN vzorků, aneb najdi jehlu v kupce sena (K. Hanišová, HPST)

Najít jehlu v kupce sena”, tomuto nelehkému úkolu je za svůj život vystaven nejeden analytický chemik. V přednášce, která nese tuto frázi ve svém podtitulu, si ukážeme možnosti zpracování tzv. full scan signálu získaného z měření na GC/MS instrumentaci (SQ, QQQ, QTOF). Představíme si postupy, jak z naměřených dat co nejlépe získat spektrum odpovídající danému píku, a to následně identifikovat pomocí spektrálních knihoven. Ukážeme si, jak s využitím softwaru Unknowns analysis velmi rychle a efektivně postupovat při zpracování velkého množství dat. A na závěr se také podíváme na možnosti, které přináší nová verze Unknowns analysis 10.0 ve zpracování signálu s vysokým rozlišením.

12. 11. 2020 od 14:05 – 14:30 Studium nitrososloučenin pomocí GC-MS/MS (T. Vrzal, M. Malečková, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.)

Nitrososloučeniny jsou skupinou látek vyskytují se v mnoha typech matric, zejména v uzeninách, některých nápojích, pryžích a barvách. V poslední době je zájem o kontrolu obsahu těchto sloučenin soustředěn také v oblasti farmaceutických produktů. Tento zájem je dán především jejich předpokládanou vysokou toxicitou (především karcinogenita a hepatotoxicita), která byla několikrát reportována pro těkavé N-nitrososloučeniny. Oproti tomu znalosti týkající se netěkavých N-nitrososloučenin, stejně tak jako ostatních typů nitrososloučenin, nejsou příliš rozsáhlé, což je dáno především neznalostí konkrétních chemických struktur reprezentujících tyto sloučeniny. Na základě tohoto vědomostního nedostatku byl ve Výzkumném ústavu pivovarském a sladařském započat výzkum s cílem nalézt a strukturně charakterizovat netěkavé zástupce nitrososloučenin v pivovarských matricích, kde vznikají prostřednictvím mikrobiální kontaminace. Hlavními nástroji pro tento výzkum se staly plynové chromatografie s pyrolyzně profilující chemiluminiscenční detekcí (GC-PPNCD), a s tandemovou hmotnostní detekcí (GC-MS/MS). Tandemová hmotnostní detekce byla využita jako nástroj strukturní charakterizace sledovaných molekul, a to pomocí širokého využití módů, které tato instrumentace nabízí. Využívány byl zejména módy skenu, produktových, prekursorových spekter a neutrálních ztrát. Na základě získaných hmotnostně spektrometrických informací byly navrhovány chemické struktury, které byly posléze ověřovány prostřednictvím chemické syntézy. Na základě těchto strukturních informací lze v dohledné době provádět testy toxických vlastností jednotlivých molekul. V rámci výzkumu byla také vytvářena knihovna hmotnostních spekter těchto látek. Celkový postup a instrumentace bude v budoucnu využita také pro studium nitrososloučenin v dalších typech matic, a to zejména v uzeninách, případně farmaceutických produktech.

Registrujte se již dnes

Altium International
 

Mohlo by Vás zajímat

Analysis of Phytosanitary Products in Surface Water and Groundwater Using GCxGC-TOFMS

Instrumentace
GCxGC, GC/MSD, GC/TOF
Výrobce
LECO
Zaměření
Životní prostředí

Differences in Metabolic Profiles of Individuals with Heart Failure Using High-Resolution GC/Q-TOF

Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/HRMS, GC/TOF
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Klinická analýza

Analysis of Ethylene Oxide and 2-Chloroethanol in Food

Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, HeadSpace, GC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Upgradujte svůj GC/FID detektor – univerzální Polyarc reaktor a Jetanizér

Instrumentace
GC
Výrobce
ARC
Zaměření
Životní prostředí, Průmysl a chemie

Pesticidy v chráněných krajinných oblastech

Instrumentace
---
Výrobce
---
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Nezmeškejte Novinky a trendy Agilent Technologies virtuálně. Odkrýváme kompletní program. 2. část

Letošní rok osobním setkáním a konferencím příliš nepřeje, a proto jsme se rozhodli pro Vás připravit náš seminář formou virtuálního studia, jehož on-line pomyslné dveře se otevřou 9. 11. ve 13. hodin.

Video | Přednáška

Záznam přednášky „Platforma pro komplexní analýzu těkavých látek – Markes Centri“

Nechte se inspirovat prezentací o plně automatizované platformě pro komplexní analýzu těkavých látek – MARKES Centri.

Článek | Různé

HPST/Agilent Technologies na portálech LabRulezGCMS v roce 2021

Četli jste úplně vše? Připravili jsme pro Vás přehled Novinek, Webinářů, Aplikací a dalších aktivit HPST na portálu LabRulezGCMS v roce 2021.

Článek | Nejbližší akce

Novinky a trendy (nejen) Agilent Technologies 2023 (Program GC 1/3)

Zveme všechny příznivce chromatografie, spektroskopie a molekulární a buněčné biologie na tradiční seminář Novinky a trendy (nejen) Agilent Technologies, který se letos uskuteční 7. 11. 2023 v Praze.
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Nezmeškejte Novinky a trendy Agilent Technologies virtuálně. Odkrýváme kompletní program. 2. část

Letošní rok osobním setkáním a konferencím příliš nepřeje, a proto jsme se rozhodli pro Vás připravit náš seminář formou virtuálního studia, jehož on-line pomyslné dveře se otevřou 9. 11. ve 13. hodin.

Video | Přednáška

Záznam přednášky „Platforma pro komplexní analýzu těkavých látek – Markes Centri“

Nechte se inspirovat prezentací o plně automatizované platformě pro komplexní analýzu těkavých látek – MARKES Centri.

Článek | Různé

HPST/Agilent Technologies na portálech LabRulezGCMS v roce 2021

Četli jste úplně vše? Připravili jsme pro Vás přehled Novinek, Webinářů, Aplikací a dalších aktivit HPST na portálu LabRulezGCMS v roce 2021.

Článek | Nejbližší akce

Novinky a trendy (nejen) Agilent Technologies 2023 (Program GC 1/3)

Zveme všechny příznivce chromatografie, spektroskopie a molekulární a buněčné biologie na tradiční seminář Novinky a trendy (nejen) Agilent Technologies, který se letos uskuteční 7. 11. 2023 v Praze.
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Nezmeškejte Novinky a trendy Agilent Technologies virtuálně. Odkrýváme kompletní program. 2. část

Letošní rok osobním setkáním a konferencím příliš nepřeje, a proto jsme se rozhodli pro Vás připravit náš seminář formou virtuálního studia, jehož on-line pomyslné dveře se otevřou 9. 11. ve 13. hodin.

Video | Přednáška

Záznam přednášky „Platforma pro komplexní analýzu těkavých látek – Markes Centri“

Nechte se inspirovat prezentací o plně automatizované platformě pro komplexní analýzu těkavých látek – MARKES Centri.

Článek | Různé

HPST/Agilent Technologies na portálech LabRulezGCMS v roce 2021

Četli jste úplně vše? Připravili jsme pro Vás přehled Novinek, Webinářů, Aplikací a dalších aktivit HPST na portálu LabRulezGCMS v roce 2021.

Článek | Nejbližší akce

Novinky a trendy (nejen) Agilent Technologies 2023 (Program GC 1/3)

Zveme všechny příznivce chromatografie, spektroskopie a molekulární a buněčné biologie na tradiční seminář Novinky a trendy (nejen) Agilent Technologies, který se letos uskuteční 7. 11. 2023 v Praze.
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Nezmeškejte Novinky a trendy Agilent Technologies virtuálně. Odkrýváme kompletní program. 2. část

Letošní rok osobním setkáním a konferencím příliš nepřeje, a proto jsme se rozhodli pro Vás připravit náš seminář formou virtuálního studia, jehož on-line pomyslné dveře se otevřou 9. 11. ve 13. hodin.

Video | Přednáška

Záznam přednášky „Platforma pro komplexní analýzu těkavých látek – Markes Centri“

Nechte se inspirovat prezentací o plně automatizované platformě pro komplexní analýzu těkavých látek – MARKES Centri.

Článek | Různé

HPST/Agilent Technologies na portálech LabRulezGCMS v roce 2021

Četli jste úplně vše? Připravili jsme pro Vás přehled Novinek, Webinářů, Aplikací a dalších aktivit HPST na portálu LabRulezGCMS v roce 2021.

Článek | Nejbližší akce

Novinky a trendy (nejen) Agilent Technologies 2023 (Program GC 1/3)

Zveme všechny příznivce chromatografie, spektroskopie a molekulární a buněčné biologie na tradiční seminář Novinky a trendy (nejen) Agilent Technologies, který se letos uskuteční 7. 11. 2023 v Praze.