Cílené řešení pro analýzu konopí: „řešení, které stojí za to“

Po, 2.11.2020
| Originální článek z: Shimadzu/Ondřej Hillmich
Poznejte možnosti testování a monitorování produktů z konopí pomocí HPLC, LC/QQQ, GC/QQQ nebo ICP/MS systémů Shimadzu.
Video placeholder

Shimadzu: Cílené řešení pro analýzu konopíÍ: „řešení, které stojí za to“

Pokud jste zodpovědný za analýzu konopí určeného k lékařským účelům nebo konopím „obohacujete“ svůj výrobek, je neustále nezbytné testovat a monitorovat produkt správným způsobem. Pěstitelé konopí a výrobci různých přípravků obohacených o určitou koncentraci konopných látek těží z analýz provedených v interních nebo externích laboratořích. Tyto laboratorní testy určují účinnost konopných látek, snižují riziko kontaminace a zlepšují kontrolu kvality produktu.

Konopný průmysl a testování konopí se v Evropě stále nachází v „plenkách“ i přesto, že se jedná o trh s velkým potenciálem. V České republice byla před šesti lety schválena legislativa o pěstování léčebného konopí a nyní jsou rozšířeny pokyny, na jejichž základě bude brzy nezbytné analyzovat konopí na různé kontaminanty s nižším limitem detekce. Shimadzu tak nabízí šanci laboratořím stát se číslem 1 na trhu s analýzou konopí a být tak plně připraven pokrýt veškeré požadavky svých klientů.

Většina laboratoří shromažďuje data pro tři hlavní kanabinoidy a jejich formy: Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Cannabinol (CBN) a jejich karboxylované a dekarboxylované formy. V rostlinných materiálech se typicky nachází mezi 5 až 25 % THC, v koncentrovaných olejích tomu může být ovšem daleko více.

Typy analýz pro kontrolu kvality konopí

**Analýza kanabinoidů a jejich různých forem **

Shimadzu nabízí přesnost, stabilitu a spolehlivost analýzy kanabinoidů v podobě kapalinového chromatografu Shimadzu Nexera-i „Cannabis Analyzer“. Tento kapalinový chromatograf automatizuje profilování kanabinoidů s mimořádnou snadností nejen pro zjištění koncentrace THC, ale také celé řady dalších kanabinoidů, jako jsou CBD, CBG, CBN, CBC. Součástí pořízení tohoto přístroje je kromě nastavení aplikace také popis postupu pro přípravu vzorku. Dotyková obrazovka chromatografu umožňuje intuitivní ovládání bez ohledu na úroveň zkušeností uživatelů.

Shimadzu: Kompaktní kapalinový chromatograf Shimadzu Nexera-i Cannabis Analyzer

Profilování terpenů

Terpeny jsou běžnou složkou konopí určující jeho charakteristickou vůni a chuť. Zároveň ovlivňují celkový terapeutický a homeopatický účinek přípravku. Charakterizace terpenů a jejich synergický efekt s kanabinoidy jsou klíčem k identifikaci správného plánu léčby pro pacienty s bolestí, úzkostí, epilepsií, depresí, rakovinou a dalšími nemocemi. Plynová chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií je jediný způsob, jak kvalitně provádět profilování terpenů. Shimadzu pro tento účel nabízí svůj TQ GCMS-8050 (trojitý kvadrupól) s HS-20 Headspace Sampler.

Shimadzu: Plynový chromatograf s hmotnostním detektorem Shimadzu GCMS-TQ8050 typu trojitý kvadrupól a Headspace Sampler HS-20

Screening pesticidů a mykotoxinů

Stanovení pesticidů patří k základním parametrům pro kontrolu konopí. Stejně jako jiné pěstované rostliny je i konopí postřikováno různými druhy pesticidů (hlavně insekticidů) pro jeho ochranu před škůdci. Není tajemstvím, že používané pesticidy jsou často karcinogenní a mutagenní a mohou proto způsobit vážnou újmu spotřebitelům. Analýza pesticidů se provádí nejčastěji pomocí kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrií – například Shimadzu LCMS-8060 (trojitý kvadrupól). Shimadzu zajistí nastavení metod včetně MRM přechodů (tzv. metodu „ready-to-use“) pro stanovení až 211 pesticidů v pouhých 12 minutách analýzy.

Shimadzu: Kapalinový chromatograf Shimadzu LCMS-8060 s hmotnostním detektorem typu trojitý kvadrupól

Vysoký obsah vlhkosti konopí kombinovaný s dlouhodobým skladováním materiálu může být zdrojem růstu plísní. Mykotoxiny jsou sekundárním metabolitem plísní a jejich expozice může vést k tvorbě vážných alergických reakcí. Stejně jako v případě pesticidů se pro analýzu mykotoxinů používá přístroj LCMS. Shimadzu má ale k dispozici kompaktní kapalinový chromatograf „Mycotoxins Analyzer“, který v určitých případech dokáže nahradit LCMS a stát se tak levnější variantou pro analýzu mykotoxinů.

Analýza zbytkových rozpouštědel

Zbytková rozpouštědla jsou chemikálie, které zbyly z procesu extrakce kanabinoidů a terpenů z rostlinného konopí. Obvyklá rozpouštědla pro takové extrakce většinou zahrnují etanol, butan, vodu, propan či hexan. Pro kontrolu správné extrakce a zbavení se zbytkových rozpouštědel se používá plynová chromatografie s hmotnostním spektrometrem, zejména Shimadzu TQ GCMS-8050 (trojitý kvadrupól) je skvělou variantou pro analýzu nízkých koncentrací zmíněných rozpouštědel.

Obsah vlhkosti a přesné vážení

Vlhkost může být velmi škodlivá pro kvalitu skladovaných výrobků konopí. Sušené konopí má obvykle vlhkost mezi 10 až 12 %. Jak již bylo zmíněno, vyšší obsah vlhkosti může způsobit růst hub (plísní). Kontrola obsahu vlhkosti se používá pomocí speciálních vah. Například model Shimadzu MOC63u se dá použít pro různé produkty konopí a jeho halogenový ohřívač s dlouhou životností a vysokým výkonem poskytuje rychlé a přesné měření.

Testování těžkých kovů

Těžké kovy představují skupinu prvků považovaných za toxické. Půda, která se používá pro pěstování konopí, může obsahovat větší koncentrace těchto kovů, proto je nezbytné rostliny testovat. Nejvíce oblíbenou analytickou metodou laboratoří kontroly kvality je přístroj na principu indukčně vázaného plazmatu ve spojení s hmotnostní detekcí. Skvělým adeptem na analýzu těžkých kovů je proto Shimadzu ICPMS-2030.

Shimadzu: Hmotnostní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem Shimadzu ICPMS-2030

V nejbližší době se předpokládá, že evropský trh s léčebným konopím zaznamená vysoké finanční obraty a tím pádem poroste také poptávka po zajištění vyšší kvality konopí, z čehož budou nejvíce profitovat laboratoře pro kontrolu kvality.

V případě zájmu lze zprostředkovat prohlídku HPLC systému „Cannabis Analyzer“. Její součástí je krátká prezentace tohoto chromatografického systému následovaná názornou ukázkou analýzy vzorku, kterou budete moci provést osobně.

SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
 

Mohlo by Vás zajímat

Characterization of carbon materials with Raman spectroscopy

Instrumentace
RAMAN Spektrometrie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Materiálová analýza

Single-Injection Analysis of Formic Acid and Free Volatile Fatty Acids Using Flame Ionization Detector with In-jet Methanizer

Instrumentace
GC
Výrobce
Shimadzu, ARC
Zaměření
Životní prostředí, Průmysl a chemie

Analysis of Phytosanitary Products in Surface Water and Groundwater Using GCxGC-TOFMS

Instrumentace
GCxGC, GC/MSD, GC/TOF
Výrobce
LECO
Zaměření
Životní prostředí

Differences in Metabolic Profiles of Individuals with Heart Failure Using High-Resolution GC/Q-TOF

Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/HRMS, GC/TOF
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Klinická analýza

Analysis of Ethylene Oxide and 2-Chloroethanol in Food

Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, HeadSpace, GC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Vědecký článek | Toxikologie

Analýza a využití konopí v medicíně

Rostliny rodu Cannabis se využívají v medicíně k léčbě nemocí nebo pro tlumení nepříznivých stavů lidského organismu. Látky obsažené v této rostlině také ovlivňují vnímání, což je často zneužíváno.

Článek | Aplikace

QC a produktový screening léčebného konopí pomocí NIR spektroskopie

Blízká infračervená spektroskopie (NIRS) je rychlá analytická technika s nízkými provozními náklady, která se používá k provádění kontroly kvality (QC) a screeningu různých produktů z konopí, včetně konopí.
 

Podobné články


Vědecký článek | Toxikologie

Analýza a využití konopí v medicíně

Rostliny rodu Cannabis se využívají v medicíně k léčbě nemocí nebo pro tlumení nepříznivých stavů lidského organismu. Látky obsažené v této rostlině také ovlivňují vnímání, což je často zneužíváno.

Článek | Aplikace

QC a produktový screening léčebného konopí pomocí NIR spektroskopie

Blízká infračervená spektroskopie (NIRS) je rychlá analytická technika s nízkými provozními náklady, která se používá k provádění kontroly kvality (QC) a screeningu různých produktů z konopí, včetně konopí.
 

Podobné články


Vědecký článek | Toxikologie

Analýza a využití konopí v medicíně

Rostliny rodu Cannabis se využívají v medicíně k léčbě nemocí nebo pro tlumení nepříznivých stavů lidského organismu. Látky obsažené v této rostlině také ovlivňují vnímání, což je často zneužíváno.

Článek | Aplikace

QC a produktový screening léčebného konopí pomocí NIR spektroskopie

Blízká infračervená spektroskopie (NIRS) je rychlá analytická technika s nízkými provozními náklady, která se používá k provádění kontroly kvality (QC) a screeningu různých produktů z konopí, včetně konopí.
 

Podobné články


Vědecký článek | Toxikologie

Analýza a využití konopí v medicíně

Rostliny rodu Cannabis se využívají v medicíně k léčbě nemocí nebo pro tlumení nepříznivých stavů lidského organismu. Látky obsažené v této rostlině také ovlivňují vnímání, což je často zneužíváno.

Článek | Aplikace

QC a produktový screening léčebného konopí pomocí NIR spektroskopie

Blízká infračervená spektroskopie (NIRS) je rychlá analytická technika s nízkými provozními náklady, která se používá k provádění kontroly kvality (QC) a screeningu různých produktů z konopí, včetně konopí.