GCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
Spektroskopická společnost Jana Marka Marci
je dobrovolná organizace vědeckých, vědecko-pedagogických a odborných pracovníků oboru spektroskopie, příp. právnických osob, zabývajících se vědeckou a aplikační činností v tomto oboru, sdružených ke společné činnosti. SSJMM byl založena roku 1949.
Tagy
Článek
Nejbližší akce
Logo of LinkedIn

Ohlédnutí za 21. Školou hmotnostní spektrometrie

Letošní Škola hmotnostní spektrometrie se konala ve dnech 13. – 18. září 2020 a po osmi letech zavítala opět do Hotelu Srní v srdci Národního parku Šumava.
Spektroskopická společnost Jana Marka Marci/Tomáš Hájek: Ohlédnutí za 21. Školou hmotnostní spektrometrie

Spektroskopická společnost Jana Marka Marci/Tomáš Hájek: Ohlédnutí za 21. Školou hmotnostní spektrometrie

Situace byla před akcí tentokrát velmi napjatá a komplikovaná, protože do poslední chvíle nebylo zřejmé, zdali se 21. ročník této tradiční akce pod tlakem koronavirových opatření uskuteční. Žádný zákaz naštěstí nepřišel, povinnost nosit v sále roušku, omezení společenských večerů ani další drobná úskalí nebyla pro příznivce hmotnostní spektrometrie překážkou a v Srní se nakonec sešlo 213 nadšenců z původně 257 registrovaných.

Odborný program byl zaměřen na téma „Praktické aspekty hmotnostní spektrometrie a interpretace dat“ a účastníci si poslechli přes padesát zajímavých přednášek, z čehož většina byla za osobní přítomnosti přednášejících a pouze šest bylo vzdálenou online formou. Účastníci si mohli poslechnout přednášky o aktuálních tématech hmotnostní spektrometrie, řešení technických problémů, údržbě a ladění hmotnostních spektrometrů, validaci hmotnostně spektrometrických dat, statistickém vyhodnocení výsledků, ale samostatné sekce byly věnovány i interpretaci hmotnostních spekter malých molekul či omických přístupům.

Před začátkem hlavního programu bylo pořádáno pět krátkých kurzů, kterých se zúčastnilo celkově 104 zájemců. V neděli odpoledne paralelně probíhaly kurzy „Spojení dvourozměrné kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie: teoretické základy a praktické aplikace“ s lektory Tomášem Hájkem a Petrem Česlou z Univerzity Pardubice, „Statistické vyhodnocení dat v bioanalytické chemii“ pod vedením Davida Friedeckého z Univerzity Palackého a první část „Interpretace EI spekter“, kterou zaštítil Miroslav Polášek z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AVČR. Druhá část posledního zmíněného kurzu pokračovala i v pondělí dopoledne společně s kurzem „Lipidomic Analysis“ prezentovaným online formou expertem na lipidomiku Gerhardem Liebischem z University Hospital Regensburg a kurzem „Úvod do proteomické analýzy s využitím hmotnostní spektrometrie“ se čtveřicí lektorů Petrem Novákem, Petrem Haladou, Karlem Harantem a Pavlem Talacko.

Spektroskopická společnost Jana Marka Marci/Tomáš Hájek: Kurz „Interpretace EI spekter“

Cena Vladimíra Hanuše za nejlepší publikovanou práci v oboru hmotnostní spektrometrie byla letos sponzorována firmou Shimadzu a předána v rámci slavnostní sekce v pondělí odpoledne. Z 8 přihlášených původních článků publikovaných ve významných mezinárodních vědeckých časopisech s vysokým impakt faktorem odborná komise vybrala jako vítěznou práci „Electrostatic Switching and Selection of H₃O⁺, NO⁺, and O₂⁺. Reagent Ions for Selected Ion Flow-DriftTube Mass Spectrometric Analyses of Air and Breath“ kolektivu autorů Anatolli Spesyvyj, Patrik Španěl a David Smith. Práce byla publikována v časopise Analytical Chemistry a formou krátké přednášky ji auditoriu představil prof. Patrik Španěl. Kolektivu autorů této práce ještě jednou gratulujeme.

Spektroskopická společnost Jana Marka Marci/Tomáš Hájek: Cena Vladimíra Hanuše sponzorována firmou Shimadzu

Letošní ročník dal více prostoru mladým vědcům a kromě jejich aktivní prezentace formou plakátových sdělení byla nově zahrnuta přednášková sekce „Mládí vpřed“ sponzorovaná firmou Pragolab, kde dostalo sedm vědců z řad studentů a mladých postdoků příležitost prezentovat své výsledky formou krátkých přednášek, z nichž odborná komise vybrala tři vítěze:

1. místo

A. Bednařík, D. Bezdeková, V. Prysiazhnyi, M. Hendrych, J. Preisler - MALDI MS zobrazování isomerů lipidů lišících se v poloze dvojné vazby pomocí off-line ozonizace,

Spektroskopická společnost Jana Marka Marci/Tomáš Hájek: Předání 1. ceny „Mládí vpřed“ sponzorovaná firmou Pragolab

2. místo

H. Bavlovič Piskáčková, E. Øiestad, N. Váňová, P. Štěrbová-Kovaříková, S. Pedersen-Bjergaard –Electromembrane extraction of anthracyclines from plasma: Main focus on matrix effects,

3. místo

A. Nemeškalová, M. Bursová, T. Hložek, D. Sýkora, M. Kuchař - Stanovení stimulantů amfetaminového typu u novorozenců.

O ceny nebyla tento rok nouze a další ocenění proběhlo v rámci hodnocení plakátové sekce sponzorované rovněž firmou Pragolab, o kterou byl letos nebývale velký zájem. Z celkem 38 prezentací vybrala odborná komise tři nejlepší postery:

Spektroskopická společnost Jana Marka Marci/Tomáš Hájek: Plakátová sekce 21. Škola hmotnostní spektrometrie

1. místo

P. Horká, V. Vrkoslav, J. Cvačka - Charakterizace mastných kyselin s konjugovanými, kumulovanými a trojnými vazbami v přírodních vzorcích pomocí HPLC/APCI-MS²,

2. místo

J. Idkowiak, R. Jirásko, D. Wolrab, T. Hájek, M. Holčapek - Direct infusion mass spectrometry platform for large-scale screening of blood plasma samples,

3. místo

K. Plachká, J. Pezzatti, R. Nicoli, J. L. Veuthey, D. Guillarme, L. Nováková - Vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrie s iontovou mobilitou v dopingové analýze.

Po kvalitním odborném programu následoval každý večer pestrý společenský program. Partnerem nedělního večera, který se nesl v duchu motta „Hmotníkáři sobě aneb vědci se baví“, byla firma Shimadzu. V pondělí si společenský program vzala na starost firma Bruker za doprovodu rokové skupiny LASKLEROSA. Úterní večer byl sponzorován firmou HPST (Agilent) a účastníci si mohli vychutnat Vibrační spektra andělské hudby, která se rozezněla v místním Kostele Nejsvětější Trojice. Partnerem středečního večera, který doprovázela hudba The Adams trio, byla firma Amedis (Sciex). Poslední večer patřil firmě Waters, která se mohla zúčastnit pouze vzdáleně online formou, ale i tak se degustace jejich speciálně uvařeného ležáku Dalton 12° následovaná přednáškou o fotografování vesmíru vydařila.

The Adams Trio

Kromě společenských večerů nechybělo ani středeční volné odpoledne, kdy proběhly tři organizované výlety: prohlídka hradu Kašperk, pěší výlet za vlky a výlet na Kvildu a Jezerní slať.

Závěrem bychom rádi poděkovali všem přednášejícím, díky nimž jsme mohli sestavit kvalitní odborný program a samozřejmě děkujeme i účastníkům, kteří se v této složité době nezalekli a do Srní přijeli, protože bez nich by nebylo možné 21. ročník Školy hmotnostní spektrometrie zrealizovat. Realizace Školy hmotnostní spektrometrie v rozsahu, jak jsme si ji oblíbili, by nebyla možná bez významné podpory firemních partnerů, jimž velice děkujeme za jejich podporu. Organizaci letošního ročníku podpořily následující firmy: Amedis, Bruker, HSPT a Waters jako generální sponzoři, Leco, Pragolab a Shimadzu v kategorii hlavních sponzorů, Chromservis, Merck, Perkin Elmer Systems, Specion, a Trilab jako sponzoři a také dva mediální partneři Chemagazín a LabRulez. Závěrem velmi děkujeme také všem členům organizačního výboru za perfektně odvedenou práci, zejména pak Miroslavě Bittové a Tomášovi Vašinovi ze Spektroskopické společnosti J.M.M. a našim kolegům z Univerzity Pardubice: Michaele Chocholouškové, Ondřeji Peterkovi, Zuzaně Vaňkové, Karlovi Hořejšímu, Denise Wolrab, Jakubovi Idkowiakovi a Tomáši Hájkovi. Zvláštní poděkování patří také týmu Hotelu Srní za jejich profesionální přístup, vstřícnost, flexibilitu a velký podíl na bezproblémové organizaci celé akce.

Příští Školu hmotnostní spektrometrie plánujeme na stejném místě v termínu 5. – 10. 9. 2021 a pevně doufáme, že již proběhne bez omezení.

Příspěvky z jednotlivých dnů 21. Školy hmotnostní spektrometrie

On-line portály LabRulez zameřené na Novinky, trendy a informace především z oboru analytické chemie Vám během konání letošního ročníku přinášeli denně aktuální informace a zpravodajství z programu, nebo příspěvky sponzorů:

21. Škola hmotnostní spektrometrie - den 1

21. Škola hmotnostní spektrometrie - den 2

21. Škola hmotnostní spektrometrie - den 3

21. Škola hmotnostní spektrometrie - den 4

21. Škola hmotnostní spektrometrie - den 5

21. Škola hmotnostní spektrometrie - den 6

Spektroskopická společnost Jana Marka Marci
 

Mohlo by Vás zajímat

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Avoid Thermal Runaway by Monitoring Battery Swell Gas and Electrolyte Degradation

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

1,4-Dioxane Analysis on Surface Water and Tap Water by Static Headspace and GCMS

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
HeadSpace, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Životní prostředí

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Metrohm OMNIS a OMNIS NIRS Seminář na PřF Univerzity Karlovy

Zveme Vás na seminář “OMNIS a OMNIS NIRS”, který se koná ve dnech 26.-27.06.2024 na PřF Univerzity Karlovy v Praze.
Metrohm Česká republika
more

Článek | Produkt

Rozšíření analýzy prekurzorů ozónu pomocí TD–GC–MS

Kvalita ovzduší ve velkoměstech je rostoucím problémem, a proto se stále více využívají pokročilé metody monitoringu, jako je TD-GC-MS analýza prekurzorů přízemního ozónu, klíčové složky městského smogu.
Altium International
more

Článek | Produkt

Altium International: Akce na rozpouštědla Honeywell

Altium International nabízí poslední příležitost nákupu rozpouštědel Chromasolv™ od společnosti Honeywell za stávající ceny. Nabídka platná do 15. 6. 2024 nebo do vyprodání zásob.
Altium International
more

Článek | Přednáška

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (záznamy přednášek)

Přinášíme Vám 12 záznamů přednášek z hlavní částí doprovodného programu veletrhu LABOREXPO 2024.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Avoid Thermal Runaway by Monitoring Battery Swell Gas and Electrolyte Degradation

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

1,4-Dioxane Analysis on Surface Water and Tap Water by Static Headspace and GCMS

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
HeadSpace, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Životní prostředí

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Metrohm OMNIS a OMNIS NIRS Seminář na PřF Univerzity Karlovy

Zveme Vás na seminář “OMNIS a OMNIS NIRS”, který se koná ve dnech 26.-27.06.2024 na PřF Univerzity Karlovy v Praze.
Metrohm Česká republika
more

Článek | Produkt

Rozšíření analýzy prekurzorů ozónu pomocí TD–GC–MS

Kvalita ovzduší ve velkoměstech je rostoucím problémem, a proto se stále více využívají pokročilé metody monitoringu, jako je TD-GC-MS analýza prekurzorů přízemního ozónu, klíčové složky městského smogu.
Altium International
more

Článek | Produkt

Altium International: Akce na rozpouštědla Honeywell

Altium International nabízí poslední příležitost nákupu rozpouštědel Chromasolv™ od společnosti Honeywell za stávající ceny. Nabídka platná do 15. 6. 2024 nebo do vyprodání zásob.
Altium International
more

Článek | Přednáška

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (záznamy přednášek)

Přinášíme Vám 12 záznamů přednášek z hlavní částí doprovodného programu veletrhu LABOREXPO 2024.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Avoid Thermal Runaway by Monitoring Battery Swell Gas and Electrolyte Degradation

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

1,4-Dioxane Analysis on Surface Water and Tap Water by Static Headspace and GCMS

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
HeadSpace, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Životní prostředí

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Metrohm OMNIS a OMNIS NIRS Seminář na PřF Univerzity Karlovy

Zveme Vás na seminář “OMNIS a OMNIS NIRS”, který se koná ve dnech 26.-27.06.2024 na PřF Univerzity Karlovy v Praze.
Metrohm Česká republika
more

Článek | Produkt

Rozšíření analýzy prekurzorů ozónu pomocí TD–GC–MS

Kvalita ovzduší ve velkoměstech je rostoucím problémem, a proto se stále více využívají pokročilé metody monitoringu, jako je TD-GC-MS analýza prekurzorů přízemního ozónu, klíčové složky městského smogu.
Altium International
more

Článek | Produkt

Altium International: Akce na rozpouštědla Honeywell

Altium International nabízí poslední příležitost nákupu rozpouštědel Chromasolv™ od společnosti Honeywell za stávající ceny. Nabídka platná do 15. 6. 2024 nebo do vyprodání zásob.
Altium International
more

Článek | Přednáška

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (záznamy přednášek)

Přinášíme Vám 12 záznamů přednášek z hlavní částí doprovodného programu veletrhu LABOREXPO 2024.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Avoid Thermal Runaway by Monitoring Battery Swell Gas and Electrolyte Degradation

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

1,4-Dioxane Analysis on Surface Water and Tap Water by Static Headspace and GCMS

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
HeadSpace, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Životní prostředí

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Metrohm OMNIS a OMNIS NIRS Seminář na PřF Univerzity Karlovy

Zveme Vás na seminář “OMNIS a OMNIS NIRS”, který se koná ve dnech 26.-27.06.2024 na PřF Univerzity Karlovy v Praze.
Metrohm Česká republika
more

Článek | Produkt

Rozšíření analýzy prekurzorů ozónu pomocí TD–GC–MS

Kvalita ovzduší ve velkoměstech je rostoucím problémem, a proto se stále více využívají pokročilé metody monitoringu, jako je TD-GC-MS analýza prekurzorů přízemního ozónu, klíčové složky městského smogu.
Altium International
more

Článek | Produkt

Altium International: Akce na rozpouštědla Honeywell

Altium International nabízí poslední příležitost nákupu rozpouštědel Chromasolv™ od společnosti Honeywell za stávající ceny. Nabídka platná do 15. 6. 2024 nebo do vyprodání zásob.
Altium International
more

Článek | Přednáška

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (záznamy přednášek)

Přinášíme Vám 12 záznamů přednášek z hlavní částí doprovodného programu veletrhu LABOREXPO 2024.
LabRulez
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.