Ohlédnutí za 21. Školou hmotnostní spektrometrie

Letošní Škola hmotnostní spektrometrie se konala ve dnech 13. – 18. září 2020 a po osmi letech zavítala opět do Hotelu Srní v srdci Národního parku Šumava.
Spektroskopická společnost Jana Marka Marci/Tomáš Hájek: Ohlédnutí za 21. Školou hmotnostní spektrometrie

Spektroskopická společnost Jana Marka Marci/Tomáš Hájek: Ohlédnutí za 21. Školou hmotnostní spektrometrie

Situace byla před akcí tentokrát velmi napjatá a komplikovaná, protože do poslední chvíle nebylo zřejmé, zdali se 21. ročník této tradiční akce pod tlakem koronavirových opatření uskuteční. Žádný zákaz naštěstí nepřišel, povinnost nosit v sále roušku, omezení společenských večerů ani další drobná úskalí nebyla pro příznivce hmotnostní spektrometrie překážkou a v Srní se nakonec sešlo 213 nadšenců z původně 257 registrovaných.

Odborný program byl zaměřen na téma „Praktické aspekty hmotnostní spektrometrie a interpretace dat“ a účastníci si poslechli přes padesát zajímavých přednášek, z čehož většina byla za osobní přítomnosti přednášejících a pouze šest bylo vzdálenou online formou. Účastníci si mohli poslechnout přednášky o aktuálních tématech hmotnostní spektrometrie, řešení technických problémů, údržbě a ladění hmotnostních spektrometrů, validaci hmotnostně spektrometrických dat, statistickém vyhodnocení výsledků, ale samostatné sekce byly věnovány i interpretaci hmotnostních spekter malých molekul či omických přístupům.

Před začátkem hlavního programu bylo pořádáno pět krátkých kurzů, kterých se zúčastnilo celkově 104 zájemců. V neděli odpoledne paralelně probíhaly kurzy „Spojení dvourozměrné kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie: teoretické základy a praktické aplikace“ s lektory Tomášem Hájkem a Petrem Česlou z Univerzity Pardubice, „Statistické vyhodnocení dat v bioanalytické chemii“ pod vedením Davida Friedeckého z Univerzity Palackého a první část „Interpretace EI spekter“, kterou zaštítil Miroslav Polášek z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AVČR. Druhá část posledního zmíněného kurzu pokračovala i v pondělí dopoledne společně s kurzem „Lipidomic Analysis“ prezentovaným online formou expertem na lipidomiku Gerhardem Liebischem z University Hospital Regensburg a kurzem „Úvod do proteomické analýzy s využitím hmotnostní spektrometrie“ se čtveřicí lektorů Petrem Novákem, Petrem Haladou, Karlem Harantem a Pavlem Talacko.

Spektroskopická společnost Jana Marka Marci/Tomáš Hájek: Kurz „Interpretace EI spekter“

Cena Vladimíra Hanuše za nejlepší publikovanou práci v oboru hmotnostní spektrometrie byla letos sponzorována firmou Shimadzu a předána v rámci slavnostní sekce v pondělí odpoledne. Z 8 přihlášených původních článků publikovaných ve významných mezinárodních vědeckých časopisech s vysokým impakt faktorem odborná komise vybrala jako vítěznou práci „Electrostatic Switching and Selection of H₃O⁺, NO⁺, and O₂⁺. Reagent Ions for Selected Ion Flow-DriftTube Mass Spectrometric Analyses of Air and Breath“ kolektivu autorů Anatolli Spesyvyj, Patrik Španěl a David Smith. Práce byla publikována v časopise Analytical Chemistry a formou krátké přednášky ji auditoriu představil prof. Patrik Španěl. Kolektivu autorů této práce ještě jednou gratulujeme.

Spektroskopická společnost Jana Marka Marci/Tomáš Hájek: Cena Vladimíra Hanuše sponzorována firmou Shimadzu

Letošní ročník dal více prostoru mladým vědcům a kromě jejich aktivní prezentace formou plakátových sdělení byla nově zahrnuta přednášková sekce „Mládí vpřed“ sponzorovaná firmou Pragolab, kde dostalo sedm vědců z řad studentů a mladých postdoků příležitost prezentovat své výsledky formou krátkých přednášek, z nichž odborná komise vybrala tři vítěze:

1. místo

A. Bednařík, D. Bezdeková, V. Prysiazhnyi, M. Hendrych, J. Preisler - MALDI MS zobrazování isomerů lipidů lišících se v poloze dvojné vazby pomocí off-line ozonizace,

Spektroskopická společnost Jana Marka Marci/Tomáš Hájek: Předání 1. ceny „Mládí vpřed“ sponzorovaná firmou Pragolab

2. místo

H. Bavlovič Piskáčková, E. Øiestad, N. Váňová, P. Štěrbová-Kovaříková, S. Pedersen-Bjergaard –Electromembrane extraction of anthracyclines from plasma: Main focus on matrix effects,

3. místo

A. Nemeškalová, M. Bursová, T. Hložek, D. Sýkora, M. Kuchař - Stanovení stimulantů amfetaminového typu u novorozenců.

O ceny nebyla tento rok nouze a další ocenění proběhlo v rámci hodnocení plakátové sekce sponzorované rovněž firmou Pragolab, o kterou byl letos nebývale velký zájem. Z celkem 38 prezentací vybrala odborná komise tři nejlepší postery:

Spektroskopická společnost Jana Marka Marci/Tomáš Hájek: Plakátová sekce 21. Škola hmotnostní spektrometrie

1. místo

P. Horká, V. Vrkoslav, J. Cvačka - Charakterizace mastných kyselin s konjugovanými, kumulovanými a trojnými vazbami v přírodních vzorcích pomocí HPLC/APCI-MS²,

2. místo

J. Idkowiak, R. Jirásko, D. Wolrab, T. Hájek, M. Holčapek - Direct infusion mass spectrometry platform for large-scale screening of blood plasma samples,

3. místo

K. Plachká, J. Pezzatti, R. Nicoli, J. L. Veuthey, D. Guillarme, L. Nováková - Vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrie s iontovou mobilitou v dopingové analýze.

Po kvalitním odborném programu následoval každý večer pestrý společenský program. Partnerem nedělního večera, který se nesl v duchu motta „Hmotníkáři sobě aneb vědci se baví“, byla firma Shimadzu. V pondělí si společenský program vzala na starost firma Bruker za doprovodu rokové skupiny LASKLEROSA. Úterní večer byl sponzorován firmou HPST (Agilent) a účastníci si mohli vychutnat Vibrační spektra andělské hudby, která se rozezněla v místním Kostele Nejsvětější Trojice. Partnerem středečního večera, který doprovázela hudba The Adams trio, byla firma Amedis (Sciex). Poslední večer patřil firmě Waters, která se mohla zúčastnit pouze vzdáleně online formou, ale i tak se degustace jejich speciálně uvařeného ležáku Dalton 12° následovaná přednáškou o fotografování vesmíru vydařila.

The Adams Trio

Kromě společenských večerů nechybělo ani středeční volné odpoledne, kdy proběhly tři organizované výlety: prohlídka hradu Kašperk, pěší výlet za vlky a výlet na Kvildu a Jezerní slať.

Závěrem bychom rádi poděkovali všem přednášejícím, díky nimž jsme mohli sestavit kvalitní odborný program a samozřejmě děkujeme i účastníkům, kteří se v této složité době nezalekli a do Srní přijeli, protože bez nich by nebylo možné 21. ročník Školy hmotnostní spektrometrie zrealizovat. Realizace Školy hmotnostní spektrometrie v rozsahu, jak jsme si ji oblíbili, by nebyla možná bez významné podpory firemních partnerů, jimž velice děkujeme za jejich podporu. Organizaci letošního ročníku podpořily následující firmy: Amedis, Bruker, HSPT a Waters jako generální sponzoři, Leco, Pragolab a Shimadzu v kategorii hlavních sponzorů, Chromservis, Merck, Perkin Elmer Systems, Specion, a Trilab jako sponzoři a také dva mediální partneři Chemagazín a LabRulez. Závěrem velmi děkujeme také všem členům organizačního výboru za perfektně odvedenou práci, zejména pak Miroslavě Bittové a Tomášovi Vašinovi ze Spektroskopické společnosti J.M.M. a našim kolegům z Univerzity Pardubice: Michaele Chocholouškové, Ondřeji Peterkovi, Zuzaně Vaňkové, Karlovi Hořejšímu, Denise Wolrab, Jakubovi Idkowiakovi a Tomáši Hájkovi. Zvláštní poděkování patří také týmu Hotelu Srní za jejich profesionální přístup, vstřícnost, flexibilitu a velký podíl na bezproblémové organizaci celé akce.

Příští Školu hmotnostní spektrometrie plánujeme na stejném místě v termínu 5. – 10. 9. 2021 a pevně doufáme, že již proběhne bez omezení.

Příspěvky z jednotlivých dnů 21. Školy hmotnostní spektrometrie

On-line portály LabRulez zameřené na Novinky, trendy a informace především z oboru analytické chemie Vám během konání letošního ročníku přinášeli denně aktuální informace a zpravodajství z programu, nebo příspěvky sponzorů:

21. Škola hmotnostní spektrometrie - den 1

21. Škola hmotnostní spektrometrie - den 2

21. Škola hmotnostní spektrometrie - den 3

21. Škola hmotnostní spektrometrie - den 4

21. Škola hmotnostní spektrometrie - den 5

21. Škola hmotnostní spektrometrie - den 6

Spektroskopická společnost Jana Marka Marci
 

Mohlo by Vás zajímat

Analysis and Characterization of ARC’s Injet Methanizer for Permanent Gases, Carbon Dioxide, and Light Hydrocarbons

Aplikace
| 2021 | Shimadzu
Instrumentace
GC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Průmysl a chemie

Estimation of Ethylene Oxide and Ethylene Chlorohydrin in Sesame Seeds Using Agilent 8890 GC and 7000D Triple Quadupole MS System

Aplikace
| 2021 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Fast Pesticide Residue Analysis in Food with a Benchtop GC-TOFMS

Aplikace
| 2021 | LECO
Instrumentace
GC/MSD, GC/TOF
Výrobce
Agilent Technologies, LECO
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Trace Level Quantitation of 6 Nitrosamines in Metformin API by Dynamic Headspace GC-MS/MS

Aplikace
| 2021 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, HeadSpace, GC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Determination of Volatile Organic Compounds in Water by Purge and Trap Gas Chromatography/Mass Spectrometry

Aplikace
| 2021 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, Purge and Trap, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies, Tekmar Teledyne
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Článek | Nejbližší akce

19. Škola hmotnostní spektrometrie - setkání příznivců MS

19. Setkání příznivců hmotnostní spektrometrie se odehrálo v hotelu Horal ve Špindlerově Mlýně ve dnech 10. – 14. září 2018 za přítomnosti více než 230 účastníků.
Článek | Nejbližší akce

Ohlédnutí za jubilejní 20. Školou hmotnostní spektrometrie

Jubilejní 20. ročník Školy hmotnostní spektrometrie proběhl v týdnu 09. – 13. září 2019 ve Špindlerově Mlýně, tentokráte za přítomnosti více než 240 účastníků.
Nejbližší akce | Článek

21. Škola hmotnostní spektrometrie otevírá třetí desetiletí

Letošní ročník otevírá třetí desetiletí Školy MS a v odborném programu nebudou chybět přednáškové sekce, plakátová sdělení a také krátké kurzy, na které se budete moci registrovat samostatně.
Článek | Nejbližší akce

22. Škola hmotnostní spektrometrie (2021)

Další ročník Školy hmotnostní spektrometrie se bude konat 5. - 10. září 2021, tentokrát s tématem "Analýza malých molekul". Registrace byla spuštěna a těšte se na jedinečné hosty a nabitý odborný program.
 

Mohlo by Vás zajímat

Analysis and Characterization of ARC’s Injet Methanizer for Permanent Gases, Carbon Dioxide, and Light Hydrocarbons

Aplikace
| 2021 | Shimadzu
Instrumentace
GC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Průmysl a chemie

Estimation of Ethylene Oxide and Ethylene Chlorohydrin in Sesame Seeds Using Agilent 8890 GC and 7000D Triple Quadupole MS System

Aplikace
| 2021 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Fast Pesticide Residue Analysis in Food with a Benchtop GC-TOFMS

Aplikace
| 2021 | LECO
Instrumentace
GC/MSD, GC/TOF
Výrobce
Agilent Technologies, LECO
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Trace Level Quantitation of 6 Nitrosamines in Metformin API by Dynamic Headspace GC-MS/MS

Aplikace
| 2021 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, HeadSpace, GC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Determination of Volatile Organic Compounds in Water by Purge and Trap Gas Chromatography/Mass Spectrometry

Aplikace
| 2021 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, Purge and Trap, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies, Tekmar Teledyne
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Článek | Nejbližší akce

19. Škola hmotnostní spektrometrie - setkání příznivců MS

19. Setkání příznivců hmotnostní spektrometrie se odehrálo v hotelu Horal ve Špindlerově Mlýně ve dnech 10. – 14. září 2018 za přítomnosti více než 230 účastníků.
Článek | Nejbližší akce

Ohlédnutí za jubilejní 20. Školou hmotnostní spektrometrie

Jubilejní 20. ročník Školy hmotnostní spektrometrie proběhl v týdnu 09. – 13. září 2019 ve Špindlerově Mlýně, tentokráte za přítomnosti více než 240 účastníků.
Nejbližší akce | Článek

21. Škola hmotnostní spektrometrie otevírá třetí desetiletí

Letošní ročník otevírá třetí desetiletí Školy MS a v odborném programu nebudou chybět přednáškové sekce, plakátová sdělení a také krátké kurzy, na které se budete moci registrovat samostatně.
Článek | Nejbližší akce

22. Škola hmotnostní spektrometrie (2021)

Další ročník Školy hmotnostní spektrometrie se bude konat 5. - 10. září 2021, tentokrát s tématem "Analýza malých molekul". Registrace byla spuštěna a těšte se na jedinečné hosty a nabitý odborný program.
 

Mohlo by Vás zajímat

Analysis and Characterization of ARC’s Injet Methanizer for Permanent Gases, Carbon Dioxide, and Light Hydrocarbons

Aplikace
| 2021 | Shimadzu
Instrumentace
GC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Průmysl a chemie

Estimation of Ethylene Oxide and Ethylene Chlorohydrin in Sesame Seeds Using Agilent 8890 GC and 7000D Triple Quadupole MS System

Aplikace
| 2021 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Fast Pesticide Residue Analysis in Food with a Benchtop GC-TOFMS

Aplikace
| 2021 | LECO
Instrumentace
GC/MSD, GC/TOF
Výrobce
Agilent Technologies, LECO
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Trace Level Quantitation of 6 Nitrosamines in Metformin API by Dynamic Headspace GC-MS/MS

Aplikace
| 2021 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, HeadSpace, GC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Determination of Volatile Organic Compounds in Water by Purge and Trap Gas Chromatography/Mass Spectrometry

Aplikace
| 2021 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, Purge and Trap, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies, Tekmar Teledyne
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Článek | Nejbližší akce

19. Škola hmotnostní spektrometrie - setkání příznivců MS

19. Setkání příznivců hmotnostní spektrometrie se odehrálo v hotelu Horal ve Špindlerově Mlýně ve dnech 10. – 14. září 2018 za přítomnosti více než 230 účastníků.
Článek | Nejbližší akce

Ohlédnutí za jubilejní 20. Školou hmotnostní spektrometrie

Jubilejní 20. ročník Školy hmotnostní spektrometrie proběhl v týdnu 09. – 13. září 2019 ve Špindlerově Mlýně, tentokráte za přítomnosti více než 240 účastníků.
Nejbližší akce | Článek

21. Škola hmotnostní spektrometrie otevírá třetí desetiletí

Letošní ročník otevírá třetí desetiletí Školy MS a v odborném programu nebudou chybět přednáškové sekce, plakátová sdělení a také krátké kurzy, na které se budete moci registrovat samostatně.
Článek | Nejbližší akce

22. Škola hmotnostní spektrometrie (2021)

Další ročník Školy hmotnostní spektrometrie se bude konat 5. - 10. září 2021, tentokrát s tématem "Analýza malých molekul". Registrace byla spuštěna a těšte se na jedinečné hosty a nabitý odborný program.
 

Mohlo by Vás zajímat

Analysis and Characterization of ARC’s Injet Methanizer for Permanent Gases, Carbon Dioxide, and Light Hydrocarbons

Aplikace
| 2021 | Shimadzu
Instrumentace
GC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Průmysl a chemie

Estimation of Ethylene Oxide and Ethylene Chlorohydrin in Sesame Seeds Using Agilent 8890 GC and 7000D Triple Quadupole MS System

Aplikace
| 2021 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Fast Pesticide Residue Analysis in Food with a Benchtop GC-TOFMS

Aplikace
| 2021 | LECO
Instrumentace
GC/MSD, GC/TOF
Výrobce
Agilent Technologies, LECO
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Trace Level Quantitation of 6 Nitrosamines in Metformin API by Dynamic Headspace GC-MS/MS

Aplikace
| 2021 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, HeadSpace, GC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Determination of Volatile Organic Compounds in Water by Purge and Trap Gas Chromatography/Mass Spectrometry

Aplikace
| 2021 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, Purge and Trap, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies, Tekmar Teledyne
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Článek | Nejbližší akce

19. Škola hmotnostní spektrometrie - setkání příznivců MS

19. Setkání příznivců hmotnostní spektrometrie se odehrálo v hotelu Horal ve Špindlerově Mlýně ve dnech 10. – 14. září 2018 za přítomnosti více než 230 účastníků.
Článek | Nejbližší akce

Ohlédnutí za jubilejní 20. Školou hmotnostní spektrometrie

Jubilejní 20. ročník Školy hmotnostní spektrometrie proběhl v týdnu 09. – 13. září 2019 ve Špindlerově Mlýně, tentokráte za přítomnosti více než 240 účastníků.
Nejbližší akce | Článek

21. Škola hmotnostní spektrometrie otevírá třetí desetiletí

Letošní ročník otevírá třetí desetiletí Školy MS a v odborném programu nebudou chybět přednáškové sekce, plakátová sdělení a také krátké kurzy, na které se budete moci registrovat samostatně.
Článek | Nejbližší akce

22. Škola hmotnostní spektrometrie (2021)

Další ročník Školy hmotnostní spektrometrie se bude konat 5. - 10. září 2021, tentokrát s tématem "Analýza malých molekul". Registrace byla spuštěna a těšte se na jedinečné hosty a nabitý odborný program.
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.