VĚDECKO-VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK/ VĚDECKO-VÝZKUMNÁ PRACOVNICE
Pardubice
HPP
Univerzita Pardubice
Vědecký a výzkumný pracovník, Molekulová spektroskopie UV-Vis, RAMAN, FTIR
VĚDECKÝ PRACOVNÍK - postdoktorand
Praha
HPP
Ústav pro hydrodynamiku Akademie věd České republiky, v. v. i.
Plynová chromatografie, Plynová chromatografie s hmotnostní detekcí, Kapalinová chromatografie s hmotnostní detekcí, Vědecký a výzkumný pracovník, Molekulová spektroskopie UV-Vis, RAMAN, FTIR
LABORANT / LABORANTKA
Milín
HPP
Primagra, a.s.
Laborant, Plynová chromatografie, AAS, ICP/OES, ICP/MS, Molekulová spektroskopie UV-Vis, RAMAN, FTIR
ODBORNÝ PRACOVNÍK/ODBORNÁ PRACOVNICE
Praha
HPP, VPP
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
Vědecký a výzkumný pracovník, Molekulová spektroskopie UV-Vis, RAMAN, FTIR
VEDOUCÍ ORGANICKÉ LABORATOŘE
Bruntál
HPP
Macco Organiques, s.r.o.
Plynová chromatografie, Kapalinová chromatografie, Manažer, Molekulová spektroskopie UV-Vis, RAMAN, FTIR
VEDOUCÍ ANORGANICKÉ LABORATOŘE
Bruntál
HPP
Macco Organiques, s.r.o.
AAS, ICP/OES, ICP/MS, Manažer, Molekulová spektroskopie UV-Vis, RAMAN, FTIR
SERVISNÍ TECHNIK/ČKA - NIR, FTIR, laboratorní přístroje
Brno
HPP
MILCOM servis a.s.
Servisní technik, Molekulová spektroskopie UV-Vis, RAMAN, FTIR, Laboratorní přístroje
SERVISNÍ TECHNIK JUNIOR ICP, ICP-OES, ICP-MS, AAS, Elektrochemie, Spektrofotometrie
Praha
HPP
Pragolab s.r.o.
AAS, ICP/OES, ICP/MS, Servisní technik, Molekulová spektroskopie UV-Vis, RAMAN, FTIR
OBCHODNÍ ZÁSTUPCE / PRODUKTOVÝ SPECIALISTA GC, GCMS, UV-Vis, FTIR, TOC
Čechy
HPP
SHIMADZU Handels GmbH
Produktový specialista, Plynová chromatografie, Plynová chromatografie s hmotnostní detekcí, Obchodní zástupce, Molekulová spektroskopie UV-Vis, RAMAN, FTIR
SPECIALISTA QC
Opava
HPP
TEVA
Analytický chemik, Kapalinová chromatografie, Molekulová spektroskopie UV-Vis, RAMAN, FTIR