Vesmír | LabRulez GCMS
Vesmír
Vesmír

Zdaleka není jen o vesmíru – navzdory svému názvu, který je třeba chápat v dobovém kontextu. V roce 1871 ještě slovo „vesmír“ neodkazovalo na kosmos, ale na veškerý (pozemský) svět. Název měl naznačovat šíři témat, jimž se časopis věnuje.

Vesmír představuje vědu nikoli jako „černou skříňku“ záhadně generující objevy a vynálezy, ale jako spletitý proces poznávání světa. Koriguje mediální zkratky a zprostředkovává argumenty pro diskusi o společenských tématech, k nimž má věda co říci.

Autory většiny článků jsou vědci působící na českých i zahraničních výzkumných institucích a vysokých školách. Redakce se stará o to, aby články byly srozumitelné a přínosné i pro čtenáře bez hlubších znalostí daného oboru.

Historie časopisu

Dne 31. března 1871 předložil kandidát lékařství Václav F. Kumpošt „slavnému cís. král. policejnímu ředitelství a slavnému cís. král. státnímu zastupitelství" oznámení, že „dnem 15. dubna 1871 počne v Praze v příštím bytu svém (od 15. dub. t. r. najmutém) čís. 32 nov. Karlovo náměstí vydávati vlastním svým nákladem a vlastní svou redakcí periodický časopis Vesmír ... se žádostí, aby u vědomost je vzíti ráčili."

Kumpošt (* 1843), Purkyňův žák, v úvodníku prvního čísla formuloval poslání časopisu:

„Pěstování věd přírodních v rozměrech nejširších je životní otázkou naší! K rozřešení její zdárnému působiti bude pak povždy účelem listu našeho.“

Zakladateli Vesmíru ale rychle ubývalo sil, sužovala ho tuberkulóza. Roli vydavatele proto už roku 1872 převzal Antonín Frič. I na redakční přípravě časopisu se Kumpošt podílel stále méně, chod redakce převzali z velké části přírodovědci František Nekut a Čeněk Kotal. Václav F. Kumpošt zemřel 26. února 1874.

Vesmír vycházel do roku 1907, poté se na několik let odmlčel. Podnět k jeho obnovení dal v roce 1923 Alois Rašín, vydavatelem se stal botanik prof. Bohumil Němec, který v prvním čísle napsal:

„Zvláště v této době porušených anebo rozbouřených názorů mravních, v době bezohledného boje o moc a honby za hmotnými úspěchy je třeba, aby byl v našem národu udržován a posilován onen vyšší a ušlechtilý zájem, jímž se lidstvo povznáší nad prospěch všedního dne a jímž se stává opravdu bytostí stojící nad přírodou.“

Od 50. do 90. let dvacátého století Vesmír vydávala Československá akademie věd, dnes vydavatelství Vesmír, s. r. o. Ivana Boháčka a Stanislava Vaňka. Provoz časopisu v posledních letech podpořily Nadační fond Neuron, Nadační fond Avast, Český literární fond a Syndikát novinářů České republiky.

 

Novinky

Toggle
Článek | Různé

Fluor v organických sloučeninách

Z přírody známe jen asi dvacet organických sloučenin obsahujících atomy fluoru. Člověk jich ale syntetizoval mnohem víc a organofluorová chemie dnes představuje významný obor.
Článek | Covid-19

Riziko krevních sraženin po očkování vakcínou AstraZeneca

Přínosy očkování nicméně nad případnými riziky převyšují. Nakolik vzácné tyto případy jsou, ukazuje následující schéma, v němž jsou některé rizikové faktory vzniku krevních sraženin porovnány.
 

Píše se o nás

Toggle
Článek | Popularizace

Od chemie k medicíně (a zpátky)

Program Biomateriály a tkáňové inženýrství centra BIOCEV představuje jeho vedoucí Dr. Tomáš Etrych.
 

Mohlo by Vás zajímat

Method for the determination of 431 Residual Pesticides in Honey using LCMS-8050 and GCMS-TQ8040 NX

Aplikace
| 2022 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Determination of Multiclass, Multiresidue Pesticides in Berries

Aplikace
| 2022 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, Příprava vzorků, GC/QQQ, Spotřební materiál
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Increased laboratory efficiency with the TSQ 9610 GC-MS/MS in a food and environmental analytical laboratory

Ostatní
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Životní prostředí, Potraviny a zemědělství

Enhanced Quantitative Analysis of Polychlorinated Paraffins by Comprehensive GCxGC-HRTOFMS with Negative Chemical Ionization

Aplikace
| 2022 | LECO
Instrumentace
GCxGC, GC/MSD, GC/HRMS, GC/TOF
Výrobce
Agilent Technologies, LECO
Zaměření
Životní prostředí

Importance of Liner Selection in Aqueous Solution Analysis

Technické články
| 2022 | Shimadzu
Instrumentace
GC, Spotřební materiál
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
---
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.