GCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
BIOCEV
BIOCEV

Špičková věda ku prospěchu moderní společnosti

V kontextu české (i evropské) vědy představuje BIOCEV špičkovou komplexní platformu pro rozvoj moderních biotechnologií a biomedicíny. Díky vzniku tohoto centra se podařilo propojit tradiční silné obory z oblasti technických a přírodních věd, jako jsou virologie nebo chemie. O kvalitně nastaveném vědeckém modelu vypovídá i nejvyšší dosažené hodnocení z pěti předložených velkých projektů OP Výzkum a vývoj pro inovace.

Na pěti výzkumných programech BIOCEV se podílejí nejlepší vědci z oboru molekulární a buněčné biologie, fenogenomiky, strukturní biologie, tkáňového inženýrství a biomedicíny. Ve spojení se špičkovým přístrojovým vybavením je BIOCEV centrem excelentního základního výzkumu, aktivně propojeným s výukou a vzděláváním studentů magisterského a doktorského studia, a s důrazem na spolupráci s biotechnologickými společnostmi formou smluvního výzkumu.

Výzkumné skupiny BIOCEV se zaměřují na detailní poznání organismů na molekulární úrovni. Jejich výsledky směřují do aplikovaného výzkumu a vývoje nových léčebných postupů proti závažným zdravotním problémům. Mezi koncové výsledky výzkumné práce v centru BIOCEV patří například léky cílené do přesného místa poškozeného metabolismu nebo proteinové a tkáňové inženýrství. V současné době pracuje v centru více než 440 vědeckých a technických pracovníků. Téměř třetina z nich pochází ze zahraničí, např. z Austrálie, Kanady, Číny, Francie, Ukrajiny, Polska nebo Německa. Výzkumné týmy BIOCEV již publikovaly více než 590 vědeckých výstupů včetně článků v prestižních zahraničních časopisech (např. Cell, Molecular Cell, Nature Communication a Gastroenterology a dalších).

BIOCEV: Biotechnology and Biomedicine Centre of the Academy of Sciences and Charles University in VestecBIOCEV: Biotechnology and Biomedicine Centre of the Academy of Sciences and Charles University in Vestec

BIOCEV je společným projektem šesti ústavů Akademie věd ČR (Ústav molekulární genetiky, Biotechnologický ústav, Mikrobiologický ústav, Fyziologický ústav, Ústav experimentální medicíny a Ústav makromolekulární chemie) a dvou fakult Univerzity Karlovy v Praze (Přírodovědeckou fakultou a 1. lékařská fakulta), jehož cílem je realizace vědeckého centra excelence v oblastech biotechnologií a biomedicíny. Hlavním zdrojem finančních prostředků na vybudování centra je Evropský fond regionálního rozvoje, ze kterého jsou prostředky poskytnuty prostřednictvím Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, z Prioritní osy 1– Evropská centra excelence.

Pilíře centra

BIOCEV staví na třech pilířích znalostního trojúhelníku: špičkové vědě, kvalitním vzdělávání a spolupráci s aplikační sférou.

Špičková věda

V centru BIOCEV se soustředíme zejména na následující cíle výzkumu: detailní poznání buněčných mechanismů na molekulární úrovni, výzkum a vývoj nových léčebných postupů, včasné diagnostiky, biologicky aktivních látek včetně chemoterapeutik, proteinového inženýrství a dalších technologií s dopadem na kvalitu života, rozvoj znalostní ekonomiky a konkurenceschopnost ČR.

Výzkum se soustředí do pěti programových okruhů (výzkumných programů): Funkční genomika, Buněčná biologie a virologie, Strukturní biologie a proteinové inženýrství, Biomateriály a tkáňové inženýrství a Vývoj léčebných a diagnostických postupů.

Kvalitní vzdělávání

 • Vzdělávání především doktorských studentů
 • Rozvoj nových studijních programů
 • Specializované mezinárodní kurzy pro české i zahraniční studenty a mladé vědecké pracovníky
 • školení firemních pracovníků v pokročilých biotechnologických metodách
 • popularizace a medializace biomedicínských a biotechnologických oborů

Spolupráce s aplikační sférou

 • Intenzivní spolupráce s komerčním sektorem
 • Důraz na ochranu duševního vlastnictví a jeho další využití

BIOCEV: úvod - cochlea and heart.BIOCEV: úvod - cochlea and heart.

Projekt v číslech

 • 5 výzkumných programů
 • 519 vědců, studentů a technického personálu
 • 25000 (m²) nových laboratoří
 • 2,3 (mld. kč) celkový rozpočet projektu
 • 36 patentů, prototypů a aplikací
 • 841 publikací (3/2020)
 • 250 mgr. + ph.d. studentů (2019)
 • 56 výzkumných týmů
 • 6 špičkových servisních laboratoří
 • 5,5 (ha) rozloha areálu
 • 7 partnerů projektu
 • 2016 slavnostní otevření centra BIOCEV

Historie

Myšlenka vybudovat centrum BIOCEV vznikla již v roce 2006, na základě tehdejší situace v České republice, kde doposud chybělo moderní vědecké centrum orientované na výzkum v oborech biotechnologie a biomedicína. Tak vznikl projekt BIOCEV, který byl realizován za podpory fondů Evropské unie, konkrétně Operačního programu Výzkum a vývoj pro Inovace 2007 – 2013.

Výzkum

Služby

 

Novinky

Toggle
Od chemie k medicíně (a zpátky)
Článek | Popularizace

Od chemie k medicíně (a zpátky)

Program Biomateriály a tkáňové inženýrství centra BIOCEV představuje jeho vedoucí Dr. Tomáš Etrych.
BIOCEV
tag
share
more
Virolog Marc Van Ranst: „Možná ještě pár let potrvá, než si znovu potřeseme rukou“
Článek | Covid-19

Virolog Marc Van Ranst: „Možná ještě pár let potrvá, než si znovu potřeseme rukou“

Jedním z projektů, které mohou přispět k boji proti epidemii COVID-19, je MICOBION, koordinovaný v Praze na PřF UK. Časopis READER požádal o rozhovor známého virologa a epidemiologa prof. Marca Van Ransta.
BIOCEV
tag
share
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Non-Targeted Analysis of Complex Environmental Samples Using Thermal Desorption, Multidimensional Gas Chromatography, Multi-Mode Ionization Methods, and High-Resolution Time-of-Flight Mass Spectrometry

Postery
| 2024 | LECO (ASMS)
Instrumentace
GC/MSD, GC/TOF, GCxGC, GC/HRMS, Termální desorpce
Výrobce
Agilent Technologies, LECO
Zaměření
Životní prostředí

Characterization of PFAS Chemicals in Anti-Fog Solutions Using Gas Chromatography, and High-Resolution Time-of-Flight Mass Spectrometry

Postery
| 2024 | LECO (ASMS)
Instrumentace
GC/HRMS, GC/MSD, GC/TOF
Výrobce
LECO
Zaměření
Životní prostředí

Greenhouse Gas Analyzer

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Životní prostředí

Automated salt removal and dilution for online analysis of unprocessed lithium battery electrolytes using gas chromatography-mass spectrometry

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Příprava vzorků, GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Průmysl a chemie

Brewing Excellence: Quantitating Over 200 Pesticides in Black Tea with Steady Performance and Maximized Uptime by GC/MS/MS

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství
Další projekty
LCMS
ICPMS
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.