The Science for Population Protection | LabRulez GCMS
The Science for Population Protection
The Science for Population Protection

Obsah časopisu tvoří vědecké články, odborné a informační články a ostatní příspěvky.

Tištěná i elektronická forma časopisu je zařazena do:
  • mezinárodně uznávané databáze The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS),

Pro dosažení maximálního dopadu článků a podporu jejich citovanosti jsou jednotlivé příspěvky indexovány databází Google Scholar.

Časopis The Science for Population Protection je dostupný ve všech významných knihovnách v České republice a od roku 2008 je archivován Národní knihovnou České republiky.

ZAMĚŘENÍ A CÍLE ČASOPISU

Recenzovaný vědecký časopis „The Science for Population Protection“ se v rámci svého oborového zaměření zabývá následujícími tematickými okruhy:

  • Bezpečnostní prostředí a bezpečnostní politika;
  • Ochrana obyvatelstva, krizové řízení a kritická infrastruktura;
  • Vzdělávání v oblasti bezpečnosti;
  • Bezpečnostní výzkum.

Cílem časopisu je poskytnout prostor pro formování vědecké diskuze o otázkách souvisejících se zajišťováním bezpečnosti státu a ochrany obyvatelstva a vytvořit kvalitní platformu pro prezentaci nejnovějších poznatků získaných v rámci bezpečnostního výzkumu.

V souladu s naplňováním stanoveného cíle je v rámci realizace redakční koncepce důsledně uplatňován princip volného přístup a je kladen důraz na zajištění vysokého standardu publikovaných příspěvků a jejich původnost. V průběhu recenzního řízení jsou rukopisy prověřovány prostřednictvím systému kontroly umožňujícího odhalení plagiátů.

HISTORIE ČASOPISU

V první dekádě tohoto století se ve zvýšené míře projevily jak ve světě, tak také v rámci středoevropského regionu, včetně České republiky, tendence komplexněji chápat problematiku bezpečnosti v globálním měřítku, a to se zaměřením zejména na ochranu obyvatelstva před mimořádnými událostmi a krizovými situacemi. Periodikum, které by se touto obsáhlou a širokospektrální problematikou zabývalo, zde dosud chybělo. Proto v roce 2008 zahájil Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč vydávání časopisu The Science for Population Protection.

Od svého počátku je časopis zaměřen na prezentaci původních vědeckých prací, zaměřených na vědu o bezpečnostní problematice, přispívajících k rozvoji poznatků o udržování rovnováhy mezi bezpečím a nebezpečím zejména v oblasti bezpečnostní politiky, politologie, veřejné správy, požární ochrany, civilní ochrany, ochrany obyvatelstva, ochrany kritické infrastruktury včetně informačních systémů, bezpečnostní techniky a bezpečnostních technologií z pohledu sociálních, informačních, lékařských, vojenských, technických, přírodních, právních, historických i jiných věd.

Časopis se postupně v rámci svého oborového zaměření vyprofiloval jako periodikum zabývající se zejména tematickými okruhy bezpečnostní prostředí a bezpečnostní politika; ochrana obyvatelstva, krizové řízení a kritická infrastruktura; vzdělávání v oblasti bezpečnosti; bezpečnostní výzkum.

V současnosti vycházejí dvě čísla časopisu ročně.

Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.