Revue Civilná ochrana | LabRulez GCMS
Revue Civilná ochrana
Revue Civilná ochrana

Už od roku 1999 vydáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia krízoveho riadenia populárno - náučné periodikum Civilná ochrana, revue pre civilnú ochranu obyvateľstva.

Na 60 plnofarebných stranách, v jednotlivých rubrikách revue prináša aktuálne informácie z civilnej ochrany, ochrany kritickej infraštruktúry a civilného núdzového plánovania doma i vo svete, rozoberá problematiku integrovaného záchranného systému, publikuje práce odborníkov z oblasti protiradiačnej, protichemickej a protibiologickej (bakteriologickej) ochrany a krízového riadenia, uverejňuje metodické prílohy venované praktickému plneniu úloh CO.

Samostatný priestor je venovaný samospráve. Predovšetkým starostovia obcí a učitelia vyučujúci učivo Ochrana života a zdravia nájdu v revue neoceniteľné zdroje informácií pre svoju prácu a návody na riešenie aktuálnych úloh v príprave obyvateľstva SR na sebaochranu a vzájomnú pomoc.

Revue civilnej ochrany, rok 2020

 

Novinky

Toggle
Vědecký článek | Životní prostředí

Aplikácia moderných analytických metód pri identifikácii neznámych látok v teréne - Časť 7.

Ďalšími modernými prístrojmi pre rýchlu identifikáciu neznámych látok najmä v teréne, sú infračervené spektrometre.
Vědecký článek | Životní prostředí

Aplikácia moderných analytických metód pri identifikácii neznámych látok v teréne - Časť 6.

Medzi laboratórne metódy, ktoré v posledných rokoch využívajú mobilnú techniku pre rýchlu identifikáciu neznámych látok v teréne patrí Ramanova spektrometria.
 

Mohlo by Vás zajímat

Utilising unique TOF-MS technology and hydrogen carrier gas for fast GC-MS to produce robust, high quality, library comparable mass spectral data

Postery
| 2022 | LECO
Instrumentace
GC/MSD, GC/TOF
Výrobce
LECO
Zaměření
---

Determination of BTEX and volatile organic compounds (VOCs) in drinking water by GC-MS/MS coupled to static headspace and solid-phase microextraction sampling

Aplikace
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, HeadSpace, GC/QQQ
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Životní prostředí

Analysis of Trace Perfluorinated and Polyfluorinated Organic Vapors in Air

Aplikace
| 2022 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, Termální desorpce, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies, Markes
Zaměření
Životní prostředí

Analysis of Acetaldehyde and Limonene in Recycled PET Using an HS-GC/MS System

Aplikace
| 2022 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, HeadSpace, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Průmysl a chemie

Analysis of Heavy Fuel Oil Using Multi-Mode Ionization

Aplikace
| 2022 | LECO
Instrumentace
GCxGC, GC/MSD, GC/HRMS, GC/TOF
Výrobce
LECO
Zaměření
Průmysl a chemie
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.