Novinky a trendy Agilent Technologies 2021

15 - 15. říjen 2021
Zveme všechny příznivce chromatografie, spektroskopie a molekulární a buněčné biologie na náš tradiční seminář Novinky a trendy Agilent Technologies, který se letos uskuteční jak v prezenční formě v Clarion Congress Hotelu v Praze, tak i online, neboť přednášky se budou i streamovat.
HPST: Novinky a trendy Agilent Technologies 2019

HPST: Novinky a trendy Agilent Technologies 2019

Letošní seminář bude rozdělen do 3 sekcí, a to Plynová a kapalinová chromatografie, Atomová spektroskopie a Buněčná biologie a mikroskopie, která bude rozšířena o demo místnost s ukázkou nejnovějšího konfokálního mikroskopu od společnosti NIKON.

 • Termín: 15. 10. 2021 od 9.00 hodin
 • Místo: prezenčně v Clarion Congress Hotel Praha
 • Online: Stream kanál bude upřesněn

Přihlašovací formulář

Program včetně abstraktů přednášek naleznete ke stažení také na webu HPST.

Sekce CHROMATOGRAFIE

 • 8:15 – 9:00 Registrace

 • 9:00 – 9:10 Úvod (10 min), N. Jeřábková, HPST

 • 9:10 – 9:40 LC/MS/MS analýza PFAS v pitných vodách (30 min), O. Lacina, HPST
 • 9:40 – 9:55 Agilent Bio-LC portfolio (15 min), J. Kovář, HPST
 • 9:55 – 10:10 Nové funkce a produkty v OpenLAB Software (15 min), M. Novotný, HPST
 • 10:10 – 10:30 Analytické portály LabRulez a jejich přínos pro uživatele Agilent Technologies (20 min), I. Novotný, LabRulez

 • 10:30 – 10:50 Přestávka na kávu (20 min)

 • 10:50 – 11:00 Nový Agilent HeadSpace 8697 (10 min), D. Sander, HPST

 • 11:00 – 11:15 Využití techniky Py-GC/MS pro stanovení mikroplastů (15 min), R. Penížková, HPST
 • 11:15 – 11:45 Biomarker discovery: Uncovering hidden compositional changes in breath profiles using TD–GC×GC–TOF MS (30 min), Laura McGregor, SepSolve Analytical, UK
 • 11:45 – 12:00 Instrumentace Purge&Trap pro stanovení těkavých organických látek (15 min), R. Penížková, HPST
 • 12:00 – 12:15 Laboratorní digestoře v nabídce výrobce Waldner (15 min), J. Dolinová, HPST

 • 12:15 – 13:15 Oběd (60 min)

 • 13:15 – 13:30 Špičkové UV-Vis-NIR spektrofotometry Agilent (15 min), M. Háková, HPST

 • 13:30 – 13:55 Co se skrývá v mém vzorku? Aneb možnosti GC/MS identifikace neznámých látek nejen kapalným nástřikem (25 min), K. Hanišová, HPST
 • 13:55 – 14:15 GC Troubleshooting (20 min), M. Vojtíšek, HPST

 • 14:15 – 14:30 Přestávka na kávu (15 min)

 • 14:30 – 14:45 Spotřební materiál, chemikálie a standardy pro stanovení PCB a Dioxinů (15 minut), I. Palíková, HPST

 • 14:45 – 15:05 Automatizace v přípravě vzorků pevných matric pro stanovení persistentních organických polutantů – nabídka výrobce LCTech (20 min), J. Dolinová, HPST
 • 15:05 - 15:15 Aktuality v oblasti servisních činností, servisních smluv a zákaznických školení (10 min), M. Juříček, HPST

 • 15:15 – 15:20 Zakončení, N. Jeřábková, HPST

Sekce Atomová spektroskopie

 • 8:15 – 9.00 Registrace

 • 9:00 – 9:15 Úvod (15 min), J. Marek, HPST

 • 9:15 – 9:30 Agilent ICP-MS 7850 – novinka (15 min), J. Marek, HPST
 • 9:30 – 9:40 Praktické aplikační výhody HW a SW ICP-MS Agilent (ISIS3, UHMI) (10 min), T. Fojtík, HPST
 • 9:40 – 9:55 Agilent MassHunter 5.1 (ukázka nového ICP-MS softwaru) (15 min), T. Fojtík, HPST
 • 9:55 – 10:20 Představení Agilent 5800 & 5900 ICP-OES (25 min), J. Marek, T. Fojtík, HPST

 • 10:20 – 10:40 Přestávka na kávu (20 min)

 • 10:40 – 10:55 Laboratorní digestoře v nabídce výrobce Waldner (15 min), J. Dolinová, HPST

 • 10:55 – 11:10 Špičkové UV-Vis-NIR spektrofotometry Agilent (15 min), M. Háková, HPST
 • 11:10 – 11:20 Ultra stopová analýza rtuti ICP-OES (10 min), T. Fojtík, HPST
 • 11:20 – 11:35 Mikrovlnné rozkladné systémy PreeKem – novinka (15 min), J. Marek, HPST
 • 11:35 – 11:45 První praktické zkušenosti PreeKem TOPEX+ (10 min), J. Rohovec, Geologický ústav AV ČR
 • 11:45 – 12:05 Příprava vzorků od A do Z (20 min), I. Palíková, HPST
 • 12:05 – 12:10 Savillex VC Ultra - myčka nádobí pro stopovou analýzu kovů – novinka (5 minut), J. Marek, HPST
 • 12:10 – 12:15 Savillex - Příprava ultra čistých kyselin (5 min), J. Marek, HPST
 • 12:15 – 12:25 Závěr, slosování odpovědních lístků (10 min), J. Marek, HPST

 • 12:25 – 13:25 Oběd

Sekce Buněčná biologii a mikroskopii s přesahem do molekulární biologie

HPST, s.r.o.
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.