GCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.

VYUŽITÍ MIKROEXTRAKCE NA TUHOU FÁZI PRO STANOVENÍ LINEÁRNÍCH MUSK SLOUČENIN

 

Podobná PDF

Toggle
Chem. Listy 109, 625629(2015) Laboratorní přístroje a postupy VYUŽITÍ MIKROEXTRAKCE NA TUHOU FÁZI PRO STANOVENÍ LINEÁRNÍCH MUSK SLOUČENIN v ovzduší a prachu. Popsány byly rovněž v tukové tkáni, krvi a mateřském mléce12. Na základě fyzikálně-chemických vlastností se syntetické vonné látky…
Klíčová slova
musk, musksloučenin, sloučeninpostupy, postupypřístroje, přístrojelaboratorní, laboratorníarofir, arofircyclacet, cyclacetcyklohexylethylacetát, cyklohexylethylacetátjasmocyclen, jasmocyclentuhou, tuhoulod, lodbyla, byladihydromyrcenol, dihydromyrcenollineárních, lineárníchfázi
Chem. Listy 109, 539542(2015) Laboratorní přístroje a postupy v Evropské unii. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (European Food Safety Authority, EFSA), stejně jako Agentura pro ochranu životního prostředí v USA (The United States Environmental Protection Agency, US EPA), stanovily na…
Klíčová slova
metody, metodyspme, spmebisfenolu, bisfenoluoptimalizaci, optimalizacipostupy, postupypřístroje, přístrojereálných, reálnýchbyly, bylypro, probpf, bpfanalytů, analytůlaboratorní, laboratornívzorků, vzorkůoptimalizace, optimalizacevod
APLIKACE MIKROEXTRAKCE TUHOU FÁZÍ PRO ANALÝZU BYLINNÝCH SILIC
2010|Agilent Technologies|Vědecké články
Chem. Listy 104, 166171 (2010) Cena Merck ní headspace (HS, z prostoru nad vzorkem) je další možností, jak izolovat silice ze vzorku. Tímto postupem se zajistí selektivní extrakce silic bez dalších složek matrice, které by mohly dále komplikovat vlastní stanovení,…
Klíčová slova
vodní, vodníparou, parousilic, silicspme, spmeobsah, obsahcena, cenamerck, merckdestilace, destilacebylo, bylopro, probyl, bylmetody, metodypinen, pinenloq, loqpři
Chem. Listy 112, 196200(2018) Laboratorní přístroje a postupy Využitím technik založených na záchytu analytů do kapaliny (většinou deionizovaná voda) lze extrakční krok zcela eliminovat a celý postup tak zjednodušit a zkrátit. Pro tyto účely byly vyvinuty tzv. difuzní denudery se…
Klíčová slova
zařízení, zařízenívzorkování, vzorkovánípro, probylo, byloovzduší, ovzdušíprekoncentrační, prekoncentračníactju, actjupři, přilaboratorní, laboratornípostupy, postupykapaliny, kapalinyvzorkovat, vzorkovatpřístroje, přístrojelze, lzeplynných
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.