APLIKACE MIKROEXTRAKCE TUHOU FÁZÍ PRO ANALÝZU BYLINNÝCH SILIC

Vědecké články | 2010 | Chemické listyInstrumentace
GC, SPME
Zaměření
Potraviny a zemědělství
Výrobce
Agilent Technologies, Merck
Klíčová slova
PDF verze ke stažení a čtení
 

Podobná PDF

Toggle
Chem. Listy 109, 625629(2015)Laboratorní přístroje a postupyVYUŽITÍ MIKROEXTRAKCENA TUHOU FÁZI PRO STANOVENÍLINEÁRNÍCH MUSK SLOUČENINv ovzduší a prachu. Popsány byly rovněž v tukové tkáni,krvi a mateřském mléce12.Na základě fyzikálně-chemických vlastností se syntetické vonné látky rozdělují do čtyř skupin: nitro, polycyklické, makrocyklické...
Klíčová slova
musk, musksloučenin, sloučeninpostupy, postupypřístroje, přístrojelaboratorní, laboratornítuhou, tuhouarofir, arofircyclacet, cyclacetcyklohexylethylacetát, cyklohexylethylacetátjasmocyclen, jasmocyclenlod, lodbyla, byladihydromyrcenol, dihydromyrcenollineárních, lineárníchfázi
Chem. Listy 109, 539542(2015)Laboratorní přístroje a postupyv Evropské unii. Evropský úřad pro bezpečnost potravin(European Food Safety Authority, EFSA), stejně jakoAgentura pro ochranu životního prostředí v USA (TheUnited States Environmental Protection Agency, USEPA), stanovily na základě ekotoxikologických testův roce 2006 hodnotu...
Klíčová slova
metody, metodyspme, spmebisfenolu, bisfenoluoptimalizaci, optimalizacipostupy, postupypřístroje, přístrojereálných, reálnýchbyly, bylypro, probpf, bpfanalytů, analytůlaboratorní, laboratornívzorků, vzorkůvod, vodoptimalizace
Chem. Listy 109, 625629(2015)Laboratorní přístroje a postupyVYUŽITÍ MIKROEXTRAKCENA TUHOU FÁZI PRO STANOVENÍLINEÁRNÍCH MUSK SLOUČENINv ovzduší a prachu. Popsány byly rovněž v tukové tkáni,krvi a mateřském mléce12.Na základě fyzikálně-chemických vlastností se syntetické vonné látky rozdělují do čtyř skupin: nitro, polycyklické, makrocyklické...
Klíčová slova
musk, musksloučenin, sloučeninpostupy, postupypřístroje, přístrojelaboratorní, laboratorníarofir, arofircyclacet, cyclacetcyklohexylethylacetát, cyklohexylethylacetátjasmocyclen, jasmocyclentuhou, tuhoulod, lodbyla, byladihydromyrcenol, dihydromyrcenollineárních, lineárníchfázi
PŘÍSPĚVKYTHE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 0/2008PŘÍSPĚVEK K VYUŽITÍ TECHNIKY SPME PŘI ANALÝZETĚKAVÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK METODOU GC/MSCONTRIBUTION TO USE THE TECHNIQUE OF SPMEIN THE ANALYSIS OF VOLATILE ORGANIC COMPOUNDSBY GC/MS METHODJana KRYKORKOVÁ, Tomáš Č[email protected] of the analysis of volatile organic compounds...
Klíčová slova
příspěvky, příspěvkylátek, láteksměsi, směsipíků, píkůpdms, pdmschromatografických, chromatografickýchvláken, vlákenpři, přiuhlovodíků, uhlovodíkůploch, plochalifatických, alifatickýchbipolární, bipolárnípolydimethylsiloxan, polydimethylsiloxanlátky, látkyrelativních