GCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Výrobce
Agilent Technologies
Analytičtí vědci a kliničtí výzkumníci po celém světě spoléhají na Agilent a na to, že jim pomůže splnit i ty nejsložitější požadavky v laboratoři. Naše přístroje, software, služby a spotřební materiál řeší celou škálu potřeb ve Vaší laboratoři.
Distributor
Altium International s.r.o. (HPST)
Je autorizovaným distributorem společnosti Agilent Technologies pro Českou republiku v oblastech chromatografie a hmotnostní spektrometrie, disolučních aparátů, molekulární a atomové spektroskopie a také v oblasti molekulární biologie a genomiky.
Tento produkt se již neprodává
Agilent GC/MSD 5975 SystemHmotnostní spektrometr Agilent řady 5975 je detektorem zahrnujícím několik vývojových řad vyrábějícím se od roku 2005 do roku 2013. Ve své době přinesl revoluční novinky jako paralelní SIM/SCAN pro maximální produktivitu nebo Triple Axis Detektor pro eliminaci šumu, a tak snížení detekčních limitů.Zobrazit novější model stroje
O produktu

Agilent GC/MSD 5975 System

Agilent 5975 GCMSD systém je nejprodávanějším systémem na světě i v České republice , což ukazuje na dlohodobé renomé produktu, kvalitu dosahovaných vysledků a kvalitní servis přístroje.

Agilent GCMSD systémy mají nejvyšší hodnotu poměru uzivatelské vlastnosti/cena. Cenu chápeme jako součet nákladů na pořízení přístroje plus provozní náklady v průběhu jeho používání. Provozní náklady zahrnují náklady na servis, díly, spotřební materiál a zohledňují i výkonost přístroje ve smyslu jeho produktivity a kapacity měření vzorků.

Srdcem MSD je patentovaný monolitický hyperbolický kvadrupol s tyčemi potažený vrstvou zlata, který je možno vyhřívat do 200 °C a tím jej provozovat po celou dobu životnosti bez nutnosti čištění a tedy i nákladů na servis. (eliminujeme v závislosti na komlexnosti matrice 1 - 2 servisní návštěvy nutné pro údržbu a čistění analyzátoru)

Iontový zdroj obsahuje dvě vlákna, proto při případném přepálení vlákna je možno bez nutnosti jeho výměny pokračovat v měření na druhém vlákně. To zvyšuje produktivitu systému a zamezuje prodlevám při měření. Úsporu těchto nákladů odhadujeme asi na 10 000 Kč ročně (eliminujeme odstávky systému nutné pro výměnu vláken).

Iontovy zdroj je možno vyhřívat až do 350 °C a tim udržovat jeho čistotu bez nutnosti časteho mechanického čištění a tím i omezení přestávek z důvodu údržby. Úsporu těchto nákladů odhadujeme asi na 10 000 Kč ročně (eliminujeme odstávky systému nutné pro čistění iontového zdroje).

MSD systém obsahuje Triple Axis Detektor, který minimalizuje šum detektoru a významě zvyšuje životnost elektronásobiče a tak snižuje náklady na opravy Detektoru. Přesné údaje nemáme, nicméně i v tomto případě úsporu těchto nákladů odhadujeme asi na 5000 Kč ročně (eliminujeme nákup násobiče v průběhu životnosti MSD).

Plynový chromatograf obsahuje moduly EPC (elektronická regulace tlaku) schopné regulovat tlak s přesností 0.001 psi a tim udržovat retenční časy na stabilíich úrovních. To pak minimalizuje čas nutný na kontrolu kalibrace a tím zvyšuje produktivitu laboratoře. Produktivita laboratoře se zvyšuje až o 30%, což vyjádřeno v cenách vzorků, které je možné navíc změřit jsou určitě desítky tisíc korun za rok.

Kvalitni EPC moduly umožňují využití mikrofluidních technologií patentovaných firmou Agilent technologies (Deans switch), které jsou v systému využity pro přepínání toku vzorku mezi detektory MSD a FID. Toto přepínání je automatické, propojení má minimalní mrtvý objem, propojení je jednoduše rozebíratelné. To dělá sytém flexibilní, jednoduše nastavitelný a ovladatelný a tím zvyšuje produktivitu laboratoře. V tomto případě je těžké udělat odhad úspor, protože velmi závisí na konkrétních potřebách labotatoře.

GC a GCMSD systémy firmy Agilent jsou v současné době průmyslovým standardem pro většinu aplikací. Lze tedy získat dostatečné aplikační zázemí, zkrátit dobu vývoje aplikací s použitím dostupných informací a dosáhnou větší efektivity práce.

Unikátní Deconvolution and Reporting Software (DRS) umožňuje rychlý náhled na Vaše data. V přehledném reportu získáváte jak informace poskytované Vaší MSD Chemstation, tak i screeningové informace získané pomocí dekonvolučního software AMDIS a informace o identitě látek získané z databáze NIST 2008. Na základě i vlastních databázích tak můžete získat informace o stopových koncentracích analytů i jejich příbuzných látek ve velmi složitých matricích během několika desítek vteřin.

Výrobce
Agilent Technologies
Analytičtí vědci a kliničtí výzkumníci po celém světě spoléhají na Agilent a na to, že jim pomůže splnit i ty nejsložitější požadavky v laboratoři. Naše přístroje, software, služby a spotřební materiál řeší celou škálu potřeb ve Vaší laboratoři.
Distributor
Altium International s.r.o. (HPST)
Je autorizovaným distributorem společnosti Agilent Technologies pro Českou republiku v oblastech chromatografie a hmotnostní spektrometrie, disolučních aparátů, molekulární a atomové spektroskopie a také v oblasti molekulární biologie a genomiky.
 

Novinky

Toggle

Článek | Produkt

Rozšíření analýzy prekurzorů ozónu pomocí TD–GC–MS

Kvalita ovzduší ve velkoměstech je rostoucím problémem, a proto se stále více využívají pokročilé metody monitoringu, jako je TD-GC-MS analýza prekurzorů přízemního ozónu, klíčové složky městského smogu.
Altium International
more

Článek | Aplikace

Agilent AI integrace píků v GC/MS analýze ftalátů

Manuální integrace dat v testovacích laboratořích je časově náročná. Nový postup analýzy ftalátů pomocí GC/MS eliminuje potřebu manuální integrace.
Altium International
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.