GCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Výrobce
Applied Separations
Applied Separations works with companies in many diverse fields – from NASA and aerogels to Universities for research and artifact restoration to international textile dyeing companies forging the way in water-free dye systems.
Distributor
Altium International s.r.o. (HPST)
Je autorizovaným distributorem společnosti Agilent Technologies pro Českou republiku v oblastech chromatografie a hmotnostní spektrometrie, disolučních aparátů, molekulární a atomové spektroskopie a také v oblasti molekulární biologie a genomiky.
Applied Separations Spe-ed SFE (Superkritická fluidní extrakce)Řada Spe-ed SFE určená pro laboratoře byla navržena tak, aby splňovala přísné potřeby každodenního používání ve výzkumné laboratoři. Systémy snadno ovladatelné, rychlé a cenově dostupné, s jedinečnými funkcemi, které nenajdete u jiných SCF systémů.
O produktu

Applied Separations Spe-ed SFE (Superkritická fluidní extrakce)

Supekritická fluidní extrakce je metoda využívající k extrakci analytů z matrice kysličník uhličitý v superkritickém stavu (teplota >31°C a tlak >73 atm). V tomto stavu má CO₂ vlastnosti kapaliny a to poskytuje ideální podmínky pro rychlé extrakce s maximální výtěžností. Regulací tlaku a teploty lze měnit extrakční sílu a hustotu superkritické kapaliny a tím se dosahuje vlastností organických rozpouštědel v rozsahu od chloroformu přes dichlormetan po hexan. Variabilní síly rozpouštědla můžeme využít pro širokou škálu aplikací jako je čištění, extrakce, frakcionace či rekrystalizace širokého spektra látek.

Protože je CO₂ nepolární, přidává se při extrakci polárních látek k superkritické kapalině polární rozpouštědlo (tzv. modifikátor). Vhodnou kombinací hodnot tlaku/teploty/modifikátoru může superkritický CO₂ rozpustit širokou oblast polárních i nepolárních sloučenin.

Spe-ed SFE-2 – dvoupozicový extrakční systém

 • Simultánní extrakce dvou vzorků
 • Pracovní (extrakční) teploty až 240 °C
 • Pracovní tlak až 680 barů
 • Průtoková rychlost kapalného CO₂ až 400 ml/min
 • Extrakční cely o objemu 5 ml až 1 l
 • Záchyt extraktu do rozpouštědla nebo na SPE kolonku
 • Možnost přidávání modifikátoru ke kapalnému CO₂
 • Ovládání z integrovaného kontrolního panelu

HPST - Applied Separations Spe-ed SFE 2 a 4.webp

Spe-ed SFE-4 – čtyřpozicový extrakční systém

 • Simultánní extrakce čtyř vzorků
 • Pracovní (extrakční) teploty až 240 °C
 • Pracovní tlak až 680 barů
 • Průtoková rychlost kapalného CO₂ až 400 ml/min
 • Extrakční cely o objemu 5 ml až 1 l
 • Záchyt extraktu do rozpouštědla nebo na SPE kolonku
 • Možnost přidávání modifikátoru ke kapalnému CO₂
 • Ovládání z integrovaného kontrolního panelu

Spe-ed SFE-15000 – vysokotlaký dvoupozicový extrakční systém

Extrakční zařízení určené pro extrakce za vyšších tlaků. Tím se zvyšuje rozpustnost mnoha sloučenin.

 • Simultánní extrakce dvou vzorků
 • Pracovní (extrakční) teploty až 240 °C
 • Pracovní tlak až 1000 barů (15000 psi)
 • Průtoková rychlost kapalného CO₂ až 400 ml/min
 • Extrakční cely o objemu 5 ml až 1 l
 • Záchyt extraktu do rozpouštědla nebo na SPE kolonku
 • Možnost přidávání modifikátoru ke kapalnému CO₂
 • Ovládání z integrovaného kontrolního panelu
Výrobce
Applied Separations
Applied Separations works with companies in many diverse fields – from NASA and aerogels to Universities for research and artifact restoration to international textile dyeing companies forging the way in water-free dye systems.
Distributor
Altium International s.r.o. (HPST)
Je autorizovaným distributorem společnosti Agilent Technologies pro Českou republiku v oblastech chromatografie a hmotnostní spektrometrie, disolučních aparátů, molekulární a atomové spektroskopie a také v oblasti molekulární biologie a genomiky.
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.