1. Zaměření

    1. Instrumentace

    1. Výrobce

    1. Distributor


Air Product Akreditované směsi plynů
Směsi plynů certifikované dle normy ISO 17025.

Air Products Argon BIP lahev
Air Products řada speciálních plynů Experis zahrnuje řadu produktů Argonu s velmi vysokou čistotou (UHP) se specifikacemi, které vám poskytnou jistý klid bez ohledu na vaše aplikace.

Air Products Dusík BIP lahev
Air Products řada speciálních plynů Experis zahrnuje řadu produktů dusíku s velmi vysokou čistotou (UHP) se specifikacemi, které vám poskytnou jistý klid bez ohledu na vaše aplikace.

Air Products Helium BIP lahev
Air Products řada speciálních plynů Experis zahrnuje řadu produktů helia s velmi vysokou čistotou (UHP) se specifikacemi, které vám poskytnou jistý klid bez ohledu na vaše aplikace.

Air Products Jednorázové tlakové nádoby a příslušenství
Air Products vyvinula kompletní řadu tlakových nádob, vybavení a doplňků pro skladování a dávkování plynů a plynných směsí.

Air Products Kalibrační plyny
Společnost Air Products nabízí kalibrační směsi plynů (standardní i dle požadavků) a čisté plyny pro analytické přístroje. Směsi plynů se mísí gravimetricky (obecně v souladu s postupy normy ISO6142) a ve spojení s naší pokročilou technikou přípravy je zajištěna přesnost složení směsi a optimální stabilita.

Air Products Speciální plyny v jednorázových lahvích
Jednorázové lahve bez možnosti plnění se obvykle používají pro testování funkčnosti detekce plynů, kalibrace a analytická zařízení, kde je rozhodující mobilita nebo kde je nižší spotřeba plynu.

Air Products Technologie BIP
Udáváme směr vývoje vysoce čistých plynů. V konkurenčním tržním prostředí jsou jednotlivá průmyslová odvětví pod neustálým tlakem na zvyšování produktivity, optimalizaci procesů a zvyšování kvality při současné minimalizaci znečištění životního prostředí a vlastních výrobních nákladů. Přísná legislativa spolu se silným konkurenčním tlakem tak vede ke zvýšeným nárokům na co nejpřesnější a nejspolehlivější analýzy v rámci širokého spektra chemických sloučenin.

Air Products Vodík BIP lahev
Air Products řada speciálních plynů Experis zahrnuje řadu produktů vodíku s velmi vysokou čistotou (UHP) se specifikacemi, které vám poskytnou jistý klid bez ohledu na vaše aplikace.

Air Products plyny Experis
Plyny Experis® dodávané společností Air Products nabízejí optimální řešení. Nosné a detekční plyny argon, helium, vodík a dusík jsou k dispozici v širokém rozsahu čistot a lze je dodávat v objemech tlakových lahví od malých 10litrových po velké 16litrové.