GCMS webináře se zaměřením na NIR Spektroskopie | LabRulez GCMS


Measuring and Analyzing Optical Coatings by UV-Vis-NIR

Techniky pro stanovení tloušťky filmu, indexu lomu atd. pomocí systému Cary 7000 UV-Vis-NIR.

Exploring Methods for Antioxidants, Oil & Condition Monitoring in Tribology

Životně důležité aspekty monitorování oleje a stavu a význam antioxidantů v tribologii.

All you need to know for successful NIR calibration development

Rychlá NIR analýza může zvýšit produktivitu a snížit náklady na kontrolu kvality a vývoj. Výsledky lze získat během několika sekund, nikoli hodin.

How Near-Infrared Spectroscopy can make QA/QC of polyols faster and save costs

Představíme rychlejší a bezpečnější přístup k testování kvality polyolů, isokyanátů a silikonů.

Advantageous FT-NIR Applications for the Rendering Industry

Podíváme se na aplikace v renderovacím průmyslu, kde technologie FT-NIR rozšiřuje potenciál pro optimalizace v průběhu procesu výroby a zajištění kvality produktů.

Navigating Your Way through Parameters and Applications of an UV-Vis-nir Instrument

Diskutovat se bude jak o dostupných aplikacích, tak o příslušných parametrech přístroje.

Optimizing Optics Using Advanced Spectrophotometry

Tento webový seminář vás provede nejlepšími postupy, nástroji a technikami potřebnými k získání nejspolehlivějších a ověřitelných informací o vašich optických komponentách.

How Near-Infrared Spectroscopy can make your QA/QC faster and reduce costs

Vysvětlíme, jak NIRS funguje, představíme několik aplikačních příkladů a předvedeme, jak je tato technologie implementována se zaměřením na potenciál NIRS pomoci výrobním společnostem.

Optimizing equipment for optical spectroscopy

V této třetí části čtyřdílného kurzu „Základy spektroskopie“, po předchozím probrání „proč“, se nyní zaměříme na „jak“.

Quality Control of Personal Care Products by NIRS

Vysvětlíme principy NIRS a uvedeme několik aplikačních příkladů z oblasti osobní péče a kosmetiky.