GCMS webináře se zaměřením na RAMAN | LabRulez GCMS


Identification of Raw Materials by a Handheld Instrument in Amber Glass, Paper Bags, and Other Challenging Containers

Inovativní využití prostorově posunuté Ramanovy spektroskopie (SORS) pro ověřování surovin.

Raw Material ID and Raman

Výzvy s ohledem na proces identifikace materiálu a jeho kvalifikaci.

Biopharmaceutical Raw Material Verification with Handheld Vaya Raman Spectrometer

Identifikace a ověřování surovin (RMID) je nedílnou součástí Quality Assurance-Quality Controls (QA-QC) v biofarmaceutickém průmyslu. Handheld Spatially Offset Raman Spectroscopy (SORS) spectrometry.

Identification of Incoming Raw Materials in Paper Bags, Sacks, Tubs, Bottles, and Barrels

Ověřování příchozích surovin v papírových pytlích, pytlích, vanách, lahvích a sudech bez čisté místnosti nebo otevření kontejneru pomocí technologie SORS Raman.

Fast assay of Tablets, Capsules, and other Dosage forms using Transmission Raman Spectroscopy and SORS Raman Spectroscopy

Tento online seminář poskytuje komplexní úvod do technologií TRS a SORS a jejich aplikací.

Demystifying Molecular Instrumentation and Applications

Agilent Technologies instrumentace a aplikace v oblasti molekulární spektroskopie ...

Optimizing Optics Using Advanced Spectrophotometry

Tento webový seminář vás provede nejlepšími postupy, nástroji a technikami potřebnými k získání nejspolehlivějších a ověřitelných informací o vašich optických komponentách.

Optimize Your Process Control of Olefin Isomerization

Vysvětlíme, jak rychlá, specifická Ramanova spektroskopie zlepšila kvalitu výroby a snížila ztráty produktu a poskytneme přehled Ramanovy spektroskopie.

Effective Analysis of Polymers Using IR, Raman Spectroscopy, and MALDI-TOF Mass Spectrometry

Budou uvedeny příklady demonstrující účinnost IR a Ramanovy spektroskopie a ukážeme několik analytických MS technik a jejich aplikace pro analýzu polymerů.

Maximizing the Power of Spectroscopy in Your Regulated Analytical Laboratory

Infračervená a Ramanova spektroskopie jsou ideálními nástroji pro ověřování kvality produktů, identifikaci neznámých kontaminantů a reverzní inženýrství konkurenčních produktů.