Komplexní rajčata a stanovení reziduí pesticidů pomocí GCxGC-TOFMS

Čt, 18.2.2021
| Originální článek z: LECO
Tento nový aplikační list popisuje GCxGC-TOFMS metodu pro detekci a cílenou kvantifikaci pesticidů v loupaných rajčatech.
Video placeholder
 • Foto: Pixabay/stanbalik: Komplexní rajčata a stanovení reziduí pesticidů pomocí GCxGC-TOFMS
 • Video: LECO Pegasus 4D GCxGC-TOFMS

Rajčata jsou druhou nejdůležitější zeleninou na světě (spory o tom, zda by se měla nazývat ovocem nebo zeleninou stranou!), a proto je kriticky důležité, aby byly výnosy rajčat udržovány na vysoké úrovni. Pesticidy jsou nejjednodušší způsob, jak mít pod kontrolou hrozby, které by mohly plodiny zničit. Musíme ale zajistit, aby vyprodukovaná rajčata nebyla kontaminována. S využitím GCxGC-TOFMS je analýza a identifikace reziduí pesticidů v rajčatech jednodušší než kdy dříve.

Tým odborníků společnosti LECO analyzoval loupané rajčatové extrakty a popsal pracovní postup pro GCxGC-TOFMS systém, který je schopen poradit si s obrovským množstvím matričních interferencí, které se ve vzorcích vyskytují, a to i po tradiční extrakci QuEChERS následované krokem přečištění.

Dvoudimenzionální GCxGC analýza umožnila separovat a následně pomocí TOF hmotnostního spektrometru identifikovat i běžně koelující analyty s vysokou přesností a jistotou.

Vzorky rajčatových extraktů (poskytnutých zákazníkem) byly kontaminovány standardní směsí 164 reziduí pesticidů poskytnutých stejným zákazníkem.

Identifikováno bylo všech 164 reziduí pesticidů vedle dalších 2100 non-target píků.

I při sběru dat pro kvantitativní účely na stopových koncentracích může Pegasus BT 4D snadno také provádět necílený screening vzorků. Není tak pro komplexní skríning nutná žádná další příprava vzorků ani další měření.

LECO: Příklady rozlišovací schopnosti GCxGC a výhod dekonvoluce.

Tato naměřená necílená data mohou být použita v budoucnu pro analýzu případných dalších, nově kontrolovaných pesticidních látek nebo pro různé typy hodnocení, jako je stanovení těkavých organických sloučenin (VOC).

Další podrobnosti o tom, jak tato analýza funguje, najdete v Aplikačním listu: Determination of Pesticides in Tomato by GCxGC-TOFMS.

Konfigurace a podmínky měření sytému LECO Pegasus BT 4D GCxGC:

GC systém: LECO GCxGC QuadJet™ Thermal Modulator
 • Nástřik: 1 μL, in cold Splitless mode (Gerstel CIS4 Inlet) 40 °C (hold 6s), 10 °/s to 275 °C Splitless time: 2 min
 • Kolona: 1D: HP-5MS UI, 30 m x 0.25 mm i.d. x 0.25 μm coating (Agilent)
 • Kolona: 2D: Rxi-17Silms, 1.5 m x 0.15 mm ID x 0.15 μm coating (Restek)
 • Program pece: 75 °C (hold 2.05 min), ramp 5 °C/min to 320 °C (hold 15 min)
 • Sekundární pec: +5 °C (relative to the main oven temperature)
 • Modulátor: +15 °C (relative to the secondary oven temperature)
 • Modulační perioda: 4 sec (0-862 s), 5s (862-end of run)
 • Transfer line: 340 °C
MS detektor: LECO Pegasus BT 4D
 • Teplota iontového zdroje: 250 °C
 • Hmotnostní rozsah: 40-600
 • Rychlost sběru dat: 200 spectra/s
LECO
 

Mohlo by Vás zajímat

Analysis of Phytosanitary Products in Surface Water and Groundwater Using GCxGC-TOFMS

Instrumentace
GCxGC, GC/MSD, GC/TOF
Výrobce
LECO
Zaměření
Životní prostředí

Differences in Metabolic Profiles of Individuals with Heart Failure Using High-Resolution GC/Q-TOF

Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/HRMS, GC/TOF
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Klinická analýza

Analysis of Ethylene Oxide and 2-Chloroethanol in Food

Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, HeadSpace, GC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Upgradujte svůj GC/FID detektor – univerzální Polyarc reaktor a Jetanizér

Instrumentace
GC
Výrobce
ARC
Zaměření
Životní prostředí, Průmysl a chemie

Pesticidy v chráněných krajinných oblastech

Instrumentace
---
Výrobce
---
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Produkt

Komplexní charakterizace vzorků expozice v životním prostředí pomocí GCxGC TOFMS s vysokým rozlišením

Historicky byla k hodnocení složitých vzorků životního prostředí používaná cílená analýza. Toto omezené testování často nezachtí nově se objevující nebo neočekávané kontaminanty.

Video | Přednáška

Identifikace biomarkerů v ropě

Aplikace a přednáška o identifikaci biomarkerů ve vzorcích ropy shromážděných z různých geografických oblastí po celém světě pomocí GCxGC-TOFMS pro získání informací o jejich věku, původu a otisků prstů.

Článek | Aplikace

GCxGC TOFMS analýza různorodých vzorků Pesta

Hmotnostní spektrometr LECO Pegasus® BT 4D je ve spojení s GCxGC schopen v jedné analýze detekovat o stovky nebo tisíce analytů více než jednoduchá jednorozměrná GC-MS.

Článek | Aplikace

Lepší cílená a necílená analýza reziduí pesticidů: Rychlé a flexibilní hledání analytů pro GC-MS a GCxGC-MS

Aplikace a záznam přednášky o výhodách LECO Pegasus BT TOF MS a kombinace kvantitativní a kvalitativní analýzy z jednoho nástřiku bez ztráty citlivosti.
 

Podobné články


Článek | Produkt

Komplexní charakterizace vzorků expozice v životním prostředí pomocí GCxGC TOFMS s vysokým rozlišením

Historicky byla k hodnocení složitých vzorků životního prostředí používaná cílená analýza. Toto omezené testování často nezachtí nově se objevující nebo neočekávané kontaminanty.

Video | Přednáška

Identifikace biomarkerů v ropě

Aplikace a přednáška o identifikaci biomarkerů ve vzorcích ropy shromážděných z různých geografických oblastí po celém světě pomocí GCxGC-TOFMS pro získání informací o jejich věku, původu a otisků prstů.

Článek | Aplikace

GCxGC TOFMS analýza různorodých vzorků Pesta

Hmotnostní spektrometr LECO Pegasus® BT 4D je ve spojení s GCxGC schopen v jedné analýze detekovat o stovky nebo tisíce analytů více než jednoduchá jednorozměrná GC-MS.

Článek | Aplikace

Lepší cílená a necílená analýza reziduí pesticidů: Rychlé a flexibilní hledání analytů pro GC-MS a GCxGC-MS

Aplikace a záznam přednášky o výhodách LECO Pegasus BT TOF MS a kombinace kvantitativní a kvalitativní analýzy z jednoho nástřiku bez ztráty citlivosti.
 

Podobné články


Článek | Produkt

Komplexní charakterizace vzorků expozice v životním prostředí pomocí GCxGC TOFMS s vysokým rozlišením

Historicky byla k hodnocení složitých vzorků životního prostředí používaná cílená analýza. Toto omezené testování často nezachtí nově se objevující nebo neočekávané kontaminanty.

Video | Přednáška

Identifikace biomarkerů v ropě

Aplikace a přednáška o identifikaci biomarkerů ve vzorcích ropy shromážděných z různých geografických oblastí po celém světě pomocí GCxGC-TOFMS pro získání informací o jejich věku, původu a otisků prstů.

Článek | Aplikace

GCxGC TOFMS analýza různorodých vzorků Pesta

Hmotnostní spektrometr LECO Pegasus® BT 4D je ve spojení s GCxGC schopen v jedné analýze detekovat o stovky nebo tisíce analytů více než jednoduchá jednorozměrná GC-MS.

Článek | Aplikace

Lepší cílená a necílená analýza reziduí pesticidů: Rychlé a flexibilní hledání analytů pro GC-MS a GCxGC-MS

Aplikace a záznam přednášky o výhodách LECO Pegasus BT TOF MS a kombinace kvantitativní a kvalitativní analýzy z jednoho nástřiku bez ztráty citlivosti.
 

Podobné články


Článek | Produkt

Komplexní charakterizace vzorků expozice v životním prostředí pomocí GCxGC TOFMS s vysokým rozlišením

Historicky byla k hodnocení složitých vzorků životního prostředí používaná cílená analýza. Toto omezené testování často nezachtí nově se objevující nebo neočekávané kontaminanty.

Video | Přednáška

Identifikace biomarkerů v ropě

Aplikace a přednáška o identifikaci biomarkerů ve vzorcích ropy shromážděných z různých geografických oblastí po celém světě pomocí GCxGC-TOFMS pro získání informací o jejich věku, původu a otisků prstů.

Článek | Aplikace

GCxGC TOFMS analýza různorodých vzorků Pesta

Hmotnostní spektrometr LECO Pegasus® BT 4D je ve spojení s GCxGC schopen v jedné analýze detekovat o stovky nebo tisíce analytů více než jednoduchá jednorozměrná GC-MS.

Článek | Aplikace

Lepší cílená a necílená analýza reziduí pesticidů: Rychlé a flexibilní hledání analytů pro GC-MS a GCxGC-MS

Aplikace a záznam přednášky o výhodách LECO Pegasus BT TOF MS a kombinace kvantitativní a kvalitativní analýzy z jednoho nástřiku bez ztráty citlivosti.