LECO PEGASUS BT GC-TOFMS
LECO PEGASUS BT GC-TOFMSLECO PEGASUS BT GC-TOFMS
LECO PEGASUS BT GC-TOFMSHmotnostní spektrometr s průletovým analyzátorem TOF ve spojení s plynovou chromatografií.
O produktu

LECO PEGASUS BT GC-TOFMS

Od laboratoří se v dnešní době vyžaduje stále víc – víc zkontrolovaných vzorků, víc získaných dat, víc zpracovaných chemických informací a víc obdržených výsledků – a to vše za kratší dobu a za méně peněz.

Systém Pegasus BT vám umožňuje získat všechna potřebná data z jediného nástřiku vzorku, při kterém výkonný, ale uživatelsky přívětivý software ChromaTOF zpracovává vaše data a eliminuje prvek náhody, obsažený v identifikaci, kvantifikaci a vykazování analytu. Pegasus BT poskytne uživatelům delší dobu nepřerušovaného provozu, lepší chemická data a zvýšení celkové produktivity a efektivity.

Funkce

  • Elegantní stolní provedení šetří v laboratoři cenný prostor.

  • Nejlepší citlivost ve svém oboru vám pomůže najít a kvantifikovat neomezený počet analytů při práci s vlastními dekonvolučními algoritmy pro dosažení čistého kvalitního spektra.

  • Od každého vzorku jsou uchovávány kompletní historické záznamy hmotnostních spektrálních komponent pro budoucí dolování dat.

  • Vyzkoušená a osvědčená spolehlivost a odolnost přístrojů značky Pegasus v praktické stolní jednotce.

Proč zvolit průletový hmotnostní spektrometr TOF?

Hmotnostní spektrometry jsou patrně nejlepší nástroje, jaké si analytický chemik může přát. Díky schopnosti ionizovat, třídit a měřit složité chemické sloučeniny na základě poměru hmotnosti k náboji (m/z) s citlivostí v řádu femtogramů (fg) až nanogramů (ng) není divu, že hmotnostní spektrometry mají široké využití v celé řadě oborů.

Hmotnostní spektrometr tvoří především tři hlavní komponenty: ionizační zdroj, hmotnostní analyzátor a detektor. Funkce ionizačního zdroje a detektoru jsou pro činnost hmotnostního spektrometru velmi důležité.

Výběr hmotnostního analyzátoru lze přizpůsobit tak, aby byly splněny cíle kvality dat. Při výběru hmotnostního analyzátoru hraje důležitou roli matice vzorků požadované úrovně detekce, rozpočet i to, zda jde o cílovou nebo necílovou analýzu.

Typicky je na výběr ze čtyř typů hmotnostních analyzátorů: průletový, kvadrupólový, iontová past a magnetický sektor.

Hmotnostní spektrometr založený na době letu (TOFMS) je ideální pro zjišťování nových sloučenin ve vzorku, kvantifikaci cílených sloučenin ve složitých vzorcích a zvýšení kapacity prostřednictvím rychlé chromatografie.

 

Novinky

Toggle

Článek | Aplikace

Analýza fytosanitárních přípravků v povrchových a podzemních vodách pomocí GCxGC-TOFMS

V této studii byly vzorky vod ze životního prostředí extrahovány pomocí SPE a charakterizovány a kvantifikovány na přítomnost 51 fytosanitárních produktů pomocí GCxGC-TOFMS.

Článek | Produkt

Automatická derivatizace ve chvíli, kdy ji potřebujete...

GC-TOFMS Pegasus BT s automatickou derivatizací L-PAL3 v akci! Přesná dvoustupňová derivatizace zvládne zpracovat celý zásobník na vzorky.